Дипломна робота на тему: «ІГРОВІ МОДЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАФІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ В VISUAL BASIC .NET»

Зміст

Вступ    6

Розділ І. Програмування графічних елементів. Вмонтовані можливості VB.Net    7

1.1 Простір імен System.Drawing    7

1.2 Задання кольорів елементів керування    12

1.3 Задання координат точки    12

1.4 Розмір об’єкту    13

1.5 Задання параметрів прямокутника    14

1.6 Малювання ліній і фігур    15

1.7 Настройка пензлів    18

1.8 Заливка фігур    18

1.9 Текст    19

1.9.1 Шрифт    19

1.9.2 Створення тексту    21

1.9.3 Формат тексту    21

1.10 Робота із зображеннями    21

1.10.1 Класи Image і Bitmap    21

1.10.2 Виведення зображень на екран    22

1.10.3 Створення і збереження малюнків    23

1.10.4 Робота із значками    23

1.10.5 Розміщення на формі багатокадрових зображень    23

Розділ ІІ. DirectX    25

2.1 Історія Managed DirectX    27

2.2 Включені простори імен    30

Розділ ІІІ. Вибір гри. Опис кодової частини    32

3.1 Сценарій гри    32

3.2 Основні класи та методи.    33

3.3 Class Game    33

3.3.1 New    33

3.3.2 InitializeSound    33

3.3.3 LoadMesh    33

3.3.4 LoadDefaultGameOptions    33

3.3.5 AddObstacles    34

3.3.6 DrawRoad    34

3.3.7 DrawFon    34

3.3.8 InitializeGraphics    34

3.3.9 OnFrameUpdate    34

3.3.11 OnDeviceReset    35

3.3.12 OnPaint    36

3.3.13 Game_KeyDown    36

3.3.14 LoadHighScores    37

3.3.15 CheckHighScore    37

3.3.16 SaveHighScores    37

3.3.17 Main    37

3.4 Клас Car    37

3.4.1 New    37

3.4.2 Draw    38

3.4.3 IncrementSpeed    38

3.4.4 Update    38

3.5 Клас Obstacle    39

3.5.1 New    39

3.5.2 Update    39

3.5.3 Draw    39

3.5.4 IsHittingCar    39

3.6 Клас Obstacles    40

3.7 Клас Utility    40

Висновки    42

Література    43

Вступ

В сучасному світі програмних продуктів велику частку займає ігрова індустрія. Розробкою ігрових програм займаються такі гіганти бізнесу як Sony, Electronic Arts, THQ, Microsoft і багато ін. При чому це не лише розважальні ігри, а й навчальні програми з елементами гри. Тому розробка ігрових програм є важливим і перспективним напрямом.

Використання нової технологія .NET Framework в середовищі програмування Visual Studio 2005, та відносна простота мови Visual Basic спонукає до розгляду можливостей побудови графіки в Visual Basic .NET. В книгах досить рідко приділяють увагу розгляду цих можливостей Visual Basic. А поєднання теми побудови графіки і самого програмування ігор є досить цікавим та актуальним.

Метою дипломної
роботи є розробка програмного продукту який би демонстрував реалізацію ігрової моделі з використанням графічних операторів в Visual Basic .NET.

Об’єктом дослідження в даній дипломній роботі є можливості побудови графіки в Visual Basic .NET.

Предметом дослідження є розробка ігрової моделі та реалізація її засобами Visual Basic .NET.

Перед автором даної дипломної роботи стоїть задача розробки ігрової моделі та реалізації її з використанням графічних операторів в Visual Basic .NET. Для цього потрібно було зібрати та обробити інформацію про вбудовані графічні оператори та можливості підключення додаткових бібліотек, що включаються в DirectX SDK. Наступним кроком було складання сценарію гри та побудова об’єктної моделі, виділення основних класів і методів, що будуть потрібні для написання гри.

На основі розробленого матеріалу було написано програму, що відтворює основні етапи ігрової моделі та демонструє простоту та гнучкість реалізації коду в Visual Basic .NET.

