Дипломна робота на тему: «РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТАЛОННОГО ПІДХОДУ З ФІЗИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАДАЧ»

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи застосування еталонного підходу у традиційній системі фізичної освіти………………………………

1.1 Психолого – педагогічний аналіз традиційної системи фізичної освіти…………………………………………………………………………………………..

 1. Інноваційна парадигма освіти………………………………………………………
 2. Еталонні вимірники якості знань ……………………………………………………

Розділ 2. Методичні основи використання експериментальних задач з фізики …………………………………………………………………………

2.1 Роль та зміст експериментальних задач в системі шкільної фізичної освіти ………………………………………………………………………………………………..


2.1.1 Характеристика експериментальних задач………………………………

2.1.2 Методика розв’язування експериментальних задач…………………

2.1.3 Використання експериментальних задач на різних етапах уро-

ку ………………………………………………………………………………………………………

2.2 Технологічний аспект використання еталонних вимірників якості знань………………………………………………………………………………………………

2.3 Реалізація еталонних вимог у навчанні фізики за допомогою експериментальних задач………………………………………………………

Розділ 3. Проведення та обробка результатів педагогічного експерименту ………………………………………………………………………..

3.1 Організація педагогічного експерименту……………………………………..

3.2 Хід та результати експерименту……………………………………………….

Висновки……………………………………………………………………………………………….

Список використаної літератури………………………………………………………..

Додатки……………………………………………………………………………………………….

 

 

ВСТУП

 

Проблемою управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів займались такі вчені-дослідники, як Атаманчук П.С., Бугайов О.І., Гальперін П.Я., Іваніцький О.І., Іванова Л.А., Сєргєєв О.В., Страчар Е., Тализіна Н.Ф., Щукіна Г.І. та інші

Гіпотеза дослідження побудована на основі особистісно-орієнтованому навчанні, використанні в навчанні завдань еталонного характеру.

Об’єктом дослідження є процес набуття знань учнів з фізики в середній загальноосвітній школі.

Предметом дослідження є
методична система використання завдань еталонного характеру в умовах особистісно-орієнтованого навчання.

Мета дослідження: показати доцільність використання експериментальних завдань еталонного характеру на уроці фізики.

Завдання дослідження полягає в тому, щоб перевірити ефективність застосування завдань еталонного характеру на уроці фізики.

Практичною цінністю роботи є розробка відповідно до цільових програм набору експериментальних, творчих домашніх завдань еталонного характеру з курсу фізики 9 класу.

Наукова новизна полягає в тому, що у теорії і практиці навчання фізики у середній загальноосвітній школі:

 • розроблена технологія використання еталонного підходу під час розв’язування, складання, моделювання експериментальних задач на різних етапах уроку з метою “привиття” в учнів інтересу до навчальної діяльності;
 • обґрунтовані місце і роль експериментальних задач у навчально-виховному процесі з фізики на сучасному етапі розвитку середньої загальноосвітньої школи в Україні.

  Розділ 1.
  Теоретичні основи застосування еталонного підходу у традиційній системі фізичної освіти

  В цьому розділі розглядається ідея про використання у традиційній системі фізичної освіти еталонного підходу. На основі аналізу літературних джерел педагогічного, психологічного, методичного характеру впроваджуємо гіпотезу ефективності навчання фізики орієнтованого на еталонний підход.

 1. Психолого-педагогічний аналіз традиційної системи фізичної освіти

Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновок про недостатнє функціонування традиційної системи освіти, зокрема фізичної, при об’єктивно–суб’єктивних обставинах модернізованого суспільства. Основною ідеєю суспільства сьогодні є виховання та розвиток соціально значущої, нестандартномислячої особистості, яка в умовах економічної нестабільності самостійно могла б трансформувати набуті знання та вміти їх набувати впродовж всього життя [].

Традиційна освітня система на сьогодні не може вдовольнити потреб суспільства, тому й реформування та інновації просто необхідні на даних шаблях розвитку.

1.2 Інноваційна парадигма освіти

Традиційна система освіти потребує реформування та модернізації, із-за того, що зростає обсяг наукових відкриттів, навчальної інформації, для учнів стає громіздким засвоювати великий об’єм необхідних знань, як результат – перевантаження, психічні розлади, перевтоми, депресії. Тому потрібен перехід до “гнучкої” системи освіти, де роль вчителя зводиться до мінімуму: порадник, помічник, орієнтир між учнем та суб’єктом пізнання, учень набирає в такій системі освіти мінімум необхідних знань та будує власну методологію їх здобування, для того, щоб протягом всього свого життя вміти підчерпнути нових знань в конкретних ситуаціях у економічно нестабільній, молодій державі необхідні люди, які вміють мобілізувати свої знання швидко та якісно, а головне – самостійно.

 

 

 

 

   


 


  

 

ЗМІСТ

(змістова складова діяльність)

Навчальний план

 

Навчальна програма

Підручник

Методика

 

 

 

 

 

 


Освітнє середовище

(організаційно складова діяльність)

Ідейно – технологічна частина

 

Матеріальна частина

 

 


 

Управління

(операційна складова діяльності)

Еталонні вимірники якості знань

Контроль

Корекція

 

 

Структурна схема освітнього прогнозу

На поданій схемі освітній прогноз окреслено зовнішньою штриховою рамкою. Його структура: глобальна мета освіти – освітній стандарт (окреслено внутрішньою штриховою рамкою) – управління. Взаємозв’язок між прогнозом і концепцією фізичної освіти та блоками прогнозу відображено стрілками: жирна – вказує на визначальний характер впливу, тонка – ілюструє зворотній зв’язок. П. С. Атаманчук зазначає, що освітній прогноз – це ідеалізована модель освіти та діяльнісна основа її реалізації. Зупинимось коротко на характеристиці елементів структури освітнього прогнозу.

Глобальна мета освіти – це забезпечення засвоєння соціального досвіду та формування на цій основі функціонально грамотної особистості, прилученої до національних і загальнолюдських цінностей, формування духовності молоді. Глобальну ж мету фізичної освіти можна окреслити як забезпечення засвоєння наукових і прикладних основ фізики на рівні інтелектуального, світоглядного і соціально – культурного збагачення особистості.

Стандарт фізичної освіти – це своєрідний план, який становить головну частину освітньої фізичної моделі як суспільного ідеалу навчання, як результату передбачення розвитку фізичної освіти в теперішньому часі та у найближчій перспективі. Він має свою структуру: зміст та освітнє середовище. В свою чергу зміст містить такі елементи: навчальний план, навчальна програма, підручник, методика; а до освітнього середовища входять ідейно-технологічна та матеріальна частини.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Realiz Etal Pidh Z Fiz (898.0 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
завантаження...
WordPress: 24.47MB | MySQL:26 | 0,838sec