Дипломна робота на тему: «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ»

ЗМІСТ:

Вступ.    3

 

Розділ І. Теоретичні аспекти професійного самовизначення особистості старшокласника    6

1.1 Психологічні особливості юнацького віку.    6

1.2. Вибір професії як аспект самовизначення.    8

1.3. Роль самооцінки старшокласника в професійному самовизначенні.    15

 

Розділ II. Особливості професійного самовизначення особистості в старшому шкільному віці    19

2.1 Мета, завдання та організація дослідження    19

2.2. Аналіз отриманих результатів.    24

2.3. Мотиваційно-ціностне відношення в професійному становленні студентів.    27

2.4. Професійне самовизначення і самосвідомість.    34

2.5. Професійне самовизначення і профконсультація    35

2.6. Методи діагностики професійної самосвідомості і ціннісних орієнтацій    37

 

Розділ ІІІ. Пошук значеннєвих опор особистості на переломах професійного вибору    42

3.1. Стадії професійного становлення    43

3.2. Кризи професійного становлення    44

3.3. Методи роботи в переломні періоди професійного вибору    45

 

Висновки.    49

 

Список використаних джерел.    50

Вступ.

На даний момент наявна ситуація дефіциту дійсних фахівців, що працюють з ентузіазмом і піднімають нашою країною на більш високий рівень розвитку. Навіть незважаючи на те, що в нашій країні багато вищих і середніх навчальних закладів з високим рівнем і якістю навчання, щороку випускають “фахівців”, їхня компетентність і професіоналізм залишають бажати кращого.

Можливо, однією з причин є невірний вибір професії в юності. Відомо, що юність (14-18 років) – вік самовизначення.

Підлітковий і ранній вік відрізняється ростом самосвідомості, що зростає інтересом до власного “Я”. Облік цієї обставини виявляється принципово важливим у плані організації професійної орієнтації школярів, оскільки здатність до усвідомленого й упевненого вибору професії в цьому віці тісно зв’язана з формування такої психологічної якості, як образ “Я”.

У якості одного з методичних засобів, що сприяють цілеспрямованій передачі учнем нового типу знання, а саме “знання про самого себе”, виступає психологічна діагностика. У роботі з учнями використовується комплекс психологічних методик, що забезпечують, по-перше, можливість одержання кожним учнем інформації про свої індивідуальні психологічні якості і ступінь їхньої відповідності вимогам тієї або іншої професії (діагностичні методичні процедури) і по-друге, можливість розвитку цих психологічних якостей (розвиваючі методичні процедури у виді елементів інтелектуального і соціально-психологічного тренінгу, психотехнічних, сюжетно-рольових і ділових ігор).

Розвиваюча психологічна діагностика виступає як найважливіший елемент у системі профорієнтаційній роботи, оскільки саме в умовах психологічного самовивчення в учнів формується “образ “Я” у єдності трьох основних складових (когнітивної, емоційної, регуляторної). У свою чергу, підвищення рівня cамопізнання (рефлексії) забезпечує, з одного боку, можливість усвідомленого й обґрунтованого вибору учнями професій з обліком власних психологічних особливостей і, з іншого боку – можливість більш повної професійної самореалізації в майбутній професійній діяльності з урахуванням твердих вимог ринкової економіки.

Світ професій дуже великий. Він містить у собі тисячі різних найцікавіших спеціальностей. У юнацькому віці кожний стоїть перед вибором. Старшокласника радять десятки професій. Різні види праці жадають від людини різних і часом суперечливих якостей. В одному випадку це здатність ладити з людьми, керувати і підкорятися, в іншому – висока культура рухів, у третьому – гострота спостережень.

Зробити соціально і глибоко особистісний вибір у професійному самовизначенні – задача не з простих.

Самостійний вибір професії – це “друге народження людини”. Адже від того, наскільки правильно обраний життєвий шлях, залежить суспільна цінність людини, її місце серед інших людей, задоволеність роботою, фізичне і нервово-психічне здоров’я, радість і щастя.

