Дипломна робота на тему: «ОСОБЛИВОСТІ ШКІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ВІДСТАВАННЯМ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ»

Зміст:

Вступ…………………………………………………………………………………………………………….4

І. Загальні питання психології із відставанням психічного розвитку………………..6

1.1. Психологічна характеристика формування і розвитку відчуттів і

сприйнять у дітей із відставанням психічного розвитку…………………………6

1.2. Відмежування відставання психічного розвитку від

розумової відсталості…………………………………………………………………………..10

1.3. Особливості розвитку особистості нормальної і психічно

відсталої дитини………………………………………………………………………………….13

1.4. Особливості формування емоційно-вольової сфери у учнів

допоміжної школи……………………………………………………………………………….16

ІІ. Особливості діяльності учнів з недоліками психічного розвитку……………….19

2.1. Діагностика рівня психічного відставання………………………………………………19

2.2. Формування освітньої програми для дітей з вадами психічного розвитку..20

2.3. Пошук способів порозуміння з дітьми з відсталим психічним розвитком…22

2.4. Неаверсивний і освітній підхід до нетипової поведінки учнів з

відставанням психічного розвитку……………………………………………………….23

ІІІ. Вплив поведінкових реакцій на формування навичок та вмінь………………….26

3.1. Морально-етичні засади сприйняття інформації дітьми з

відставанням психічного розвитку……………………………………………………….26

3.2. Комунікативни аспекти підвищення адаптивної здатності дітей з

    відставанням психічного розвитку……………………………………………………….29

IV. Алгоритми навчальних дій педагога у роботі із дітьми з

відставанням психічного розвитку……………………………………………………..32

4.1. Засоби розвитку вербальної творчості у дошкільників із

затримкою психічного розвитку…………………………………………………………32

4.2. Програма корекційних занять……………………………………………………34

Висновки……………………………………………………………………………………………………43

Список використаної літератури…………………………………………………………………45

Додатки

Вступ

На сучасному етапі розвитку освіти України спостерігаються тенденції до її гуманізації. І перед школою постає важливе завдання: домогтися, щоб кожного з учнів виростити не тільки свідомим членом суспільства, не тільки здоровою і сильною людиною, а й ініціативним, мислячим працівником, здатним творчо підходити до будь-якої справи.

Одним з найважливіших завдань розвитку освіти є завдання успішної адаптації людини в суспільстві, прояв її як особистості. І саме успішність цієї адаптації залежатиме не стільки від знань, вмінь, навичок, розвитку, скільки від особистісного розвитку і здатності бути гнучкими в розв’язанні самих різних життєвих проблем.

Значне місце в особистісному розвитку та здатності бути гнучким має психічний розвиток пізнавальних здібностей. Якщо розвитку цих здібностей дітям із загальноосвітніх шкіл приділяється: належна увага, то щодо дітей з відсталим психічним розвитком, то вони обмежені в цьому. Але, з одного боку, пізнавальна діяльність залежить не лише від інтелектуального рівня, а й від особистісних якостей від потреб індивіда. На мою думку, якщо посприяти створенню розумових здібностей, то й у психічно відсталих дітей теж можна розвинути ці нахили особистості. Звичайно, ці можливості будуть обмежені, але це не означаємо вони взагалі не здатні до розумової діяльності.

Зокрема, пізнавальна діяльність психічно відсталих вивчались такими авторами: Л.С. Виготським, О.Р. Лурією, М.С. Певзнер, В.І. Лубовським, В.Г. Петровою, Н.М. Стадненко, М.Н. Нудельман, Ж..І. Шиф, В.П.Єрмаков, С.К. Сиволапов… Творчістю нормальних дітей займались В.А. Романець, Б.Г. Шікітін, К.С.Станіславський,     М.О. Бердяев, С.А.Ігумнов, А.С.Співаковська, Р.В.Овчарова…

Таким чином, метою мого дослідження є визначення умов за яких психічно відстала дитина зможе розкрити свій розумовий потенціал.

Об’єктом дослідження виступають умови пізнавальної діяльності психічно відсталої дитини.

Предметом дослідження є можливості використання ігрових методів психокорекції, психогімнастики і казкотерапії для стимуляції розумової діяльності психічно відсталих дітей.

Гіпотеза дослідження – використання спеціальних методів психокорекції, спрямованих на знання емоційної напруги, скутості, комплексу неповноцінності, які підвищують розумові можливості дітей з відставанням психічного розвитку.

Завдання дослідження:

– аналіз психолого-педагогічної наукової літератури щодо змісту і структури розумової діяльності та умов її розвитку у дитини;

– діагностика розвитку розумових здібностей психічно відсталих дітей;

– розробити і реалізувати програму корекційної роботи, спрямовану на створення умов реалізації розумових здібностей учнів допоміжної школи;

– оцінити ефективність корекційних занять, спрямованих на розвиток розумових здібностей психічно відсталих дітей.

Корекційні методи: психогімнастика, психомалюнок, ігрова терапія, казкотерапія, ігри та завдання творчого характеру.

Новизна роботи полягає в виявленні особливостей розумової діяльності психічно відсталих дітей і визначення умов від яких залежить розвиток розумової діяльності в учнів допоміжної школи.

Теоретичне значення: розроблена програма і зміст корекційних занять можуть бути використані в роботі психолога допоміжної школи для особистісного розвитку психічно відсталих молодших школярів.

Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури, що нараховує 21 назву, додатків. Робота викладена на 58 сторінках.

І. Загальні питання психології із відставанням психічного розвитку

1.1. Психологічна характеристика формування і розвитку відчуттів і сприйнять у дітей із відставанням психічного розвитку

Відчуття — віддзеркалення донкветних властивостей, якостей, сторін предметів і явищ матеріальної дійсності, що впливають на органи чуття в даний момент. За допомогою відчуттів ми дізнаємося про різноманітні властивості предметів. Для виникнення відчуття необхідна дія якогось подразника на органи чуття людини. Фізіологічна основа відчуттів — складна діяльність “цілісної функціональної структури, що включає рецептор (органи чуття), провідні шляхи (чутливий нерв), групу нервових кліток в корі головного мозку, яка здійснює контроль за збудженням, що поступає, і посилає сигнали до органів чуття. Відчуття може виникнути тоді, коли всі три відділи аналізатора функціонують нормально. Наприклад, при травмі потиличної частини головного мозку у людини порушуються зорові відчуття, подібне явище виникає в результаті пошкодження зорового нерва або ока.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Osoblyv Schkiln Diyaln Uch (581.0 KiB, Завантажень: 6)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
завантаження...
WordPress: 23.53MB | MySQL:26 | 0,339sec