Дипломна робота на тему: «ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»

Вступ    3

1. Економічні закономірності виникнення і розвитку міжнародних зв’язків    6

1.1 Міжнародний поділ праці і його особливості на сучасному етапі    6

1.2 Зовнішня торгівля. Теорія порівняльних переваг    14

Д. Рікардо    14

1.3 Міжнародна торгівля фінансовими активами    19

1.4 Науково-технологічне співробітництво    38

2. Зовнішньо-торгівельні зв’язки України:    39

2.1 Торгівельні відносини України з розвинутими країнами світу    39

2.2 Торгівельні відносини України країнами СНД    49

3. Місце України в світовій валютно-фінансової системі    64

Використана література    84

Вступ

Національні ринкові економіки розвиваються не ізольовано, а в тісній взаємодії одна з іншою. Жодна країна у світі не може виробити всю сучасну номенклатуру товарів, яких нараховується десятки мільйонів, забезпечити себе сотнями різних послуг, інвестиційними і трудовими ресурсами, висококваліфікованими фахівцями. Країни задовольняють зростаючі потреби особистого і виробничого характеру за допомогою взаємного обміну і співробітництві у виробництві, наукових дослідженнях, вирішенні екологічних та інших глобальних проблем, які вимагають об’єднання фінансових, технічних, професійних та інших ресурсів.

Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління зовнішньоекономічної діяльністю організації на всіх рівнях.

Зовнішньоекономічна діяльність є однією з основних форм економічних відносин України з іноземними державами. Конституцією України про державний суверенітет України і Законом України «Про економічну самостійність України» встановлено, що однієї з основ реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійснені і регулюванні зовнішньоекономічних відносин.

Однією з форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля. Вона відіграє величезну роль у підвищені економічного добробуту держави, поліпшені рівня життя населення і зміцненні положення держави на світовій арені.

Сучасні економічні відносини України з зовнішнім світом знаходяться у стані переходу від старої системи організації зовнішньоекономічних зв’язків, орієнтованої, переважно, на експорт сировини, до нової, пов’язаної з пошуком шляхів ефективного інтегрування у світову спільноту, зі встановленням сталих торгівельних зв’язків з іншими країнами, з підвищенням ролі міжурядових організацій у досягненні колективної безпеки, і звичайно, з забезпеченням надійного захисту своїх національних інтересів в умовах швидко змінюваного середовища.

Участь у міжнародному розподілі праці завжди сприяє вирішенню національних економічних проблем унаслідок удосконалення внутрішньогосподарської пропозиції, використання переваг розміщення та розвитку продуктивних сил, підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг підприємствами, що виходять із пропозицією на зовнішні ринки. Україна має великий природний, людський та науково-технічний потенціал, що приваблює до неї іноземних інвесторів та потенційних партнерів. Проте відсутність досвіду застосування всіх сучасних засобів регулювання зовнішньоекономічних відносин ще не дозволяє Україні стати рівноправною учасницею світового співтовариства. Тому останнім часом значно підвищився інтерес до теоретичного обґрунтування проблем розвитку міжнародної економічної діяльності України, зокрема до обґрунтування теоретичних засад ефективного здійснення зовнішньоекономічних відносин в умовах ринкових трансформацій, розробки дієвого механізму здійснення торгівельно-економічної політики на різних ієрархічних рівнях, а також доопрацювання конкретних принципів і правил ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними суб’єктами господарювання.

Якщо зовнішньоекономічні зв’язки здійснювалися лише спеціалізованими зовнішньоекономічними організаціями, то тепер кожне підприємство в Україні одержало право самостійно входити на зовнішній ринок. У цих умовах першочерговим завданням стає опанування вітчизняними підприємствами теоретичних аспектів та практичного світового досвіду, встановлення економічних зв’язків із зарубіжними партнерами, проникнення із пропозиціями на ринки інших країн, здійснення фінансових та товарних операцій, які дотримуються національних інтересів у міжнародній експортній та інвестиційній діяльності. Разом з цим слід вирішувати проблеми обмеженості необхідної інформації про можливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності, особливості її організації та механізми здійснення в інших країнах, чітко знати нормативно правові основи її регулювання в Україні.

Об’єктом дипломної роботи є дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України на сучасному етапі.

Предметом …………………………………

Метою є обґрунтування систематизація та узагальнення окремих закономірностей, умов, принципів, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічних відносин України на сучасному етапі, визначення місця України в світовій валютно-фінансовій системі.

Завданнями дипломної роботи є:

  • Ознайомлення з зовнішньоекономічними зв’язками України на сучасному етапі.
  • Охарактеризувати зовнішньо-торгівельні зв’язки України.
  • Теоретично обґрунтувати доцільність теорії порівняльних переваг Рікардо.
  • Визначити особливості міжнародного поділу праці на сучасному етапі.
  • Проаналізувати міжнародну торгівлю фінансовими активами.
  • Визначити місце України в світовій валютно-фінансовій системі.

Методами дослідження: статистичний, історичний, логічний, порівняльний, математичний.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Doslidg Zovn Ekon Zv (770.0 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
завантаження...
WordPress: 23.74MB | MySQL:26 | 0,634sec