Розділ І. Програмування графічних елементів. Вмонтовані можливості VB.Net

Графічні функції використовуються для покращення користувацького інтерфейсу додатків, створення діаграм і звітів, а також для створення та редагування зображень. .NET Framework підтримує засоби для малювання ліній, фігур, шаблонів і тексту. Інтерфейс GDI+ представляє розвиток GDI (Graphic User Interface), що використовувався в ранніх версіях Visual Studio. Таким чином, модифікація GDI для .NET
називається
GDI+.

В даному розділі розглядається створення графічних об’єктів і зображень з допомогою класів з простору імен System.Drawing

1.1 Простір імен System.Drawing

Можливості .NET Framework
дозволяють доповнити користувацький
інтерфейс лініями, колами і іншими фігурами. До складу .NET Framework входить простір імен
System.Drawing, що надає можливості створення нових, а також використання існуючих графічних об’єктів. Простір імен System.Drawing надає можливості:

 • динамічно додавати кола, лінії та інші фігури до користувацького інтерфейсу;
 • створювати діаграми;
 • редагувати малюнки та змінювати їх розміри;
 • змінювати коефіцієнт стиснення малюнків, що зберігаються на диск;
 • кадрувати та змінювати масштаб малюнків;
 • додавати до малюнків знаки захисту авторських прав і текст;

  Нижче перераховано найважливіші класи простору імен System.Drawing, що використовуються для створення графічних об’єктів, а також для створення або редагування малюнків.

  Bitmap

  Інкапсулює растрові зображення GDI+, що складаються з даних про піксели зображення та їх атрибутів. Об’єкт Bitmap — це об’єкт, який використовується для роботи з зображеннями. Даний клас використовується для завантаження і збереження зображень.

  Brush

  Класи, що наслідують абстрактний клас Brush визначають об’єкти, які використовуються для заливки графічних елементів, таких як прямокутники, еліпси, сектори, багатокутники і контури.

  Brushes

  Пензлі для всіх стандартних кольорів. Наслідування від цього класу заборонене. Він дозволяє уникнути створення екземплярів класу Brush.

  ColorConverter

  Перетворює типи даних, що відображають колір. До цього класу звертаються через об’єкт TypeDescriptor.

  ColorTranslator

  Перетворює дані, що відображають колір, в структури Color з GDI+, а також виконує зворотне перетворення. Наслідування даного класу заборонено.

  Font

  Визначає формат тексту (гарнітуру, кегль і т.д.). Наслідування даного класу заборонено.

  FontConverter

  Перетворює типи даних об’єктів типу Font до класу FontConverter. До цього класу звертаються через об’єкт TypeDescriptor.

  FontFamily

  Визначає групи сумісних по дизайну гарнітур. Наслідування даного класу заборонено.

  Graphics

  Інкапсулює інтерфейс «полотна» GDI+. Наслідування даного класу заборонено. Даний клас використовується тоді, коли необхідно намалювати лінію, фігуру або додати зображення тексту на поверхню елементу керування чи іншого зображення.

  Icon

  Об’єкти значків Microsoft Windows — невеликих растрових зображень, що відображають файли, каталоги, і інші об’єкти операційної системи.

  IconConverter

  Перетворює типи даних об’єктів Icon. До цього класу звертаються через об’єкт TypeDescriptor.

  Image

  Абстрактний базовий клас, що забезпечує функціональність похідних класів Bitmap і
  Metafile.

  ImageAnimator

  Дозволяє отримати анімоване зображення, що складається з кадрів, які змінюють один одного.

  ImageConverter

  Використовується для перетворення типу об’єктів Image. До цього класу звертаються через об’єкт TypeDescriptor.

  ImageFormatConverter

  ImageFormatConverter — це клас, який використовується для перетворення типу даних об’єктів, що відображають кольори. До цього класу звертаються через об’єкт Type Descriptor.

  Pen

  Об’єкт, що використовується для малювання прямих, кривих, стрілок. Наслідування даного класу заборонено.

