Дидактичні матеріали з хімії по темі: Закон збереження маси речовини

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Закон збереження маси речовини

І варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Закон збереження маси речовин відкрив:

а) Ломоносов;

б) Лавуазьє;

в) Ломоносов – Лавуазьє;

г) Бойль.

2. Якщо реагенти і продукти реакції з’єднанні стрілкою, то такий запис називається:

а) хімічна реакція;

б) хімічне рівняння;

в) стехіометричний коефіцієнт.

3. Вкажіть число атомів кожного елемента, що містить формула: 2P2O5:

а) 4 атоми Фосфору;

б) 5 атомів Оксигену;

в) два атоми Фосфору;

г) 10 атомів Оксигену.

4. Встановіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакції:

А. S і O2 1. ZnS
Б. Zn і S 2. NaCl
В. Na і Cl2 3. SO2
  4. SO3

5. Розставте коефіцієнти в схемах:

Са+О2           СаО

Fe+Cl2           FeCl3

6. Яка маса магнію вступила в реакцію з киснем масою 4 г, якщо утворився магній оксид масою 10 г?

7. Зобразіть за допомогою хімічних формул схеми реакції:

вуглець+кисень           карбон (IV)оксид

8. Сірка масою 6,4 г згоріла в кисні й утворився сульфур (IV) оксид масою 12,8 г. Яка маса кисню вступила в реакцію.

9. Позначте за допомогою хімічних формул:

а) чотири молекули вуглекислого газу;

б) дві молекули амоніаку.

10. Обчисліть, яка маса води під час розкладу утворює 2 г водню та 16 г кисню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Закон збереження маси вперше сформулював __________.

2. Вихідні речовини у рівнянні реакції знаходяться в його _________.

3. Умовне зображення хімічної реакції це – ______.

4. Запишіть формулу складної речовини, до складу якої входять два атоми Нітрогену і п’ять атомів Оксигену.

5. Коефіцієнт, що стоїть перед формулою, стосується __________.

6. Сутність хімічної реакції полягає в __________.

7. Хімічні рівняння складають на основі _________.

8. Запис 2Н2 – означає _________.

9. Виправте помилки: 3Р+2Са             Са3Р2

10. Чи може змінитись число атомів, молекул після реакції _________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Елемент, що відкрито завдяки закону збереження маси.

2. Автор закону збереження маси.

3. Створив періодичну систему.

4. Розділ фізики про рух.

5. Речовина, до складу якої входить один елемент.

                 
 1                
 2                
 3                
 4                
 5                
                 
                 

 

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Закон збереження маси речовини

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Дано хімічну реакцію: KNO3        KNO2+O2 вихідною речовиною в ній є:

а) KNO3;

б) KNO2;

в) О2.

2. Маса речовин, які вступили в реакцію:

а) дорівнює масі продуктів реакції;

б) менша за масу продуктів реакції;

в) більша за масу продуктів реакції.

3. Укажіть відповідність між вихідними речовинами та продуктами реакцій:

1. S і O2 А. KI
2. M і S Б. MgS
3. K і I2 В. SO2
4. K і O2 Г. K2O

4. Під час хімічної реакції відбувається:

а) розкладання атомів хімічних елементів;

б) перегрупування атомів;

в) зміна кількості атомів.

5. Маса води, в результаті розкладання якої електричним струмом утворилось 1,2 г водню і 9,6 г кисню, дорівнює:

а) 11 г;

б) 9,6 г;

в) 22 г;

г) 10,9 г.

6. Дано рівняння хімічного процесу

Са+СО2          СаСО3

Продуктом реакції в ньому є:

а) СаО;

б) СО2;

в) СаСО3.

7. У результаті реакції кількість атомів:

а) збільшується;

б) не змінюється;

в) зменшується.

8. Обчисліть і вкажіть масу води, що розклалась, якщо під час розкладу одержали 96 г кисню і 12 г водню.

9. Складіть рівняння реакції за наведеними схемами:

а) Al+Cl2             AlCl3

б) С3Н82         СО22О

10. Дано рівняння реакції: К+О2          К2О. Значення коефіцієнту у ньому:

а) 2,1,1;

б) 1,1,2;

в) 4,1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Умовне зображення реакції з допомогою хімічних формул і символів _________.

2. Речовини, що утворюються в ході реакції називають _______.

3. Закон збереження маси відкрив Д.І. Менделєєв (так чи ні)

4. Загальна маса речовин, які вступили в реакцію, _________, що утворились це ___________.

5. Запишіть формулу складної речовини, до складу якої входять три атоми Гідрогену, один атом Фосфору, чотири атоми Оксигену ___________.

6. Запис 7О – означає ____________.

7. Виправте помилки 2Na+4O2         Na2O.

8. Вкажіть суму індексів у молекулі води _________.

9. При розкладанні 44,4 г малахіту утворюється 32 г купрум (ІІ) оксиду, 3,6 г води та вуглекислий газ. Знайдіть масу вуглекислого газу _________.

10. Доведіть, що кількість атомів до ї після реакції однакова

2Al+3Cl2       2AlCl3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Білий, червоний, чорний фосфор.

2. Кількість агрегатних станів води.

3. Сполука Нітрогену з Гідрогеном.

4. Вихідні речовини у рівнянні реакції знаходяться в його частині.

5. У яких ретортах дослідили закон збереження маси.

                 
1                
 2                
 3                
 4                
 5                
                 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Закон збереження маси речовини (31.9 KiB, Завантажень: 17)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,345sec