Дипломна робота на тему: «ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З ФІЗИКИ В УМОВАХ ВИМОГ КОНЦЕПЦІЇ 12-РІЧНОЇ ШКОЛИ»

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕХОДУ

НА НОВІ ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ…………………………..6

 1. Доцільність переходу від інформаційно-виконавських до

пошуково-креативних технологій навчання фізики………………………………6

 1. Особливості вимог особистісно-орієнтованого навчання фізики…………15
 2. Інноваційні технології навчання фізики……………………………………………..25

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ

АСПЕКТИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ З ФІЗИКИ……………………………34

2.1 Розвиток емоційної сфери учнів як засіб активізації

навчально-пізнавальної діяльності……………………………………………………34

 1. Нестандартний урок як засіб активізації навчання фізики…………………45
 2. Система дидактичних засобів активізації навчання

фізики за параметром пристрасності…………………………………………………50

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

З ВИКОРИСТАННЯМ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ…………………………63

3.1 Організація педагогічного експерименту………………………………………….63

 1. Результати педагогічного експерименту…………………………………………..65

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………….68

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………………………………..71

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………………..76

ВСТУП

Фізика є основною з базових дисциплін в системі загальної середньої освіти. Підвищення ефективності уроків фізики в умовах реформування системи є ключовим завданням удосконалення навчально-виховного процесу.

У здійсненні відповідних завдань навчання фізики, що стоять перед вчителем, вирішальне місце належить перебудові методів навчання та удосконалення основної ланки навчального процесу – уроку. Саме ця проблема є найбільш актуальною при переході на 12-річний термін навчання

Метою даного дослідження є визначення особливостей підготовки і проведення нестандартних уроків фізики в умовах вимог концепції 12-річної школи.

Об’єкт дослідження – підготовка і проведення нестандартних уроків фізики.

Предмет дослідження – роль нестандартних уроків у підвищенні ефективності навчання фізики в процесі переходу на 12-річний термін навчання.

Основна ідея дослідження полягає в тому, що нестандартні прийоми організації пізнавальної діяльності на уроках є потужним засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики, узагальнення та систематизації знань учнів, сприяє подоланню формалізму в знаннях учнів та розвитку пізнавального інтересу до предмету.

Завдання дослідження:

 • вивчити загальну та спеціальну психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми переходу на 12-річний термін навчання та використання форм активізації навчально-пізнавальної діяльності у навчанні учнів;
 • визначити вплив ігрових моментів на розвиток емоційної сфери учнів;
 • визначити методику підготовки і використання нестандартних уроків як засобу активізації пізнавальної активності учнів;
 • провести експеримент і дослідити його вплив на навчальний процес.

Методи дослідження у ході дослідження були використанні теоретичний аналіз літератури з означеної проблеми, аналіз підручників та методичних посібників з фізики, спостереження за діяльністю учнів на уроках; контроль; анкетування.

Апробація дослідження відбувалась підчас педагогічної практики в школі №15 міста Кам’янець-Подільського серед учнів 7-10 класів.

РОЗДІЛ І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕХОДУ НА НОВІ ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

 1. Доцільність переходу від інформаційно-виконавських до пошуково креативних технологій навчання фізики

Осмислення феномену технологій активного навчання (зростання не тільки репродуктивної, але й евристичної та креативної активності школяра) орієнтує на необхідність розробки освітнього прогнозу (моделі) як головної передумови управління пізнавальною діяльністю: відсутній або неякісний прогноз у навчанні фізики – втрата шансів доцільного розвитку інтелектуальних, світоглядних, духовно-культурних та творчих особистісних начал суб’єкта-діяча. Зрозуміло, що виз начальником освітніх пріоритетів та механізмів їх запровадження на державному рівні виступає сучасна концепція фізичної освіти. Ідеологія переходу середньої школи на 12-річний термін навчання [27] дає підстави вказати на наступні пріоритети в навчанні фізики: знання основ фундаментальної науки фізики; формування знань про саморегульовану “творчу” картину світу як таку, що охоплює всі соціальні сфери життя; оволодіння методологією фізичного знання; набуття творчого досвіду прикладних застосувань фізичних явищ і закономірностей; опанування гуманітарною складовою змісту фізики як компонентою культури.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Nestand Uroky Z Fiz (381.0 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
завантаження...
WordPress: 24.02MB | MySQL:26 | 0,331sec