Дипломна робота на тему: «ЧИСЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КОЧЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯМ ОПОРУ КОЧЕННЮ І МАКСИМАЛЬНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ КОЛЕСА І ҐРУНТУ»

Зміст:

Вступ

1. Процеси деформації коліс і ґрунту.

1.1 Загальна характеристика процесів взаємодії коліс з ґрунтом……………..4

1.2 Деформованість ґрунту……………………………………………………….6

1.3 Деформованість пневматичних шин……………………………….………14

1.4 Взаємодія еластичного колеса з ґрунтом………………………………….26

2. Вичислення кутів контакту.


2.1 Вичислення кутів контакту еластичного колеса з ґрунтом……….………37

2.2 Програма для обчислення кутів контакту колеса з грунтом……………..40

2.3 Обчислювальні експерименти для визначення основних закономірностей обчислення кутів………………………………………………………………………….41

3. Опір коченню коліс.

3.1. Опір коченню коліс по ґрунту у відомому режимі…………….……….42

3.2. Робота коліс в інших режимах і особливих умовах…………….……….45

3.3. Кочення колеса по сліду попереднього (багаторазові проходи)…………57

3.4. Опір коченню колеса по твердому ґрунту………………………………..62

3.5 Програма для обчислення показників взаємодії еластичних коліс з грунтом……………………………………………………………………………..……..67

3.6 Обчислювальні експерименти і пошук закономірностей зміни параметрів…………………………………………………………………..…………….68

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

На сьогоднішній день в Україні виникла проблема родючості ґрунтів та рентабельності використання енергоресурсів. Одним із варіантів вирішення цієї проблеми є поліпшення показників роботи машин шляхом зменшення опору кочення, підвищення щеплення та зниження рівня тиску на ґрунт. Це є важлива наукова і технічна проблема, оскільки успіхи в її рішенні дозволяють зменшувати непродуктивні втрати потужності двигунів, економити нафтопродукти, скорочувати втрати урожаю сільськогосподарських культур.

Опір є основною характеристикою процесу переміщення рушіїв, а також ступені їх досконалості. Він робить безпосередній вплив на тяговий-зчіпні властивості, прохідність машин і загальну ефективність їх використання. Всемірне зниження опору важлива наукова і технічна проблема.

Тому у своїй дипломній роботі основну увагу я присвятив вивченню математичної моделі кочення з визначенням опору коченню і максимальної деформації колеса і ґрунту.

Я вважаю що моя дипломна робота стане корисною у вирішенні проблем пов’язаних з зменшенням родючості ґрунтів та збільшенням затрат енергоресурсів.

1. Процеси деформації коліс і ґрунту.

1.1. Загальна характеристика процесів взаємодії коліс з ґрунтом.

Існує взаємозв’язок між процесами взаємодії ХС з ґрунтом і такими експлуатаційними властивостями машин, як тягово-зчіпні властивості і прохідність.

При цьому під тягово-зчіпними властивостями розуміються такі, які характеризуються здібністю до власного пересування і переміщення інших машин і вантажів з мінімальними непродуктивними втратами потужності.

У свою чергу, прохідність машин — така експлуатаційна властивість, яка характеризується здатністю працювати в умовах поганих доріг і бездоріжжя, а сільськогосподарського трактора, крім того, — здатністю виконувати польові роботи при певному рівні дії на ґрунт і рослини (агротехнічна прохідність).

Очевидно, основу процесів взаємодії ХС з ґрунтом складають явища, пов’язані з деформацією контактуючих тіл. Тому вивченню цих явищ повинна бути приділена основна увага.

Мал 1.1 Реологічні моделі ідеальних тіл: Гука (а), Ньютона (б) і Сен-Венана (с).

Закономірності деформації різних тіл вивчає реологія. Для опису цих закономірностей використовуються властивості трьох ідеальних тіл: Гука, Ньютона і Сен-Венана. Ідеальні тіла мають прості реологічні рівняння. Їх комбінації (моделі), отримані послідовним і паралельним з’єднанням, по своїх властивостях наближаються до реальних тіл. Моделі будуються на основі вивчення властивостей реальних тіл.

На мал. 1.1. показані моделі ідеальних тіл. Їм відповідають наступні реологічні рівняння.

, ,

Де — зусилля;

і — відповідно відносна деформація і її швидкість;

Е и — відповідно модуль деформації і в’язкість;

— напруга, відповідна постійному тертю.

При дослідженні процесів взаємодії ХС з ґрунтом зазвичай використовуються моделі тіл, представлені на мал.1.2, утворені паралельним з’єднанням початкових елементів. Їм відповідають наступні рівняння реологій:


Мал. 1.2 Реологічні моделі ґрунту (а) і пневматичної шини (б).

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Chys Analiz Matem Modeli Kochenna (1.5 MiB, Завантажень: 3)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
завантаження...
WordPress: 24.46MB | MySQL:26 | 0,442sec