Дипломна робота на тему: «ПРЕЗЕНТАЦІЯ УРОКУ»

Зміст:

Вступ

 1. Основні можливості презентацій в PowerPoint
  1. Комп’ютер на уроках фізики
  2. Вибір виду презентації та шаблона слайда
  3. Вставка тексту та малюнків.
  4. Додавання в слайд малюнків з ClypArt.
  5. Анімація та використання режиму Сортувальник.
  6. Виведення презентації на показ та на друкування.
 2. Презентація уроку «Дослід Резерфорда»
  1. Труднощі при проведені уроку «Дослід Резерфорда» та їх вирішення.
  2. Сценарій презентації.
 3. Презентація уроку «Розв’язування задач»
  1. Труднощі при проведені уроку “Розв’язування задач”.
  2. Сценарій презентації.
 4. Презентація уроку «Лабораторна робота на тему: «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»»
  1. Труднощі при проведені уроку «Лабораторна робота на тему: «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра» ».
  2. Сценарій презентації.

Висновки.

Додатки.

Література.

Вступ

Створення електроно-обчислювальних машин можна порівняти з такими видатними досягненнями людства, як винахід колеса, створення парової машини, освоєння електрики, використання атомної енергії. Однак і в цьому переліку дивовижних відкриттів комп’ютер займає особливе місце. Якщо звичайні машини полегшують фізичну працю людини, то комп’ютери допомагають їй в розумовій діяльності.

З винаходом комп’ютера в світі з’явилась машина, яка за короткий термін неймовірно змінила технічний образ нашої цивілізації. Без використання ЕОМ з їх величезними різнобічними можливостями не могли б розвиватися великі науково-технічні проекти сучасності. Комп’ютери сприяли розвитку нових ефективних методів пізнання і використання законів природи, стали одним із визначальних факторів науково-технічного прогресу.

В теперішній час, комп’ютер, як і інші технічні засрби навчання, все частіше використовуються в учбовому процесі в школі.

Використання комп’ютерних уроків в курсі фізики дозволяє наочно уявити складні фізичні явища, часто такі, які не можливо провести в шкільному демонстраційному експерименті (частково із-за ннехватки лабораторного приладдя), що сприяє більш глибокому засвоєню матеріала і підвищенню інтересу учнів до предмету. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів розвиває також творчі можливості школярів і сприяє їх професійній орієнтації.

Існує два загальновизнаних напрями комп’ютерного навчання. Перший напрям пов’язаний з використанням комп’ютера як предмета навчання. Цей напрям досить популярний. Учні оволодівають навичками професіонального користування сучаснимим комп’ютерами, вивчають, як правило, три-чотири мови програмування. В умовах такого навчання від вчителя вимагається, щоб він був грамотним спеціалістом у комп’ютерній техніці і мовах програмування.

Другий напрям пов’язаний з використанням комп’ютера як засобу навчання. Він стає найбільш поширеним. Основним аргументом для такого підходу є той факт, що не кожен учень, що оволодів комп’ютером, буде в майбутньому професіональним програмістом. Навчальні системи, в яких використовуються комп’ютери під час вивчення різних предметів, дають більш універсальні знання і навички. Учитель, що пррацює в цьому напрямі, повинен досконало володіти своїм предметом, уміти добирати і подавати учням найрезультативніші і перспективні методи комп’ютерного навчання.

Комп’ютер являється потужним засобом, що спроможний істотно допомогти вчителю в його роботі. Проте педагогічна доцільність комп’ютерного навчання в умовах загальноосвітньої школи досягається тоді, коли вона базується на теоретичних і практичних концепціях педагогічної науки.

Обчислювальна техніка, фундаментальним базисом якої виступає фізика, знаходить широке застосування в викладанні останьої не тільки як засіб, що прискорює обчислення, але і як засіб, що моделює математичними методами фізичні процеси і явища, як сучасний засіб наочності і поєднання її абстрактно-логічної сторони з предметно-образною, як засіб математичної обробки результатів демонстраційного експерименту і лабораторних робіт, контроля і самоконтроля знань учнів.

Проте на сьогодні в більшості шкіл не існує відповідного програмного забезпечення (а також материального для його придбання), яке необхідне для вирішення перерахованих проблем сучасної школи. Тому створення таких засобів власними силами допоможе (хоча б частково) подолати той розрив, який виник між станом шкільної освіти і рівнем науково-технічного прогресу.

В данній роботі комп’ютер використано для моделювання уроку пояснення нового матеріалу по фізиці за 11-й клас на тему “Дослід Резерфорда, ядерна модель атома”, уроку розв’язування задач та лабораторної роботи по фізиці за 8-й клас, яка називається “Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра”. Цей вибір обумовлений тим, що в рельних умовах її можна проводити для обмеженої кількості зразків, також дефіцитом навчальних приладів в сучасній школі.

Актуальність проблеми застосування на уроках фізики комп’ютерної техніки зумовлена постановкою перед школами завдань підвищення якості знань, розвитку логічного мислення і пізнавальних здібностей учнів, підготовки їх до різних видів творчої діяльності.

Об’єктом дослідження є процес формування теоретичних і практичних вмінь учнів під впливом поєднаної дії вчителя та комп’ютера на пізнавальну діяльність учня.

Предмет дослідження: теорія і практика цілеспрямованого використання комп’ютера в процесі навчально-пізнавальної діяльності.

Метою роботи є комп’ютерна підтримка навчального процесу з фізики в загальноосвітній школі, розширення міжпредметних зв’язків фізики з інформатикою, що сприятиме підвищенню інтересу учнів до навчання.

Практична значимість полягає в тому, що застосування комп’ютера в процесі навчання є більш активним і переважаючим в порівнянні з існуючими методиками, особливо в плані розширення можливості аналізу фізичних явищ і процесів, а отже і більш глибокого і усвідомленого вивчення курсу. Крім того, використання комп’ютера в значній мірі дозволяє здійснити вивільнення додаткового резерву часу на уроці.

Робочі гіпотези:

 1. Систематичне використання комп’ютерних технологій і програм навчального характеру в навчанні дозволяє створити цілісні і повні знання в учнів
 2. З використанням комп’ютера значно зростає інтерес учнів до знань

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Prezentacija Uroku (643.0 KiB, Завантажень: 0)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
завантаження...
WordPress: 23.37MB | MySQL:26 | 0,983sec