  Pens

  Пензлі стандартних кольорів. Наслідування даного класу заборонено, він звільняє від створення екземплярів класу Реп.

  PointConverter

  Перетворює типи даних об’єктів Point. До цього класу звертаються через об’єкт TypeDescriptor.

  RectangleConverter

  Перетворює типи даних прямокутників. До цього класу звертаються через об’єкт TypeDescriptor.

  Region

  Описує внутрішню частину графічної фігури, що утворена за допомогою прямокутників та контурів. Наслідування даного класу заборонено.

  SizeConverter

  Використовується для перетворення типів даних. До цього класу звертаються через об’єкт TypeDescriptor.

  SolidBrush

  Відображає одноколірні пензлі, що використовуються для заливки прямокутників, еліпсів, секторів, багатокутників і контурів. Наслідування даного класу заборонено.

  StringFormat

  Інкапсулює інформацію про параметри оформлення тексту, маніпуляції при виведенні (наприклад, підстановка роздільників розрядів), а також об’єкт ОрепТуре. Наслідування даного класу заборонено.

  SystemBrushes

  Властивості класу SystemBrushes відображають об’єкти типу SolidBrush — кольори системних елементів Windows.

  SystemColors

  Властивості класу SystemColors відображають структури типу Color — кольори системних елементів Windows.

  SystemFonts

  Вказує на шрифти, що використовуються для промальовування тексту на системних елементах керування Windows.

  SystemIcons

  Властивості класу SystemIcons відображають об’єкти типу Icon для системних значків Windows. Наслідування даного класу заборонено.

  SystemPens

  Властивості класу SystemPens відображають об’єкти типу Реп — пензлі кольору системних елементів керування Windows і шириною 1 піксел.

  TextureBrush

  Властивості класу TextureBrush відображають об’єкти типу Brush, що заливають
  фігури зображеннями. Наслідування даного класу заборонено.

  ToolboxBitmapAtribute

  Застосовується до елементів керування, для того щоб контейнери, такі як дизайнер форм Visual Studio, могли отримати значки, що представляють ці елементи керування.

  З наведених класів найчастіше використовується клас Graphics. Саме він надає методи для малювання на екрані дисплея. Клас Реп використовується для малювання прямих та кривих, а похідні від абстрактного класу Brush — для заливки фігур. Клас PictureBox використовують в додатках Windows Forms для виведення зображення, як елементу користувацького інтерфейсу.

  Простір імен System.Drawing містить такі структури:

  CharacterRange

  Відображає позиції символів в рядку.

  Color

  Відображає колір.

  Point

  Представляє собою впорядковану пару цілочисельних координат х і
  у, що визначають точку на площині.

  PointF

  Представляє собою впорядковану пару координат х і
  у з плаваючою комою, що визначає точку на площині.

  Rectangle

  Містить множину з чотирьох цілих чисел, що визначають положення і розмір прямокутника.

  RectangleF

  Містить множину з чотирьох чисел з плаваючою комою, які визначають положення і розмір.

  Size

  Містить впорядковану пару цілих чисел, які, зазвичай, вказують на ширину і висоту прямокутника.

  SizeF

  Містить впорядковану пару чисел з плаваючою комою, які, зазвичай, вказують на ширину і висоту прямокутника.

  Найважливіші з цих структур — Color, Point, Rectangle, и Size.

  1.2 Задання кольорів елементів керування

  Колір задають за допомогою класу Color простору імен System.Drawing. Даний клас визначає засоби для встановлення кольорів, що відображають ARGB –модель кольору, де A- альфа-складова кольору, а R, G, B – червона, зелена і блакитна складові.
  Найпростіший спосіб задання кольору це використання наперед заданих властивостей System.Drawing.Color. Наприклад, Aqua, Bisque, Black, Blue, Cyan, Orange і т.д.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Igrov Model Z Vyk Graf Op (376.0 KiB, Завантажень: 11)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8
завантаження...
WordPress: 23.52MB | MySQL:26 | 0,361sec