Суспільство розширює можливості життєвого самовизначення молоді. Перед нею можливості для реалізації своїх сил і здібностей у різних областях діяльності на благо суспільства.

Розмаїтість людських професій велико, і більшістю з них, на думку психологів і педагогів, може опанувати кожний. Але дорівнює вірно і те, що в один момент часу людина може робити щось одне. А тому що життя обмежене, він може зробити лише кілька окремих справ. Щоб “стати діючої” людина повинна розстатися з нескінченністю, який він володів лише в можливості, тому що реально він може не всі, а лише щось. Так виникає проблема вибору майбутньої професії.

Згідно, И. Конц, професійне самовизначення людини починається далеко в його дитинстві, коли в дитячій грі, дитина приймає на себе різні професійні ролі, і програє зв’язане з ним поводження. Якщо уважно придивитися до цих ігор, то неважко помітити, що діти в них легко й охоче йдуть на всілякі символічні заміщення реальних атрибутів професійної діяльності. (Наприклад: стілець – “прилавок”, папір – “гроші”). Закінчується професійне самовизначення в ранній юності, коли вже необхідно прийняти рішення, що вплине на все подальше життя людини.

Таким чином, професійна трудова діяльність, якій передує правильний вибір, один з найважливіших факторів, що визначають багато чого в житті сучасної людини.

Величезна перевага людини полягає в її можливості вибору.

Ціль: вивчити типи професій, обрані школярами.

Об’єкт: професійне самовизначення старшокласників.

Предмет: типи особистості й обрані ними види професій

Задачі:

1) аналіз літератури по даній темі;

2) вивчити типи професій;

3) проаналізувати отримані результати

Гіпотеза: перевага гуманітарної спрямованості у виборі професійної діяльності і соціального типу особистості.

Розділ І. Теоретичні аспекти професійного самовизначення особистості старшокласника

Професія – (лат. PROFESSІ – офіційно зазначене заняття, спеціальність, від PROFІTEOR – повідомляю своєю справою), рід трудової діяльності (занять) людини, що володіє комплексом спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, придбаних у результаті спеціальної підготовки, досвіду роботи.

Розмаїтість людських професій велико, і більшістю з них, на думку психологів і педагогів, може опанувати кожний. Але дорівнює вірно і те, що в один момент часу людина може робити щось одне. А тому що життя обмежене, він може зробити лише кілька окремих справ. Щоб “стати діючої” людина повинна розстатися з нескінченністю, який він володів лише в можливості, тому що реально він може не всі, а лише щось. Так виникає проблема вибору майбутньої професії.

Згідно, И. Конц, професійне самовизначення людини починається далеко в його дитинстві, коли в дитячій грі, дитина приймає на себе різні професійні ролі, і програє зв’язане з ним поводження. Якщо уважно придивитися до цих ігор, то неважко помітити, що діти в них легко й охоче йдуть на всілякі символічні заміщення реальних атрибутів професійної діяльності. (Наприклад: стілець – “прилавок”, папір – “гроші”). Закінчується професійне самовизначення в ранній юності, коли вже необхідно прийняти рішення, що вплине на все подальше життя людини.

1.1 Психологічні особливості юнацького віку.

Загальні світоглядні пошуки заземлюються і конкретизуються в життєвих планах. Життєвий план – поняття широке. Він охоплює всю сферу особистого самовизначення – моральний вигляд, стиль життя, рівень домагань.

Найважливішою, невідкладною і важкою справою стає для старшокласника вибір професії. Психологічно спрямований у майбутнє і схильний навіть думкою “перестрибувати” через незавершені етапи, юнак внутрішньо вже тяготиться школою; шкільне життя здається йому тимчасовим, несправжнім.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Psyh Osobl Prof Samovyzn (268.0 KiB, Завантажень: 16)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
завантаження...
WordPress: 23.64MB | MySQL:26 | 0,441sec