Дипломна робота на тему: «РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЗНАНЬ ДЛЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ»

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота присвячена розробці онтологічної моделі знань про методи і алгоритми голосування для навчальних систем і систем прийняття рішень. Предметом досліджень є системи онтологічного представлення знань предметних областей (ПрО). Об’єктом досліджень є онтологія методів голосування для систем електронного навчання і систем прийняття рішень. Метою досліджень є розробка онтологічної моделі знань про системи голосування з використанням вибраного інструментарію. Для досягнення мети вирішувались задачі аналізу способів подання знань в інформаційних системах; обґрунтування вибору онтологічної моделі подання знань; вибору інструментального середовища створення моделі знань. В результаті виконання дипломної роботи були отримані такі результати:

  • проаналізовані способи подання знань в СППР;
  • обґрунтовано вибір онтологічного моделі подання знань;
  • обґрунтовано вибір редактора онтологій Protégé в якості інструментального середовища створення моделі знань;
  • створена онтологія методів голосування для систем електронного навчання з використанням редактора онтологій Protégé.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

БД – база даних

ОПР – особа, яка приймає рішення

ПрО – предметна область

СУЗ – система управління знаннями

СЦ – ситуаційний центр

ШІ – штучний інтеллект

CAKE – Сомputer Aided Knowledge Engineering

DAML – DARPA Agent Markup Language

DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency

KMS – Knowledge Management Systems

ODE – Ontological Design Environment

OIL – Ontology Inference Layer

OKBC – Open Knowledge Base Connectivity

OMIS – Organizational Memory Information Systems

OWL – Ontology Web Language

RDF – Resource Description Framework

RDFS – Resource Description Framework Schema

UMLS – Unified Medical Language System

XML – eXtensible Markup Language

ЗМІСТ

Вступ    6

1. Аналіз технологій подання і керування знаннями в навчальних системах    8

1.1. Способи опису знань у навчальних системах    8

1.2. Особливості застосування моделей знань в системах електронного навчання    12

1.3. Системи управління знаннями    14

1.4. Управління знаннями і корпоративна пам’ять    15

1.5. Роль онтологій в системах управління знаннями    17

1.6. Автоматизовані системи управління знаннями    20

1.7. Цілі створення онтологій    24

2. Онтологічні моделі предствлення знань    27

2.1. Поняття онтології    27

2.2. Класифікація онтологій    28

2.3. Онтологічний аналіз    30

2.4. Формальна модель онтології    34

2.5. Мови опису онтологій    35

2.6. Інструментальні засоби обробки онтологій    39

2.7. Методологія створення онтологій    45

3. Онтологічна модель систем голосування    47

3.1. Застосування методів голосування при прийнятті рішень    47

3.2. Класифікація методів голосування    48

3.3. Критерії голосування    50

3.4. Загальний опис онтологічної моделі методів голосування    51

3.5. Реалізація онтологічної моделі голосування    52

Висновок    55

ДОДАТКИ    57

Додаток А. Фрагмент онтології мовою OWL    58

Додаток Б. Фрагмент онтології мовою Java    61

Вступ

Актуальність теми. Категорія знання відіграє ключову роль як у навчальному процесі, так і в інтелектуальних системах, тому задача подання, моделювання і керування знаннями в навчальній системі набуває особливого значення. Разом із поширенням досягнень у галузі штучного інтелекту (ШІ), збільшуються зусилля науковців використовувати вже розроблені технології ШІ спеціально для потреб освіти.

Галузь ШІ пропонує різні моделі для імітації і формалізації людських знань, спираючись на когнітологію. У контексті освіти питання подання знань також набуває значущості, так як основною ланкою педагогічного процесу є передача знань і їх засвоєння учнями. На відміну від когнітології, керованої областю традиційних досліджень ШІ, подання знань в освітній системі має спиратися також на дидактику і інші педагогічні напрямки, враховуючи виразність природної мови для передачі знань. Таким чином проблема створення моделі подання знань для педагогічних цілей набуває свого власного незалежного значення і актуальності на стику галузей ШІ і Інтернет-освіти.

Предметом досліджень є системи онтологічного представлення знань предметних областей (ПрО).

Об’єктом
досліджень є онтологія методів голосування для систем електронного навчання і систем прийняття рішень.

Метою
досліджень є розробка онтологічної моделі знань про системи голосування з використанням вибраного інструментарію.

Завдання роботи полягає:

  • в аналізі способів подання знань в інформаційних системах;

  • обґрунтуванні вибору онтологічної моделі подання знань;

  • виборі інструментального середовища створення моделі знань;

  • реалізації в інструментальному середовищі онтологічної моделі знань при системи голосування.

Практична цінність роботи полягає в інтелектуалізації функціонування систем підтримки прийняття рішень на основі створення створенні елементів баз знань предметних областей, зокрема моделі знань про методи і алгоритми голосування, яка була реалізована у дипломній роботі.

Апробація результатів роботи здійснювалась в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України при проведенні досліджень по розробці моделей ситуаційного центру.

1. Аналіз технологій подання і керування знаннями в навчальних системах

1.1. Способи опису знань у навчальних системах

Розглянемо основні інтелектуальні та взагалі інформаційні технології для подання і керування знаннями в комп’ютерному навчанні, які набули поширення в дослідженнях і на практиці. Серед таких технологій слід згадати наступні: експертні системи, інтерактивні середовища вивчення (ІСВ), або мікросвіти, семантичні мережі, гіпертекст, аналіз текстів та інформаційний пошук, тощо. Кожна з технологій має свої переваги та недоліки і застосовується в контексті різних задач, пов’язаних із навчанням.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Rozr Modeli Znan Dlya Syst El Navch (823.5 KiB, Завантажень: 10)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
завантаження...
WordPress: 23.6MB | MySQL:26 | 0,632sec