Дипломна робота на тему: «КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ»

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………

ст.

Розділ І Поняття про розвиток та виникнення конфліктів в організаціях……………………………………………………………………

ст.

1. Причини, функції та класифікація виникнення конфліктів у сучасних організація………………………………………………………

ст.

2. Види конфліктів у сучасних організаціях…………………………………..

ст.

2.1. Загальна характеристика внутрішньо особових конфліктів……..

ст.

2.2. Характеристика соціальних конфліктів…………………………………..

ст.

2.3. Особистісні чинники конфліктів в організаціях………………………

ст.

3. Організаційні конфлікти: види виходу та шляхи подолання……….

ст.

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження з проблем запобігання та розв’язання конфліктів в організаціях…………………………

ст.

2.1. Методи дослідження………………………………………………………………

ст.

2.2. Організація дослідження та його інтерпретація……………………….

ст.

Розділ ІІІ. Профілактика конфліктів………………………………………………

ст.

1. Роль керівника в профілактиці конфліктів…………………………………

ст.

2. Майстерність проведення бесіди у міжособистісному спілкуванні…………………………………………………………………….

ст.

3. Правила поведінки керівника у конфліктній ситуації…………………

ст.

Висновки……………………………………………………………………………………..

ст.

Література……………………………………………………………………………………

ст.

Додатки………………………………………………………………………………………..

ст.

Вступ.

 

У кожної людини в житті є свої цілі, інтереси, позиції, установки чи погляди. Кожен прагне досягти чогось свого або по своєму. Але часто люди, зв’язані узами сумісної ділової активності стикаються в своїх інтересах і тоді відбувається конфлікт, який – один з найголовніших ворогів психологів, оскільки він дезорганізовуватиме людей, переводить їх в емоції, а не розум.

Тому одна з функцій психолога, як людини, що працює з людьми – запобігання виникненню, залагоджування наслідків конфлікту, а також вивести людей з ворожнечі інтересів до співпраці і взаєморозуміння. Але часто управлінці, які не можуть зосередитися в конфліктній ситуації, встати на об’єктивну позицію, самі інстинктивно намагаються або запобігти конфлікту або відкласти, що не дає повного рішення проблем в діловому колективі.

Будь-яка організація в своїй життєдіяльності пов’язана з неминучістю виникнення усередині неї різного роду конфліктів. Конфлікт є природною умовою існування будь-якого співтовариства людей джерелом і рушійною силою розвитку цього співтовариства.

Більшість керівників будь-яких рівнів управління на питання про те, як вони відносяться до конфліктів в організаціях, відповість, що це погано, небажано, це зло для керівника. Давайте поставимо собі запитання: «Чи можливий розвиток без боротьби протилежностей?». У житті виробничого колективу конфлікти – це віддзеркалення боротьби протилежностей на рівні особи, соціальних груп, соціуму (колективу) в цілому. Тому правильніше було б вважати конфлікт нормою виробничих відносин.

Таке сприйняття конфлікту дає можливість використовувати його як інструмент дії на розвиток організації через зміну при необхідності та культури, структури і створення, тим самим досягненню організаційних цілей.

Цікавість виникає, чому керівник розглядає конфлікт саме як стихійну біду замість того, щоб віднестися до цього явища як до соціального буття. Конфлікт необхідний для просування і відбору новацій, розвитку і руху організацій вперед. Звідки ж така боязнь конфліктів? Очевидно, що від невміння вирішувати конфліктні ситуації, попереджати їх виникнення. Отже, об’єкт дослідження – процес виникнення, розгортання та розв’язання конфліктів у сучасних організаціях.

Предмет дослідження – психологічна структура конфліктів у працівників.

Організаційні конфлікти у працівників виникають за наявності інтерперсональних протиріч.

Мета дослідження – полягає у вивчені психологічних особливостей конфліктів в організаціях та визначення методів розв’язання конфліктів.

Відповідно до поставленої мети дослідження визначені наступні завдання:

  1. Проаналізувати і вивчити фактори виникнення організаційних конфліктів у діяльності працівників.
  2. Визначити провідні фактори виникнення організаційних конфліктів у діяльності працівників.
  3. Розробити методи та провести емпіричне дослідження організаційних конфліктів, що виникають у професійній діяльності працівників.

