Дипломна робота на тему: «ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ»

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1 Економічна сутність розрахунків з постачальниками

та підрядниками 12

1.1Характеристика розрахунків з постачальниками та

підрядниками 12

  1. Сутність взятих зобов’язань 28
  2. Характеристика базової установи 37

РОЗДІЛ 2 Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками 44

  1. Організація обліку розрахунків з постачальниками та

підрядниками 44

  1. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків з

постачальниками та підрядниками 49

  1. Порядок проведення інвентаризації розрахунків з

постачальниками та підрядниками та особливості

відображення їх в обліку 57

  1. Автоматизація обліку розрахунків з постачальниками та

підрядниками 62

РОЗДІЛ 3 Аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками

  1. Методичні прийоми проведення аналізу 66
  2. Аналіз динаміки і структури заборгованості за роботи

та послуги, товари, продукцію 66

  1. Аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками

та їх впливу на фінансовий стан установи 80

  1. Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи 87

ВИСНОВКИ 101

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106

ДОДАТКИ 110

ВСТУП

Правові аспекти діяльності бюджетних установ ґрунтуються на Законодавстві України. Свою діяльність вони здійснюють на підставі Положення (Статуту), що затверджується уповноваженим ордером(як правило органом, який прийняв рішення про створення бюджетної установи). З дня реєстрації Статуту установа визначається юридичною особою і з цього моменту може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, а також нести зобов’язання, бути позивачами та відповідачами у суді. Оскільки бюджетні установи відносяться до одного з різновидів установ некомерційного характеру основою для них є діяльність надання просвітницьких, культурних, наукових, освітніх послуг зі створення системи соціального забезпечення громадян та виконання інших завдань передбачених іншими документами, нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність бюджетних установ в Україні є:конституція України,Бюджетний Кодекс України,Закон України “Про державний бюджет України”,інші закони та нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини,нормативно правові акти Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади,рішення місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

В процесі своєї діяльності кожна бюджетна установа здійснює ряд операцій, які підлягають обов’язковій фіксації в бухгалтерському обліку. Звідси випливає мета ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” метою бухгалтерського обліку в бюджетних установах є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан результати діяльності та рух грошових коштів установ. Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях призначений насамперед забезпечити збереження майна власника, надання допомоги в прийнятті управлінських рішень, визначення фінансових результатів діяльності установи.

Головним завдання бухгалтерського обліку бюджетних установ є збереження державного майна України. Будь – яке інше завдання є похідним. Виходячи з специфічності завдання бухгалтерського обліку його предметом є діяльність установи, спрямована на виконання функцій держави.

Отже бухгалтерський облік в бюджетних установах виступає не лише засобом реєстрації фактів господарського життя та контролю за виконанням кошторису видатків та доходів установи, а й джерелом інформації необхідної фінансистам, бухгалтерам, керівництву та контролюючим органам. Відповідальність за надану інформацію користувачам несуть керівник, бухгалтер та особи відповідальні за збереження та використання майна держави.

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових структур господарської діяльності. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх різноманіття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та

підвищення ефективності функціонування підприємств як державного так і приватного сектора економіки. Важливу роль у забезпеченні ефективності господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє бухгалтерський облік та аналіз фінансового стану установи, що відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних. Це впливає на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень.

Економічні реалії в Україні як і в більшості сусідніх з нею держав мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу технологічних змін та вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції. Більшість цих факторів враховується при викладенні матеріалу вітчизняними та російськими авторами підручників та посібників з бухгалтерського обліку та економічного аналізу, використаних при написанні даної роботи. Методи аналізу фінансового стану підприємства постійно вдосконалюється по мірі настання змін в економічному середовищі держави. Нові ідеї та принципи в цій сфері в першу чергу доходять до користувачів періодичних економічних видань, які також використовувались під час підготовки дипломної роботи.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Oblik Rozrah Z Post I Pidryad (463.0 KiB, Завантажень: 84)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
завантаження...
WordPress: 24.25MB | MySQL:26 | 0,342sec