Дипломна робота на тему: «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПЕДАГОГА»

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………………………. 3

 

Розділ І. Концептуальні засади проблем професійних деформацій

  1. Проблема розвитку професійних деформацій в психолого-педагогічній літературі ……………………………………………………………………………………….8
  2. Основні аспекти розвитку професійних деформацій вчителя у

педагогічній діяльності………………………………………………………………….13

  1. Передумови виникнення синдрому професійного вигорання як виду професійних деформацій ……………………………………………………………….20

Розділ ІІ. Експериментальне вивчення особливостей прояву професійних деформацій у педагогів

2.1. Методичні аспекти вивчення проявів професійних деформацій

у педагогічній діяльності…………………………………………………………………..30

2.2. Діагностика рівня професійного вигорання у педагогічних працівників………………………………………………………………..34

2.3. Подолання проявів професійної деформації педагогів засобами психологічного тренінгу ………………………………………………………………..42

Висновок ……………………………………………………………………………………………….57

Список використаних літературних джерел…………………………………………60

Додатки …………………………………………………………………………………………………65

 

Вступ

Актуальність дослідження обумовлена змінами, що відбуваються в суспільній свідомості, які зумовлені невиправданою невідповідністю соціально-економічних умов різних видів праці, оцінкою престижності професії, формуванням мотивації праці, і передовсім її оплати. Звідси і низька професійна стабільність. В умовах ринкових відносин виявляється особливий інтерес до отримання економічної незалежності, майбутнього влаштування в житті. Найбільш престижною нині є підприємницька діяльність, банківська справа, бухоблік і аудит та інше, натомість значно знизився престиж професійної діяльності вчителя.

Професія педагога вважається однією з психологічно напружених і виснажливих. Чинниками цього є:

  • комунікаційне навантаження;
  • величезна емоційна напруга;
  • поява певних “професійних деформацій”;
  • соціальна незахищеність;
  • складний психологічний клімат у колективі.

А тому, з’являється бажання «пожаліти цього бідолашного вчителя». Та найгірше, коли таке бажання з’являється в нього самого. Бо саме незадоволеність собою, своєю діяльністю, її наслідками є головною суб’єктивною причиною психологічного неблагополуччя. [2]

В умовах освітніх реформ, в епоху соціальних та економічних змін, коли ламаються ціннісні пріоритети в суспільстві й виникає безліч суперечливих вимог до освітньої діяльності, педагогу стає працювати дедалі складніше. Одні учасники педагогічного процесу вважають головним здоров’я дитини, інші вимагають глибоких знань, а треті віддають перевагу вихованості.

Реальна педагогічна практика показує, що сьогодні досить чітко простежується факт втрати інтересу до учня як до особистості, неприйняття його таким, який він є, спрощення емоційної сторони професійного спілкування. Багато педагогів відзначають у собі наявність психічних станів, що дестабілізують професійну діяльність (тривожність, зневіра, пригніченість, апатія, розчарування, хронічна втома). Недостатня оплата вчительської праці також загострює психологічне неблагополуччя педагога. Навіть матеріально невибагливий учитель усвідомлює дисбаланс між енергетичними затратами на свою працю і тією винагородою, яку він за неї отримує. На основі цього розуміння виникає хронічний внутрішній конфлікт, породжуючи різні форми «професійних деформацій», в тому числі ефект «професійного вигорання».

Перед нами постало завдання психологічного аналізу проблем розвитку професійних деформацій, а саме з’ясування спонукальних причин або мотивів синдрому «професійного вигорання».

Можна припустити, що синдром «професійного вигорання», який характеризується емоційною сухістю педагога, розширенням сфери економії емоцій, особистісною відчуженістю, ігноруванням індивідуальних особливостей учнів, робить досить сильний вплив на характер професійного спілкування вчителя. Дана «професійна деформація» заважає повноцінному керуванню навчальним процесом, наданню необхідної психологічної допомоги, становленню професійного колективу.

Ми вважаємо, що обов’язковою умовою на сучасному етапі розвитку освіти є орієнтація діяльності вчителів на особистість вихованця. Виконання цієї ролі вимагає від педагога здатності протистояти впливу емоційних факторів професійного середовища.

На наш погляд, існує деяке протиріччя між тим, як виконати всі вимоги розглядуваної професії та при цьому оптимально реалізувати себе у ній, одержавши задоволення від своєї праці.

З урахуванням даного протиріччя була обрана тема нашої роботи, у якій спробуємо дослідити психологічні особливості, що визначають появу та розвиток «професійних деформацій».

Об’єкт дослідження – особистісні утворення педагога.

Предмет дослідження – психологічні особливості «професійних деформацій» особистості вчителя в процесі педагогічної діяльності.

Мета дослідження – вивчення психологічних причин розвитку «професійних деформацій» у педагогів та розробка програми психологічної підготовки вчителів до їх профілактики та подолання.

В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що:

– професійні деформації розвиваються у процесі тривалої професійної діяльності педагога;

– на формування професійних деформацій впливають як особистісні якості педагогів так й організаційні характеристики їхньої діяльності.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Psyhol Osobl Prof Deform (1.5 MiB, Завантажень: 15)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
завантаження...
WordPress: 23.83MB | MySQL:26 | 0,353sec