Дипломна робота на тему: «ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ»

План

Вступ    3

Розділ І. Теоретичне вивчення психолого-педагогічної літератури з проблеми пізнавальної діяльності розумово відсталих школярів    8

1.1. Особливості розвитку пізнавальних процесів у дітей з обмеженими інтелектуальними можливостями    8

1.2. Вплив навчання та виховання на інтелектуальний розвиток розумово відсталих учнів    20

Розділ ІІ. Вивчення пізнавальної діяльності розумово відсталих школярів    28

2.1. Методика вивчення пізнавальної діяльності дітей з обмеженими інтелектуальними можливостями    28

2.2. Порівняльна характеристика рівня розвитку пізнавальної діяльності учнів молодших і старших класів допоміжної школи    32

Розділ ІІІ. Формування пізнавальної діяльності у розумово відсталих школярів    39

3.1. Виявлення особливостей використання основних практичних принципів і підходів розвитку пізнавальної діяльності у дітей з вадами інтелекту    39

3.2. Методика формування пізнавальних інтересів у розумово відсталих школярів на основі Вальдорфської педагогіки    48

Загальні висновки    56

Список використаної літератури    59

Додатки    64

 

Вступ

Актуальність дослідження.

У зв’язку з тим, що збільшується кількість дітей з відхиленнями у розвитку і поведінці, зростанням кількості школярів із соціальною і шкільною дезадаптацією, ці фактори привели до необхідності поглибленого вивчення особливостей цих дітей і збільшення кількості спеціальних (корекційних) навчальних закладів, до створення в загальноосвітніх школах класів вирівнювання, компенсуючого і корекційно-розвиваючого навчання.

На даний час проблемі піклування важковиховуваних дітей і їх вихованню стали приділяти увагу, що дало змогу її штовхнути на передній план, як соціальну значиму у всіх цивілізованих країнах світу.

Сьогодні, у зв’язку із змінами у різних сферах життя, актуалізувались питання пов’язані із підготовкою підростаючого покоління до суспільного життя. Особливого підходу в цьому плані потребують діти із проблемами в психофізичному розвитку. Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги в процесі її особистісного становлення, у виборі професійної діяльності – це надзвичайно важливі питання, які потребують теоретичного осмислення і практичного опрацювання. Але для дітей з особливими потребами і в цьому плані потрібен особливий підхід. Це зумовлено багатьма факторами: особливістю психофізичного розвитку, пізнавальних інтересів, усвідомлення себе як особистості. Але розумово неповноцінні особи є повноцінними громадянами своєї держави, згідно Декларації про права і обов’язки розумово відсталих дітей [11].

В сучасних умовах багато уваги дефектологами приділяється насамперед, дослідженню причин виникнення розумової відсталості та шляхів попередження і профілактики появи аномальної дитини в сім’ї [37]. Але що робити, коли все ж таки дитина народилася з обмеженими інтелектуальними можливостями. З цього моменту основними нашими завданнями є – зробити все можливе, щоб дитина отримала відповідну освіту, розвивати її пізнавальні інтереси, особистість та індивідуально-психологічні якості.

Тому, ми пропонуємо розглянути підходи у навчанні і вихованні розумово неповноцінних дітей. На нашу думку потрібно гуманізувати процес навчання і виховання дітей з вадами розвитку. Згідно з цим, в центрі уваги вчителя повинна знаходитись сама дитина із своїми мотивами, вміннями, проблемами, учень як особистість [10, 8]. Особливо гостро ця проблема стоїть перед учнями допоміжних шкіл.

Штайнерівська школа створена для різноманітних груп дітей. Її методика дозволяє навчати і виховувати більш широкі групи дітей. Ми акцентуємо увагу на обдарованості окремих дітей, а також дозволяє працювати з дітьми, яких для навчання відправляють в корекційні заклади.

Проблемі навчання дітей з особливими потребами, розвитку їх інтелектуальної діяльності, умовами корекції недоліків пізнавальної сфери присвячені численні дослідження, якими займалися такі вітчизняні психологи і дефектологи, як Н.М. Стадненко, В.Г. Петрова, Б.І. Ковальова, В.М. Синьов, М.С. Пєвзнер, Г.М. Дульнєв, О.П. Хохліна, І.М. Бгажнокова, О.Р. Лурія та ін. Дослідники всебічно характеризували навчально-виховний та корекційний процес при навчанні розумово відсталих дітей. Щільне місце серед досліджень належать О.П. Хохліній, яка описала усвідомлення пізнавальної діяльності під час уроків трудового навчання; Н.М. Стадненко, яка систематизувала умови формування понять і узагальнень учнів допоміжної школи; В.Г. Петрова виділила значення практичних розумових дій для самостійного пізнання об’єктів навколишньої дійсності; В.М. Синьов, описав корекційно-виховну спрямованість навчально-виховного процесу з використанням образної наочності, а також корекційну роботу на уроках географії; Г.М. Дульнєв зазначив особливості формування особистісних якостей в учнів допоміжної школи в процесі трудового навчання, тощо.

Актуальність проблеми та її недостатня розробленість у науці та практиці обумовили вибір теми дослідження.

Об’єктом дослідження є процес формування пізнавальних процесів в учнів допоміжної школи.

Предметом дослідження – система корекційно-виховної роботи з формування пізнавальних інтересів в розумово відсталих учнів допоміжної школи.

Мета дослідження полягає у підвищенні ефективності формування пізнавальних процесів в учнів з інтелектуальними вадами на основі застосовування Вальдорфської системи викладання навчального матеріалу.

При цьому ми виходили з гіпотези про те, що підвищенню ефективності навчання і виховання розумово відсталих дітей сприяє застосування Вальдорфської системи викладання, яка враховує інтелектуальні можливості дітей, етапи та механізми становлення та розвитку пізнавальних процесів у них; а також в основу дослідження було покладено припущення щодо доцільності розширення системи корекційно-виховної роботи, яка спрямована на активізацію пізнавальних інтересів, розвиток пізнавальних процесів і формування пізнавальної діяльності у дітей з обмеженими інтелектуальними можливостями

Для досягнення мети і перевірки гіпотези були поставлені такі завдання:

  1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми формування пізнавальної діяльності у розумово відсталих школярів.
  2. Встановити сутність та особливості корекції і розвитку пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів.
  3. Вивчити особливості прояву інтелектуальної діяльності у розумово відсталих школярів.
  4. Перевірити доцільність системи формування пізнавальних інтересів у інтелектуально неповноцінних школярів за Вальдорфською педагогікою.

Методологічною основною дослідження виступає суспільно історична теорія розвитку психіки людини Л.С. Виготського, положення про принципову можливість розвитку розумово відсталих дітей, про провідну роль у цьому навчання і виховання з опорою на зону найближчого розвитку. В основу дослідження також покладена загальна психологічна теорія діяльності (О.М. Леонтьєв, С.Я. Рубінштейн та ін.), яка конкретизується в теорії поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна та ін.), теорії навчальної діяльності (В.В. Давидов, В.В. Рєпкін, Д.Б. Ельконін та ін.).

Методи дослідження: аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури; вивчення педагогічного досвіду, спостереження за навчальним процесом і діагностика рівня розвитку інтелектуальної діяльності учнів молодших і старших класів допоміжної школи, консультуючий і формуючий експеримент.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Osobl Rozv Pizn Dijaln (875.0 KiB, Завантажень: 12)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
завантаження...
WordPress: 24.17MB | MySQL:26 | 0,335sec