Дидактичні матеріали з хімії по темі: Значення експериментального методу в хімії

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Значення експериментального методу в хімії

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть, що можуть спричинити кислоти:

А) діарею;                              Б) не шкідливі;

В) отруєння, опіки шкіри;    Г) сильно вражають очі.

2. Вкажіть колір лакмусу у розчині лугів:

А) червоний;  Б) малиновий;  В) синій;  Г) безбарвний.

3. Вкажіть колір універсального індикатора у розчині кислот:

А) жовтий;  Б) синій;  В) червоний;  Г) зелений.

4. Запропонуйте сполуки взаємодією яких можна добути алюміній гідроксид:

А) алюміній оксид і вода;  Б) алюміній хлорид і натрій гідроксид;

В) алюміній оксид і цинк гідроксид;  Г) алюміній і вода.

5. Встановіть пропущені сполуки у рівнянні реакції

Al2(SO4)3 + ____ = Al(OH)2 + ____ .

А) KOH, H2O;  Б) Cu(OH)2, CuSO4;  В) Cu(OH)2, H2O;  Г) KOH, K2SO4.

6. Запропонуйте основи, які здатні до термічного розкладу:

А) купрум ( ІІ ) гідроксид;   Б) барій гідроксид;

В) калій гідроксид;               Г) ферум ( ІІ ) гідроксид.

7. Запропонуйте речовини при взаємодії, яких між собою виділяється газ:

А) цинк і хлоридна кислота;

Б) барій хлорид і сульфатна кислота;

В) натрій гідроксид і алюміній бромід;

Г) калій сульфат і хлоридна кислота.

8. Вкажіть послідовність надання першої допомоги при попаданні лугу на

шкіру рук:

А) обробити шкіру розчином оцтової кислоти;

Б) негайно промити великою кількістю проточної води;

В) знову промити водою.

9. Встановіть відповідність між ознаками реакцій і схемами рівнянь реакцій:

1) випадання осаду;                А) Zn + CuSO4 ®;

2) утворення води;                  Б) NiCl2 + LiOH ®;

3) виділення газу.                   В) KOH + H3PO4 ®;

Г) BaO + SO3 ®.

10. Встановіть масу барію, що прореагував із водою, внаслідок чого

утворилося 10 л водню.

А) 60 г;  Б) 61 г;  В) 80 г;  Г) 81 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть, що можуть спричинити луги:

А) опіки шкіри;  Б) сильні отруєння;  В) не шкідливі;  Г) розлади дихання.

2. Вкажіть колір метилоранжу у розчині кислот:

А) червоний;  Б) малиновий;  В) рожевий;  Г) безбарвний.

3. Вкажіть колір фенолфталеїну у розчині лугів:

А) безбарвний;  Б) червоний;  В) малиновий;  Г) синій.

4. Запропонуйте сполуки взаємодією яких можна добути купрум ( ІІ ) хлорид:

А) мідь і хлоридна кислота;  Б) купрум ( ІІ ) оксид і хлоридна кислота;

В) купрум (ІІ) бромід і натрій хлорид; Г) купрум (ІІ) оксид і хлор (V) оксид.

5. Встановіть пропущені сполуки у рівнянні реакції

MgCO3 + _____ = _______ + CO2­ + H2O:

А) H2SO3, MgSO3;  Б) H2SO4, MgSO3;  В) H2S, MgSO4;  Г) H2SO4, MgSO4.

6. Запропонуйте солі, які здатні до термічного розкладу:

А) кальцій карбонат;   Б) алюміній силікат;

В) натрій сульфіт;       Г) ферум ( ІІІ ) хлорид.

7. Запропонуйте речовини при взаємодії, яких між собою випадає осад:

А) кальцій сульфіт і сульфатна кислота;

Б) купрум ( ІІ ) оксид і сульфур ( VІ ) оксид;

В) калій гідроксид і алюміній хлорид;

Г) натрій метасилікат і хлоридна кислота.

8. Вкажіть послідовність надання першої допомоги при попаданні кислоти на

шкіру рук:

А) обробити шкіру розчином соди;

Б) знову промити водою;

В) негайно промити великою кількістю проточної води.

9. Встановіть відповідність між ознаками реакцій і схемами рівнянь реакцій:

1) випадання осаду;                     А) HBr + CaO ®;

2) утворення води;                       Б) HNO3 ®;

3) виділення газу.                        В) K2S + FeS ®;

Г) NaOH + CO2 ®.

10. Встановіть масу алюміній оксиду, який утворився внаслідок розкладу

13 г алюміній гідроксиду.

А) 6,5 г;  Б) 8,5 г;  В) 9,5 г;  Г) 11,5 г.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Заповніть пропуски, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Луги спричиняють…

2. Колір метилоранжу у розчині кислот…

3. Колір фенолфталеїну у розчині лугів…

4. Ознакою того що, залозо провзаємодіяло із купрум ( ІІ ) сульфатом є….

5. Ознакою того що, натрій гідроксид про взаємодіяв із ферум ( ІІІ )

сульфатом є….

6. При взаємодії солі із лугом у розчині потрібно, що в осад випадала лише

одна речовина, бо…

7. Запропонуйте кілька реактивів, за допомогою яких кальцій оксид можна

перетворити на кальцій ортофосфат.

8. Запропонуйте кілька реактивів, за допомогою яких купрум ( ІІ ) гідроксид

можна перетворити на купрум ( ІІ ) нітрат.

9. Здійсніть перетворення за схемою

CaO ® CaCl2 ® CaCO3 ® CaCl2 ® Ca3(PO4)2.

10. Запропонуйте декілька способів утворення натрій гідроксиду.

 

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Заповніть пропуски, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Кислоти спричиняють….

2. Колір лакмусу у розчині лугів….

3. Колір універсального індикатора у розчині кислот…

4. Ознакою того що, цинк про взаємодіяв із хлоридною кислотою є…

5. Ознакою того що, барій хлорид про взаємодіяв із

сульфатною кислотою є …

6. Із нерозчинної солі дією на неї лугом не можна отримати….

7. Запропонуйте кілька реактивів, за допомогою яких натрій гідроксид можна

перетворити на натрій сульфат.

8. Запропонуйте кілька реактивів, за допомогою яких ферум ( ІІ ) оксид

можна перетворити на ферум ( ІІ ) ортофосфат.

9. Здійсніть перетворення за схемою

MnO ® MnBr2 ® MnCO3 ® MnBr2 ® MnSO4.

10. запропонуйте декілька способів добування магній сульфату.

 

Перетворення

Варіант 1

   Здійсніть перетворення відповідно до схеми.

А – купрум ( ІІ ) хлорид, Б, В,  – сполуки Купруму, Г – купрум ( ІІ ) сульфат. Запропонуйте найбільш доцільні реактиви.

 

 

Перетворення

Варіант 2

   Здійсніть перетворення відповідно до схеми.

А – цинк сульфат, Б, В,  – сполуки Цинку, Г – цинк хлорид. Запропонуйте найбільш доцільні реактиви.

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Значення експериментального методу в хімії (28.8 KiB, Завантажень: 9)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Значення експериментального методу в хімії (28.8 KiB, Завантажень: 2)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,316sec