Дипломна робота на тему: «БЕЗРОБІТТЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. БЕЗРОБІТТЯ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ. ВИНЕКНЕННЯ.    5

1.1 Сутність безробіття    5

1.2 Безробіття як вияв макроекономічної нестабільності. Закон А. Оукена.    11

1.3 Природний рівень безробіття визначають дві групи факторів    20

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ БЕЗРОБІТТЯ НА УКРАЇНІ    26

2.1 Особливості ринку робочої сили на Україні    26

2.2 Ринок робочої сили на Хмельниччині.    38

2.3 Проблеми зайнятосі і безробіття в м. Кам’янці-подільському.    43

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «БЕЗРОБІТТЯ ЯК НАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ МАКРОРІВНОВАГИ» НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ    49

ВИСНОВКИ    68

ЛІТЕРАТУРА    72

ДОДАТКИ    75

ВСТУП

Актуальність теми. Одним із проявів порушення макроекономічної рівноваги є безробіття. В умовах панування планово-адміністративної економіки наша країна не знала, що таке безробіття, навпаки, в багатьох галузях економіки відчувалася гостра нестача робочих місць. Починаючи з 1992 року проблема безробіття стала однією з найбільш актуальних в економічному житті України.

Безробіття стало невід’ємним атрибутом ринкової економіки. На сьогодні, за даними ООН, понад 750 млн. чол., тобто майже кожен третій працездатний у світі, або не має роботи взагалі, або має випадковий чи сезонний заробіток. Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного світу. Вимушена втрата роботи людиною працездатного віку негативно впливає на її психологічний стан, рівень життя членів її родини, лягає додатковим тягарем на бюджет країни, її можливого розширеного розвитку.

Перехід до ринкової економіки в Україні супроводжується масовим безробіттям, лавиноподібним погіршенням життєвого рівня абсолютної більшості населення, загостренням демографічних проблем, масовою трудовою міграцією найбільш активної і професійно підготовленої частини робочої сили. Безробіття охопило всі верстви населення, соціально-економічні прошарки і класи, але найбільше потерпає від нього українське селянство.

Проблема безробіття завжди знаходилася в центрі уваги провідних зарубіжних і вітчизняних економістів. До «великої депресії» багато знаних економістів і початку 20 століття (А. Смітт, Д. Рікардо, Дж. Мілль та інші) вважали, що ринкова системаспроможна забезпечити повне використання ресурсів, в тому числі і трудових; це ж положення підтверджувалось законом Сея.

Нове пояснення рівня зайнятості в капіталфістичній економіці сформував Д. М. Кейнс, згідно якого безробіття є закономірним явищем ринкової економіки, а проблема зайнятості знаходиться у кількісній площині. Артур Оукен математично довів вплив рівня безробіття на динаміку ВВП, а М. Фрідман і А. Лівшіц багато уваги приділили з’ясуванню видів і форм безробіття.

Предмет дослідження. В дипломній роботі знайшли відображення концептуальні проблеми безробіття, як соціально-економічного явища, що є результатом порушення макроекономічної рівноваги. Безробіття розглядається як економічна категорія, яка притаманна виключно ринковій економіці, аналізуються причини винекнення, форми та види безробіття, проблеми зайнятості трудових ресурсів, що виникли на теренах нашої країни.

Об’єкт дослідження. В роботі здійснено аналіз стану ринку праці в Хмельницькій області і м. Кам’янці-Подільському, основні напрямки роботи служби зайнятості в місті, ефективність та результативність заходів, щодо покращенняіснуючої ситуації з безробіття. Процес підготовки роботи передбачав вирішення таких завдань:

 • з’ясування характеристик безробіття як економічної категорії;
 • визначення причин винекнення безробіття, поглядів різних економічних теорій щодо цього соціально-економічного явища;
 • розгляд існуючих форм безробіття, їх взаємозв’язок і взаємозалежність;
 • з’ясування впливу безробіття на динаміку ВВП, взаємозв’язок між безробіттям та рівнем життяя населення;
 • аналізу стану ринку зайнятості в Хмельницькій області, основних напрямків роботи служби зайнятості м. Кам’янця-Подільського.

  Методи дослідження. Для написання роботи нами використовувалися наступні методи дослідження: аналізу і синтезу, наукової абстракції, історичні і логічні, математичні і статистичні методи, табличний та графічний аналіз.

  РОЗДІЛ 1. БЕЗРОБІТТЯ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ. ВИНЕКНЕННЯ.

  1.1 Сутність безробіття

  Безробіття — макроекономічна проблема, яка безпосередньо і гостро впливає на кожну людину. Втрата роботи для більшості людей означає зниження життєвого рівня і серйозну психологічну травму. Тому не дивно, що проблема безробіття нерідко є предметом політичних дискусій, а політики часто проголошують, що саме реалізація їхніх програм допоможе створити нові робочі місця.

  Безробіття стало невід’ємним атрибутом ринкової економіки. На сьогодні, за даними ООН, понад 750 млн. чоловік, тобто майже кожний третій працездатний у світі, або не має роботи взагалі, або має випадковий чи сезонний заробіток. Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного світу.

  До “великої депресії” багато знаних економістів 19 і початку 20 століття (“класики” – А.Сміт, Д.Рікардо, Дж.Мілль, А.Маршалл, А.Пігу) вважали, що ринкова система спроможна забезпечити повне використання ресурсів в економіці (в т.ч. і трудових), бо вона має властивість автоматично саморегулюватись, тобто, на їх думку, повна зайнятість є нормою ринкової економіки. Мотивувався цей висновок слідуючим.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Bezrobittja Ta Jogo Osobl V Ukr (708.5 KiB, Завантажень: 21)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
завантаження...
WordPress: 23.78MB | MySQL:26 | 0,412sec