Дипломна робота на тему: «ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»

Зміст.

Вступ.    3

Розділ 1. Формування теоретичної підготовленості школярів, як педагогічна проблема.    6

§1. Педагогічні та методичні основи теоретичної підготовки школярів.    6

§2. Актуальні питання фізичної культури і розвиток здоров’я молодших школярів у літературних джерелах.    16

§3. Методи і організація досліджень.    25

Розділ ІІ. Результати педагогічного дослідження    33

§1. Аналіз стану викладання знань з фізичної культури у молодших школярів.    33

§2. Аналіз та обговорення результатів експериментальної роботи.    43

Висновки.    54

Література    56

Вступ.

Глибокі соціальні зміни, які відбуваються в нашій державі, вимагають від загальноосвітніх шкіл значного підвищення якості навчально-виховного процесу на всіх його напрямках. В основах законодавства України вказано, що одним із пріоритетних завдань школи є охорона і зміцнення здоров’я учнів [12], яке в основному формується в шкільному віці [29].

У генетичній програмі кожної людини закладений великий фізичний потенціал. Разом з тим загальновизначено, що в сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація зі станом здоров’я населення, зокрема молодших школярів, яка зумовлена негативним впливом екологічних, економічних, соціальних та інших факторів.

Статистика свідчить, що при вступі до школи різні відхилення у стані здоров’я має кожна третя дитина. Так, масові обстеження школярів показали, що тільки один з десяти учнів був практично здоровим, а більше як 90% обстежених мали ті чи інші функціональні відхилення [14].

Дослідниками А.В.Мартиненком, Ю.В. Валентином, В.А. Томським [36] та іншими встановлено, що найефективнішим засобом збереження і зміцнення здоров’я учнів є здоровий спосіб життя. Він є основою всіх форм профілактики й усунення причин захворювання, збереження і зміцнення здоров’я шляхом розумної регуляції життєдіяльності. Виконання школярами його вимог залежить від цілеспрямованої і ефективної навчально-виховної роботи педагогів, рівня свідомості учнів, їхньої гігієнічної культури, волі і мотивованості. Отже, питання про навчання учнів здоров’ю шляхом їх озброєння спеціальними знаннями і вміннями щодо ведення здорового способу життя – важливе завдання загальноосвітньої школи.

Кожен учень, з метою збереження і зміцнення здоров’я, має володіти набором вмінь з фізичної культури. Фізкультурна освіта має формувати в учнів фізкультурні вміння. Вміння виконувати рухові дії, фізичні вправи, гартувальні процедури формується на основі рухового досвіду, фізичної підготовленості й загартованості, необхідного мінімуму знань про їх виконання. Фізкультурні знання і вміння, безперечно, мають сприяти підвищенню рівня фізичної культури школярів початкових класів.

У формуванні фізичної культури молодших школярів значну роль мають відігравати вчителі фізичної культури. А за статистикою фізичну культуру у початкових класах викладають переважно вчителі початкових класів, які, ймовірно не використовують набутки сучасної теорії і методики фізичної культури у навчально-виховному процесі.

Актуальність теми обумовлена важливістю зміцнення здоров’я дітей, покращенням якісних показників фізичної культури молодших школярів.

Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання молодших школярів.

Предмет дослідження – озброєність учнів теоретичними знаннями з фізичної культури.

Мета – оптимізація фізичної культури молодших школярів шляхом вдосконалення змісту предмету “Фізична культура”.

Задачі дослідження.

 1. Розглянути теоретичну підготовку з фізичної культури в психолого-педагогічній літературі.
 2. Експериментально перевірити вплив фізкультурних знань і вмінь отриманих учнями на якісний показник фізичної культури молодших школярів.
 3. Розробити методичні рекомендації для вчителів фізичної культури з метою покращення процесу навчання молодших школярів у освітній галузі “Фізична культура”.

  Вивчення впливу фізкультурної освіти на розвиток фізичної культури та рухову активність молодших школярів є актуальною проблемою сьогодення.

  Гіпотеза дослідження припускається, що вдосконалення фізкультурно-оздоровчих аспектів у фізкультурній освіті (шляхом покращення змісту фізкультурно-оздоровчих питань у навчально-методичному забезпеченні предмету “Фізична культура”) сприятиме розвитку фізичної культури учнів, зміцненню їх здоров’я.

  Практичне значення дослідження полягає у введені в навчально-виховний процес теоретичних уроків з фізичної культури; розширенні тематики уроків з фізичної культури; підготовці та впровадженні в практику загальноосвітніх шкіл методичних рекомендацій щодо озброєння учнів теоретичними знаннями з фізичної культури, здорового способу життя з метою формування в них активно-позитивного ставлення до фізичної культури.

  Розділ 1. Формування теоретичної підготовленості школярів, як педагогічна проблема.

  §1. Педагогічні та методичні основи теоретичної підготовки школярів.

  Вивчення і аналіз літературних джерел свідчать, що проблема озброєння учнів теоретичним знаннями з фізичної культури, як дієвого складового елементу фізичного виховання підготовки молодших школярів до продуктивної діяльності, в наш час викликає підвищений інтерес учених, психологів і педагогів.

  На думку Н.Ф.Тализіної [53] кожне нове покоління повинно оволодіти системою матеріальних суспільних предметів, засвоїти засоби практичної діяльності з ними. Воно повинно оволодіти також системою ідеальних об’єктів – понять, знань, та розумовими діями з цими знаннями: вміти застосовувати їх до рішення різних задач, планувати з їх допомогою практичну діяльність, іншими словами людина повинна оволодіти різними видами як практичної так і теоретичної діяльності.

  Теоретична діяльність полягає в тому, що вона сама по собі не призводить до змін в предметах і явищах зовнішнього світу, а дозволяє заздалегідь передбачити результати практичних дій, вибирати найбільш доцільні дії.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Formuv Teor Pidgotov Z Fiz Kult (251.0 KiB, Завантажень: 15)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
завантаження...
WordPress: 23.58MB | MySQL:26 | 0,465sec