Дипломна робота на тему: «РОМАН ПАТРІКА ЗЮСКІНДА «ЗАПАХИ, АБО ІСТОРІЯ ОДНОГО ВБИВЦІ»

ЗМІСТ

Стор.

Вступ……………………………………………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. Роман Патріка Зюскінда «Запахи, або історія одного

вбивці» як класичний твір постмодерністської

ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………………………………………6

 1. Специфічні ознаки літератури постмодернізму………………………….6
 2. Роман Патріка Зюскінда «Запахи, або Історія одного

  вбивці» як літературний, філософський,

  історико-культурний палімпсест……………………………………………….12

РОЗДІЛ 2. Національна специфіка роману Зюскінда…………………..27

2.1. Особливості німецького постмодернізму…………………………………..27

2.2. Романтична традиція в романі Зюскінда……………………………………31

2.2.1. Постмодернізм і романтизм: діалог і виклик…………………………..31

2.2.2. Розвиток романтичної ідеї маргінальності

в постмодерністському творі Зюскінда………………………………….33

2.2.3. Літературна гра культурними набутками у романах

М. Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» і

П. Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці»……………………54

Висновки……………………………………………………………………………………………………..63

Список використаної літератури………………………………………………………66

ВСТУП

Роман Патріка Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці» («Das Parfum») – унікальне явище як в сучасній німецькій, так і світовій літературі. Але у свій час він був дуже прохолодно сприйнятий у філологічних колах, і тільки через кілька років після його появи стали з’являтися критичні статті та праці про нього, яких до цих пір не так багато, хоча творчість Патріка Зюскінда продовжує привертати увагу читачів, дослідників протягом більш ніж двадцяти років. Оцінки рецензентів та критиків вражають своєю полярністю: від «кітча» та «епігонства», «штучного поєднання стилів та мотивів» до «читацького потрясіння», «феноменального задуму» і «щасливого випадку в німецькомовній літературі» [65, с. 161].

Роман Зюскінда можна без перебільшення назвати першим дійсно постмодерністським німецьким романом. Але якщо «Запахам» як «програмовому» роману постмодернізму присвячено багато праць, в яких розглядається проблематика, жанрова природа твору, психологія, феноменальні здібності головного героя, філософсько-світоглядна позиція письменника тощо, то його специфіка як саме німецького постмодерністського роману не стає об’єктом пильної уваги науковців. Це пояснюється перш за все тим, що на ранній стадії вивчення постмодерну була поширена думка, що він виключно живиться літературними текстами, в ньому відсутній зв’язок з реальною дійсністю, в тому числі й з національним життям, національним корінням. Але сьогодні стало очевидним те, що, як і інші явища людського духу, постмодерн має право на національні якості і специфіку. Особливо національного забарвлення постмодерн набуває в Німеччині. В романі Зюскінда ми і маємо постмодернізм «німецького приготування».

Мета роботи – шляхом дослідження постмодерністського роману П.Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці» розкрити специфіку німецької національної версії постмодерну.

Досягнення названої мети вимагає постановки конкретних завдань:

 • розглянути основні аспекти постмодерністського образу світу та основні риси постмодерністської літератури;
 • визначити основні характеристики роману Зюскінда як класичного твору постмодерністської літератури;
 • розкрити характерні риси німецького постмодерну;
 • довести, що головною прикметою німецької постмодерністської літератури є її возз’єднання з самою авторитетною («вічною») національною культурною традицією – романтизмом;
 • показати, як в романі Зюскінда актуалізуються ідейно-філософські, художньо-естетичні ресурси романтизму.

Об’єктом дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних літературознавців, присвячені проблемам постмодерністської літератури, та роман Патріка Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці».

Предмет дослідження – специфіка німецького постмодернізму, його зв’язок з романтизмом.

Наукова новизна
одержаних результатів
роботи визначається наміченим аспектом дослідження і полягає в тому, що у ній зроблено спробу визначити співвідношеня загального і національного в постмодерністському творі німецького постмодерніста Патріка Зюскінда. Творчість Патріка Зюскінда, і, зокрема, роман «Запахи. Історія одного вбивці», завжди знаходилась і знаходиться під пильною увагою вітчизняних літературознавців. Але об’єктом дослідження науковців, серед яких Д. Затонський [25, с.73], Ю.Ковбасенко[31,с.19], Б.Бігун [3, с.30] та інші, стають перш за все ті риси, які дозволяють визначити роман як класичний твір світової постмодерністської літератури.Звернення до специфіки твору як зразка німецькоїпостмодерністської літератури в багатьох дослідженнях скоріше епізодичне, фрагментарне.

На сучасному етапі літературознавство відмовляється від тези, що пос тмодернізм розгортається на інтернаціональній літературній сцені, що це глобальне явище впевнено переходить національні границі . Стало очевидним, що постмодерн має національні якості і особливості. Все частіше говорять про специфіку російської, американської, французської та інших національних версій постмодернизму. Звернення в даному дослідженні до національної специфіки німецької постмодерністської літератури обумовлює її актуальність.

Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні висновки вітчизняного та зарубіжного літературознавства. Висунуті завдання обумовили поєднання історико-літературного і порівняльно-типологічного методів дослідження.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що предмет і проблематика дослідження розширюють коло тем і аспектів вивчення постмодерністської літератури. Результати розвідки можуть бути корисними для визначення питань розвитку німецького постмодерністського роману, його особливостей, жанрової своєрідності. Результати дослідження можуть бути використані у загальних і спеціальних навчальних курсах з історії зарубіжної літератури ХІХ-ХХ ст., теорії літератури (література романтизму та постмодернізму), а також у наукових дослідженнях з проблематики романтизму і постмодернізму, у навчальній практиці, проведенні практичних та семінарських занять, у подальших дослідженнях творчості Патріка Зюскінда.

Апробація роботи була здійснена на студентській науковій конференції Кам’янець-Подільського національного університету 23 квітня 2008 року. За результатами конференції до друку подано статтю «Специфіка німецького постмодернізму (роман П. Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці»)».

Обсяг та структура дослідження. Работа складається з двох розділів, вступу, висновків, списку використаної літератури. Її обсяг без списку використаної літератури становить 65
сторінок комп’ютерного набору. Додається список використаної літератури (78 позицій).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Roman Patrika Zuskinda (1.0 MiB, Завантажень: 16)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
завантаження...
WordPress: 23.73MB | MySQL:26 | 0,327sec