Дипломна робота на тему: «Лекційно-практичний курс вивчення розділу «Глобальна мережа Інтернет» шкільного курсу інформатики»

Зміст.

Вступ.    2

Розділ І. Ціннісні орієнтації особистості як предмет психологічного дослідження.    6

1.1. Система ціннісних орієнтацій, їх форми і види.    6

1.2. Характеристика структури моральних цінностей особистості.    12

Розділ ІІ. Характеристика розвитку ціннісних орієнтацій підлітка у процесі навчальної діяльності.    16

2.1. Специфіка становлення ціннісних орієнтацій у підлітковому віці.    16

2.2. Особливості розвитку ціннісних орієнтацій особистості підлітка.    29

2.3. Шляхи та засоби формування ціннісних орієнтацій у підлітковому віці.    31

Розділ ІІІ. Експериментальне дослідження ціннісних орієнтацій у підлітковому віці.    46

Висновки.    53

Література.    55

Додатки    60

Вступ.

Актуальність теми.

Як відомо, дитина формується під впливом багатьох факторів, зокрема суспільного устрою, політики й ідеології, мистецтва і філософії. Переконання підлітків формуються під впливом оточуючої дійсності, суспільного життя: в процесі навчально–виховної роботи школи, під впливом колективів, сім’ї, під впливом прочитаної художньої літератури. Дана тематика цікавила таких відомих вчених як Анісімов С.Ф., Асєєв В.Г., Бех І.П., Білоусова В.О., Додонов В.І., Леонтьєв А.Н. та ін.

В процесі учбової діяльності підлітки, які навчаються, отримують систематичні знання, пізнають закони науки і їх значення для життя людини. На основі цих знань, участі в суспільному житті і діяльності підлітка відбувається формування його світогляду і переконань.

Переконання, як відомо, допускають найменування визначених знань і потреб керуватися ними в поведінці. Серед знань, які лежать в основі переконань, важливе місце займають моральні уявлення і поняття.

Помилковість цих уявлень і понять у підлітків має негативний вплив на їх поведінку навіть тоді, коли ці знання ще не носять характер глибокого переконання. [1. с. 123-130]

Разом з тим, моральні переконання, як відомо, складаються при вивченні таких предметів як література, історія, в процесі суспільно корисної праці, в колективі. Необхідна суспільна робота з підлітками по обговоренню питань моралі, в процесі яких важливо усунути їх помилки, формувати правильні етичні поняття.

Велике значення має поведінка підлітка в колективі, його суспільний досвід, в процесі якого підліток переконується в справедливості і безперечності засвоєних ним моральних норм і в необхідності слідувати їм в повсякденному житті. В результаті участі підлітка в конкретних видах праці і спілкування в колективі (в тому числі і в сім’ї), в суспільно корисній діяльності формуються і закріплюються переконання підлітка.

Велике значення має і особистий приклад дорослих авторитетних людей, вчителів, батьків. Чим авторитетніший для підлітка вчитель, тим більший вплив на нього мають переконання, знання, думки, смаки вчителя. З другого боку, підліток не прощає вчителю, коли той відмовляється від своїх високих переконань, допускає розрив між словами і ділом, фальшу і лицемірством. В тісному зв’язку з формуванням моральних переконань підлітків складаються їх моральні ідеали. Саме в підлітковому віці при шанобливому спостереженні життя, під впливом школи, батьків, читання художньої літератури починають формуватися ідеали. Цим підліток суттєво відрізняється від молодого школяра. [3. с. 197-213]

Ідеали підлітків проявляються у двох основних формах. У підлітка більш молодшого віку в якості ідеалу виступає образ якоїсь конкретної людини, в якій підліток бачить втілення мужності, сміливості, спритності, стійкості, ціленаправленості і інших якостей, які він високо цінуює. Найбільше всього це образи вчителів, батьків і близьких родичів, товаришів, героїв улюблених художніх творів, суспільні діячі, передові люди суспільства (знамениті льотчики, дослідники, вчені, передовики промисловості і сільського господарства). При цьому з віком спостерігається помітний “рух” від образів близьких людей до образів людей, з якими підліток безпосередньо не спілкується. В більш старшому віці підлітки починають пред’являти більш високі вимоги до свого ідеалу. В зв’язку з цим вони починають усвідомлювати, що оточуючі, навіть ті, кого вони люблять і поважають, в більшості – самі звичайні люди, хороші і достойні поваги, але не є ідеальним втіленням людської особистості. Тому у 13–14–річному віці особливий розвиток набуває пошук ідеалу за межами близьких родинних відносин.

Поряд з образами конкретних людей у підлітків старшого віку (14–15–років) в якості ідеалів починають виступати і узагальнюючі образи як сукупність ідеальних якостей. Це пов’язано з формуванням у підлітка вмінням відокремлювати окремі якості особистості і узагальнювати їх.

Підлітки не завжди вміють правильно розібратися в моральних якостях особистості, їх інколи приваблює внутрішня сторона поведінки людини. Тому зустрічаються випадки, коли в якості ідеалу і образу для наслідування підлітки вибирають людину, володіючу негативними якостями, але імпонуючого їм своєю сміливістю, безстрашністю, самостійністю і незалежністю. [10. с. 90-95]

Психолого–педагогічна діагностика ціннісних орієнтацій молоді, виявлення комплексу інтересів та потреб молодої людини, які є базисом формування ціннісних орієнтацій – одне з важливих завдань психодіагностики на даному етапі.

Враховуючи проблеми молоді в нашій державі, необхідно сказати, що діагностування і виявлення сфери потреб у підлітків допомагає підштовхнути юнаків до вияву і вільного розвитку найрізноманітніших індивідуальних особливостей, дати учням ціннісні і професійні орієнтири навіть на ті професії, котрі в даний час не користуються популярністю, але в найближчому майбутньому визначатимуть шлях розвитку нашої держави як країни, що має реальну основу для розвитку гуманістичних і демократичних засад. А для досягнення цієї мети необхідним є створення цілісної картини ціннісних орієнтацій молоді, корегування та спрямування школярів на реальні, а не тимчасові кон’юнктурні пріоритети в економіці й суспільному житті. Таким чином, не викликає сумніву доцільність даної дипломної роботи на тему: “Зв’язок ціннісних орієнтацій підлітків з їх навчальною діяльністю”.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Lekc Pr Kurs (514.1 KiB, Завантажень: 7)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
завантаження...
WordPress: 23.68MB | MySQL:26 | 2,881sec