Дипломна робота на тему: «ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА УРОКАХ ФІЗИКИ В 9 КЛАСІ»

З м і с т

 

 

Вступ……………………………….………………………………….……3

Розділ І. ПРЕДМЕТ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. 1. Виховання у школярів інтересу до навчання………………….5

1.2. Інтерес до пізнання та рівні його розвитку…………………….…9

1.3. Цінність пізнавального інтересу та показники інтелектуальної активності в навчальному процесі…………………………………………..4

1.4. Емоційні та вольові прояви……………………………………….4

Розділ ІІ. МЕТОДИЧНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКІВ ФІЗИКИ…………………………..……………26

2.1. Викорисання дидактичних ігор у навчанні …………………….26

2.2. Дидактична гра – творчий шлях формування в учнів інтересу до фізики…………………………………………………………………………30

2.3. Проведення творчих уроків фізики різної форми……………….37

2.4. Створення цікавих ситуацій на уроках фізики…………………43

2.5. Введення елементів винахідництва на уроках фізики…………47

2.6. Гра як вид контролю навчально-пізнавальної діяльності……51

Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ І ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ………………….54

3.1. Уроки-свята, уроки-КВК……………………………………………54

3.2. Брейн-ринг, фізичний ринг………………………………………..57

3.3. Урок-мандрівка, ділова гра…..……………………………………61

3.4. Уроки типу “Поле чудес”…………………………………………..63

3.5. Фізичні кросворди…………………………………………………..64

3.6. Розробка конспекту-сценарію дидактичної гри “Щасливий випадок”…………………..……………………………………………………..68

3.7. Організація та проведення педагогічного експерименту……73

Висновки …………………………………………………………………73

Література…………………………………………………………………76

Додатки……………………………………………………………………78

 

В с т у п

Сучасний розвиток нашого суспільства ставить перед загальноосвітньою школою нові завдання. Випускник школи має бути людиною творчою, всебічно розвиненою, готовою влитися у вируюче життя. Для цього треба бути людиною мислячою, з добре розвиненим умінням приймати нестандартні рішення, знаходити вихід із різноманітних, інколи досить скрутних ситуацій.

А потрібне соціальне замовлення кардинально змінює зміст роботи школи, методичне її забезпечення. Особливої гостроти набуває питання про ефективність навчально-виховного процесу в школі, про використання поряд із традиційними, нестандартних форм і методів.

Природно, що головна увага всієї педагогічної громадськості зосереджена тепер навколо проблеми уроку. Як зробити урок високоефективним? Як побудувати урок, щоб він дав максимальний виховний і навчальний результат? Які методи, форми, прийоми, засоби навчання найлегше і найшвидше ведуть до цієї мети?

На сьогодні ми вже маємо цікаві починання творчих працівників школи. Кращий педагогічний досвід і педагогічні дослідження переконливо свідчать про те, що поліпшення якості уроку є центральною ланкою піднесення ефективності шкільного навчання в цілому.

У питанні, як забезпечити високий розвиток творчих сил і здібностей учнів, їх розумової активності, ініціативи і самостійності, більшість педагогів вважає, що треба вдосконалювати існуючі методи та прийоми навчання і працювати над виробленням нових, бо, як образно висловились автори однієї із статей, головні “внутрішні ресурси” педагогіки лежать у формах навчання [ ].

Але коли в традиційний навчальний процес вноситься щось нове, завжди є тривога “переборщити” – витіснення з існуючих структур старих, перевірених елементів. Але не завжди таке “новаторство” виправдане. Колектив класу надзвичайно складний. Щоб забезпечити його нормальне функціонування, засоби, форми і методи навчання повинні бути не менш складними і відповідати змісту освіти і навчання. Тому жодна з нових форм і методів організації навчання не повинна витісняти традиційних. Шлях до успіху лежить через розумне поєднання нового з старим. Все повинно бути на своєму місці і в свій час в організації пізнавальної діяльності школярів.

Тому, виходячи з важливості названої проблеми, враховуючи її недостатню теоретичну розробку, а також проблеми практики в застосуванні нетрадиційних форм навчання фізики, ми і вибрали тему дослідження.

Об’єкт дослідження: процес навчання фізики.

Предмет дослідження: застосування нетрадиційних форм організації навчання (дидактичні ігри) на уроках фізики.

У зв’язку з цим метою роботи є вивчення педагогічних умов застосування ігрової форми організації навчання, їх вплив на пізнавальний інтерес.

В основу дослідження була покладена гіпотеза: процес навчання фізики буде більш ефективним, якщо на певних етапах навчально-пізнавальної діяльності застосувати ігрові форми організації навчання.

Відповідно до предмету, мети і гіпотези дослідження було необхідно розв’язати такі завдання:

 • чітко визначити місце ігрового навчання у викладанні фізики в школі;
 • забезпечити високий рівень організації гри у викладанні фізики;
 • вивчити психолого-педагогічну літературу з проблем застосування нетрадиційних форм організації навчання, впливу пізнавального інтересу на процес ігрового навчання;
 • вивчити передовий досвід вчителів-новаторів у використанні нетрадиційних форм навчання;
 • розглянути формування та вплив пізнавального інтересу під час гри.
 • розробити методичні рекомендації, щодо шляхів застосування ігрових методик.

  Теоретичною основою дослідження є основні положення теорії навчання, праці вчених-педагогів про вплив пізнавального інтересу в ході гри.

  Методи дослідження:

 • теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблемами дослідження;
 • аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду з проблемами дослідження;
 • спостереження за навчальною діяльністю старшокласників;
 • вивчення педагогічної документації;

  Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у:

  а) теоретичному обґрунтуванні необхідності пошуку нових нетрадиційних форм організації навчання, посилення пізнавального інтересу при застосуванні нових форм організації навчання(дидактична гра);

  б) у визначенні місця дидактичної гри у викладанні фізики;

  в) в розробці методичних рекомендацій щодо організації навчальних ігор при вивченні фізики.

  Робота складається:

  Апробація дослідження
  проводилась на базі гімназії №14 м. Кам’янця-Подільського під час педагогічної практики та в ході студентських наукових конференцій в 2001-2003 р.р.

  Розділ І. ПРЕДМЕТ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  1. 1. Виховання у школярів інтересу до навчання

  Виховання в учнів інтересу до навчальної діяльності – одна з складних проблем психології і педагогіки. Відтак у психолого-педагогічній літературі мають бути здійснені серйозні розробки питань сутності такого інтересу, основних чинників, які зумовлюють його становлення в процесі розвитку особистості. Аналіз досліджуваної проблеми дасть можливість розкрити психологічні умови формування інтересу до навчання як важливого особистісного утворення. Вітчизняні та зарубіжні філософи й соціологи, які вивчали проблему інтересу, надавали великого значення дослідженню його природи та структури.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Dydakt Gra Na Urokah Fizyky (465.5 KiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
завантаження...
WordPress: 23.93MB | MySQL:26 | 0,638sec