Розділ І

Поняття про розвиток та

виникнення конфліктів в організації

1.1. Причини, функції та класифікація виникнення

конфліктів у сучасних організаціях

Конфлікт – це суперечність, яку людина сприймає як значущу життєву проблему, що вимагає свого розв’язання і викликає активність з її подолання. конфлікт від латиського conflictus – зіткнення – зіткнення різноспрямованих цілей, інтернів, позицій, думок або поглядів суб’єктів взаємодії, що фіксуються ними в жорсткій формі. У основі будь-якого конфлікту лежить ситуація, що включає або суперечливі позиції сторін з якого-небудь приводу, або протилежні цілі або засоби їх досягнення в даних обставинах, або не співпадання інтересів, бажань, ваблень опонентів. Конфліктуюча ситуація, таким чином, містить суб’єкт можливого конфлікту і його об’єкт.

Проте, щоб конфлікт почав розвиватися, необхідний інцидент, при якому одна із сторін починає діяти, ущемляючи інтереси іншої сторони.

Причин виникнення конфліктів дуже багато. І кінцево, було б непогано їх усувати організаційними формами. Навіть саме уявлення про них допомагає їх побачити і управляти ними. Конфлікти виникають з різних причин. Перший – це конфлікт цілей, коли сторони конфлікту по-різному бачать бажаний стан об’єкту в майбутньому. Другий – це конфлікт пізнання, коли у сторін конфлікту розходяться погляди, ідеї і думки щодо вирішуваної проблеми. І, нарешті, третій – це емоційний конфлікт, що з’являється коли в учасників в основі їх міжособистісних відносин лежать різні почуття і емоції. Люди просто викликають один у одного роздратування стилем своєї поведінки, ведення справ, взаємодії або поведінку в цілому.

Є.М. Ємільянов класифікує причини конфліктів на загальні та часткові. Загальні так чи інакше виявляються у всіх конфліктах. До них належать:

  • соціально-політичні та економічні;
  • соціально-демографічні – відображають розбіжності між людьми, обумовлені їх статтю, віком, приналежністю до етнічних груп;
  • соціально-психологічні – явища у соціальних групах (взаємини, лідерство, настрої, групова думка);
  • індивідуально-психологічні – індивідуальні особливості особистості (здібності, темперамент, характер, мотиви)

Часткові причини конфлікту: обмеженість ресурсів, які потрібно розподілити, взаємозалежність завдань, відмінності в цілях, у цінностях, у манері поведінки, у рівні освіти, неякісна комунікація, незбалансованість соціальних ролей (робочих місць), недостатня мотивація тощо. Розглянемо ці причини детальніше.

Розподіл ресурсів. Ресурси, наявні у соціальної групи, якими б значними вони не здавалися, завжди обмежені. Один з членів групи або її підрозділів повинні вирішити, як розподіляти матеріали, інформацію людські ресурси і фінанси між різними суб’єктами, що найефективнішим чином досягти цілей. Люди, як правило, важливішою і достойнішою вважають свою ділянку роботи і завжди бажають одержати більше, а не менше. Необхідність ділити ресурси майна неминуче веде до різного роду конфліктів.

Відмінності у цілях. Кожен учасник соціальної групи і сама соціальна група формують свої цілі, несуть відповідальність за їх досягнення, одержують кінцевий результат. Окремі члени групи можуть надати більше уваги досягненню особистих цілей ніж цілям всієї групи. Відмінності у цілях наявні і між різними групами.

Взаємозалежність задач. Можливість конфлікту існує скрізь, де одна людина або група залежать у виконанні задачі від іншої людини або групи. Причинною конфлікту, як правило, є і те, що ні функції, ні засоби, ні обов’язки, ні влада, ні відповідальність не розподілені чітко між членами соціальної групи.

Відмінності в уявленнях і цінностях. Відмінності у цінностях – дуже поширена причина конфлікту. Замість того, щоб об’єктивно оцінювати ситуацію, люди зосереджуються на тих поглядах, альтернативах і аспектах ситуацій, які на їх думку, сприятливі для групи.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Konflictni Sytuacii (521.5 KiB, Завантажень: 19)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
завантаження...
WordPress: 23.88MB | MySQL:26 | 2,447sec