Дипломна робота на тему: «МОДЕЛЬ СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………..6

Розділ I. Огляд математичних методів, які використовуються при побудові імітаційної моделі економіко-організаційних систем…….………………..7

1.1. Формування можливих значень випадкових величин із заданим законом розподілу ………..…………………………………….…………7

1.1.1. Метод Неймана ..……..……………..………………………………….9

1.2 Моделювання випадкових величин…………………………………..10

1.2.1 Моделювання простої події…………………………………………10

1.2.2. Моделювання повної групи несумісних подій……..….…………11

1.2.3. Моделювання дискретної випадкової величини…………………11

1.2.4. Моделювання неперервних випадкових величин……………….13

1.3. Елементи теорії масового обслуговування……..……..…………..15

1.3.1 Предмет теорії масового обслуговування………….…….……….15

1.3.2. Вхідний потік. Простий потік і його властивості………..………17

1.3.3. Час обслуговування……………..…………………………….…..21

1.3.4. Основні типи систем масового обслуговування і показники ефективності їх функціонування………………………………………………..24

1.3.5. Системи масового обслуговування з очікуванням ……………………26

1.3.6. Задача аналізу розімкнутої системи з очікуванням (потоки вимог Пуасонівські). Дослідження математичної моделі………………..…….28

1.3.7. Задача аналізу замкнутої системи з очікуванням (потоки вимог Пуасонівські). Побудова математичної моделі………………………..33

1.4 Метод статистичних випробувань…………………………………….36

Розділ II. Імітаційна модель авто-заправочної системи обслуговування………..39

2.1. Опис системи обслуговування………………………………………….39

2.2. Концептуальна модель…….…………………………………………….43

2.2.1. Вибір показника і критерію ефективності……….……….…………44

2.3 .Макети форм…………..………………………………………………46

Висновки……………………………………………………………………………52

Література…………………………………………………………………………..53

Вступ

В даний час гостро стоїть питання про поліпшення якості обслуговування населення. Це напряму пов’язано з економічною доцільністю роботи організацій, що надають послуги. Така тенденція торкнулася і авто-заправочних станцій. Наголошується велике число охочих скористатися даним видом послуг. Але, оскільки встановлений тільки один комп’ютер, формуються великі черги і навіть можливі не обслуговані клієнти. Є можливість придбати більшу кількість комп’ютерів. Керівництво в нових економічних умовах не згодне покладатися лише на експертну оцінку обслуговуючого персоналу. Це пов’язано з тим, що необхідно підбирати відповідне приміщення, планувати робочі місця і т.д. Таким чином, актуальність даної роботи очевидна.

Мета дослідження: розробити засобами Visual Basic 6.0 ефективний програмний продукт для моделювання системи масового обслуговування.

Об’єктом мого дослідження є впровадження інформаційних технологій в системи масового обслуговування.

Робоча гіпотеза полягає в тому, що за допомогою розробленого продукту поліпшити та прискорити роботу на організаціях масового обслуговування.

Головні завдання, які були поставлені переді мною, розробити імітаційну модель, структура і параметри якої повинні бути максимально наближені до реальних. Для цього потрібно було зібрати і обробити статистичну інформацію про характер обслуговування на авто-заправочній станції. Наступним кроком була побудова імітаційної моделі даної організаційно-економічної системи, використовуючи метод особливих станів. Потім був побудований критерій ефективності функціонування системи.

РОЗДІЛ I.
Огляд математичних методів, які використовуються при побудові імітаційних моделей економіко-організаційних систем

1.1. Формування можливих значень випадкових величин із заданим законом розподілу

Для формування можливих значень випадкових величин із заданим законом розподілу використовуються випадкові величини, рівномірно розподілені на інтервалі [0;1]. Методика отримання випадкових величин із заданим законом розподілу полягає в наступному. Нехай випадкова величина розподілена відповідно до закону

                    (1.1)

де – функція розподілу випадкової величини .

Знайдемо розподіл випадкової величини де функція задана співвідношенням (1.1). За визначенням закон розподілу випадкової величини є

            (1.2)

При чому Звідси випливає, що випадкова величина рівномірно розподілена в інтервалі [0;1]. Використовуючи (1.2), запишемо

                     (1.3)

Тоді, якщо – послідовність значень випадкової величини , рівномірно розподіленої в [0;1], то, розв’язавши рівняння (1.3), одержимо відповідну послідовність випадкових чисел, розподілених згідно із законом (1.1), причому

                    (1.4)

Розглянемо приклади. Нехай вимагається одержати випадкові числа з показниковим законом розподілу

                     (1.5)

Використовуючи (1.4), одержимо

                     (1.6)

де – випадкова величина з рівномірним розподілом на інтервалі [0;1]. Звідси

                     (1.7)

Тоді

                     (1.8)

Нехай тепер потрібно одержати випадкові величини, розподілені по релієвському законі з функцією

                (1.9)

Маємо

                (1.10)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Model Syst Masovogo Obslug (1.0 MiB, Завантажень: 5)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
завантаження...
WordPress: 23.42MB | MySQL:26 | 0,321sec