Дипломна робота на тему: «НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ, ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕНІ ФІЗИКИ В 7-МУ КЛАСІ»

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………….. 2

РОЗДІЛ 1. Методи активізації навчально-пізнавальної

діяльності учнів на уроках фізики……………………………..……….…….5

 1. Розвиток емоційної сфери учнів як засіб активізації

  навчально-пізнавльної діяльності …….…………………………….……………5

 2. Нестандартний урок як засіб активізації навчання фізики……….9
 3. Система дидактичних засобів активізації навчання фізики

  за параметром пристрасності……………………………………………………15

  РОЗДІЛ 2. Дидактична гра, як структурний елемент

  організації нестандартних уроків фізики……………………………………28

  2.1 Класифікація нестандартних ігор та їх значення в

  організації нестандартних уроків………………………………….……………28

  2.2 Структура та зміст дидактичної гри з фізики…………………….40

  2.3 Методика розробки та проведення нестандартних уроків з фізики.42

  2.4 Безпека життедіяльності учнів при проведенні

  нестандартних уроків………………………………………………………….51

  РОЗДІЛ 3. Ефективність навчання фізики у 7 класі

  при використанні нестандартних уроків…………………………………………..54

  3.1 Організація педагогічного експеременту……………………………………..54

  3.2 Результати педагогічного експеременту………………………………………56

  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………..59

  ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………………………61

  ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………65

  В с т у п

  Найважливішим завданням школи є розвиток талановитої молоді та виховання свідомих громадян держави. Потрібно розбудити творчі нахили в кожному учні, допомогти знайти своє покликання. Саме в школі молода людина має визначитись, яка наука її більш за все цікавить. Це не значить, що кожний сьогоднішній школяр стане вченим, частина з них не буде навчатися у вузі, але в будь-який сфері потрібні люди, захоплені своєю справою, шукачі та творці.

  Творче відношення до будь-якої праці варто виховувати саме в школі, починаючи з підходу до постановки найпростіших досвідів і розв’язку задач. Тим, хто зараз вивчає фізику в школі, створювати єдину теорію, запускати до зірок космічні кораблі, досліджувати проблеми спадковості, розкривати таємницю важких захворювань і керувати термоядерною реакцією.

  Виникненню захопленності, творчого відношення до праці сприяють інтереси школяра, викликані до життя та розвинуті на уроках учителем. «… Усе те, за що людина бореться, пов’язане з його інтересом…» [ 9 ].

  Зробити навчальну роботу наскільки можливо цікавої для учня і в той же час не перетворити цю роботу в забаву одне з важливих і складних завдань вчителя.

  Для створення емоційного настрою учнів на уроках фізики, при орієнтації на інтерес до навчання існує багато шляхів: використання внутрішніх можливостей змісту предмета, розмаїтість форм і методів проведення уроку, проблемне навчання, врахування міжпредметних зв’язків, розвиток творчих здібностей учнів, використання на уроках художньої та науково-популярної літератури, зв’язок класних і позакласних занять з фізики та ін.

  Фізика є однією з базових дисциплін в системі загальної середньої освіти. Підвищення ефективності уроків фізики в умовах реформування системи освіти є ключовим завданням удосконалення навчально-виховного процесу.

  У здійснені відповідних завдань навчання фізики, що стоять перед вчителем, вирішальне місце належить перебудові методів навчання та удосконалення основної ланки навчального процесу – уроку. Саме ця проблема є найбільш актуальною при переході на 12-річний термін навчання.

  Метою даного дослідження є визначення впливу нестандартних уроків та ігрових прийомів напідвищення інтересу до вивчення фізики.

  Об’єкт дослідження – процес навчально–пізнавальної діяльності учнів з фізики.

  Предмет дослідження – роль нестандартних прийомів у підвищенні ефективності навчання фізики.

  Основна ідея дослідження полягає в тому, що нестандартні прийоми організації пізнавальної діяльності на уроці є потужним засобом активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики, узагальнення та систематизація знань учнів, сприяє подоланню формалізму в знаннях учнів та розвитку пізнавального інтересу до предмету.

  Гіпотеза дослідження: якщо застосовувати нестандартні уроки, що наповнені навчальним і розвиваючим змістом, враховуючи пізнавальні можливості дітей, які активізують процес їхнього навчання та розумового розвитку і використовувати систему дидактичних ігор, то це сприятиме зростанню пізнавального інтересу до фізики і дозволить учням на більш високому рівні оволодіти фізикою.

  Завдання дослідження:

 • вивчити загальну та спеціальну психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми використання форм навчально-пізнавальної діяльності у навчанні учнів;
 • визначити вплив ігрових моментів на розвиток емоційної сфери учнів;
 • визначити методику розробки і використання нестандартних уроків, як засобу активізації пізнавальної активності учнів;
 • провести експериментальну перевірку запропонованих методик і дослідити їх вплив на навчальний процес.

  Методи дослідження у ході дослідження були використані теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з означеної проблеми, аналіз піручників та методичних посібників з фізики, спостереження за діяльністю учнів на уроках; контроль; анкетування.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Nestand Uroky Jak Zasib (367.0 KiB, Завантажень: 8)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
завантаження...
WordPress: 23.85MB | MySQL:26 | 0,694sec