Дидактичні матеріали з хімії по темі: Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей

Тести

Варіант 1

1. Вказати рівняння реакції добування карбон ( ІV ) оксиду з простих

речовин:

А) CaCO3 ®;  Б) CH4 + O2 ®;  В) C + O2 ®;  Г) MgCO3 ®.

2. Вкажіть взаємодією яких речовин можна отримати сульфатну кислоту:

А) SO2 + H2O ®;  Б) SO2 + H2O ®;  В) CO2 + H2O ®;  Г) H2S + H2O ®.

3. Запропонуйте пропущену речовину у рівнянні реакції

Ba(NO3)2 ®t BaO + ______ ­ + O2­:

А) N2O5;  Б) NO2;  В) NO;  Г) N2O3.

4. Вкажіть продукт реакції взаємодії водню із хлором:

А) хлоратна кислота;  Б) хлоридна кислота;

В) хлоритна кислота;  Г) перхлоратна кислота.

5. Вкажіть відповідність між можливістю проходження реакції та схемою

рівняння реакції:

1) реакція можлива;                 А) CaSiO3 ®;

2) реакція неможлива.             Б) CO2 + H2O ®;

В) Si + O2 ®;

Г) Na2SO4 + H3PO4 ®.

6. Запропонуйте відповідність між ознакою реакції та схемою рівняння

реакції:

1) виділення газу;                     А) H2 + Cl2 ®;

2) випадання осаду;                  Б) H2SO3 ®;

3) інша ознака.                          В) AgNO3 + HCl ®;

Г) Al(OH)3 ®.

7. Встановіть відповідність між типом реакції та схемою рівняння реакції:

1) заміщення;                           А) S + O2 ®;

2) обміну;                                 Б) Ag2CO3 ®;

3) розкладу;                             В) CuSO4 + H2S ®;

4) сполучення.                         Г) Cu(OH)2 ®;

Ґ) NaOH + ZnSO4 ®.

8. Запропонуйте відповідність між можливість сполуки до розкладання та

формулою сполуки :

1) розкладається;                     А) HCl;

2) не розкладається.                 Б) H2SO4;

В) Ca3(PO4)2;

Г) Cu(OH)2.

9. Вкажіть, чи можна здійснити перетворення за поданою схемою:

C ® CO2 ® H2CO3 ® CaCO3 ® CaO ® Ca(OH)2.

А) так;  Б) ні.

10. Запропонуйте масу сульфатної кислоти, що розклалася і виділилося

4 л сульфур ( ІV ) оксид.

А) 16,5 г;  Б) 17 г;  В) 17,5 г;  Г) 18 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вказати рівняння реакції добування купрум ( ІІ ) оксиду з простих

речовин:

А) Сu(OH)2 ®;  Б) CuS + O2 ®;  В) CuCO3 ®;  Г) Cu + O2 ®.

2. Вкажіть взаємодією яких речовин у розчині можна отримати хлоридну

кислоту:

А) барій хлорид і сульфатна кислота;

Б) агрентум ( І ) хлорид і сульфатна кислота;

В) натрій хлорид і сульфідна кислота;

Г) натрій хлорид і ортофосфатна кислота.

3. Запропонуйте пропущену речовину у рівнянні реакції P2O5 + 3 H2O ® ___:

А) HPO3;  Б) H3PO3;  В) H3PO4;  Г) H3P.

4. Вкажіть під час розкладу якої речовини утворюються сульфур ( VІ ) оксид

та вода:

А) сульфідної кислоти;   Б) сульфітної кислоти;

В) сульфатної кислоти;   Г) метасилікатної кислота.

5. Вкажіть відповідність між можливістю проходження реакції та схемою

рівняння реакції:

1) реакція можлива;                       А) H2 + Br2 ®;

2) реакція неможлива.                    Б) H2S + O2 ®;

В) NaOH ®;

Г) Na2SiO3 + HNO3 ®.

6. Запропонуйте відповідність між ознакою реакції та схемою рівняння

реакції:

1) виділення газу;                             А) СaCO3 ®;

2) випадання осаду;                          Б) P2O5 + H2O ®;

3) інша ознака.                                  В) CaS + O2 ®;

Г) H2SO4 ®.

7. Встановіть відповідність між типом реакції та схемою рівняння реакції:

1) заміщення;                    А) K2SO3 + HCl ®;

2) обміну;                          Б) SO2 + H2O ®;

3) розкладу;                      В) Zn(OH)2 ®;

4) сполучення.                  Г) H2 + Cl2 ®;

Ґ) CaCO3 ®.

8. Запропонуйте відповідність між можливість сполуки до розкладання та

формулою сполуки :

1) розкладається;                А) Ag2CO3;

2) не розкладається.            Б) NaOH;

В) H2CO3;

Г) BaZnO2.

9. Вкажіть, чи можна здійснити перетворення за поданою схемою:

Cu(OH)2 ® CuO ® CuSO4 ® H2SO4 ® SO3 ® Na2O.

А) так;  Б) ні.

 

10. Запропонуйте масу кислоти, що утворилася із 10 г фосфор ( V ) оксиду.

А) 10 г;  Б) 12 г;  В) 14 г;  Г) 16 г.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

1. Взаємодією металу і неметалу можна добути оксиди.

2. Реакцією між сіллю та кислотою можна добувати безоксигенові та

оксигеновмісні кислоти.

3. Солі, утворені газуватими кислотами при нагріванні не розкладаються.

4. Силіцій ( ІV ) добре взаємодіє з водою.

5. Безоксигенові кислоти можна добути реакцією неметалу із воднем та

реакцією кислоти із основою.

6. Основні оксиди можна добути лише термічним розкладом сполук.

7. Пропущеними речовинами у рівняннях реакцій

А) ______ ® MnO + H2O;  Б) Na2CO3 + ____ ® _____ + CO2 + H2O.

А) Mn(OH)2;  Б) HCl та NaCl.

8. Усі рівняння реакцій можливі.

А) NaOH ®;  Б) P2O5 + H2O ®.

9. Написати рівняння реакцій за поданою схемою не можливо

Ca(OH)2 ® CaO ® CaCl2 ® CaSO4.

10. Хлоридну кислоту можна добути двома способами.

 

Хімічний диктант

Варіант 2

1. Під час розкладу будь-якого гідроксиду можна отримати відповідний

оксид та воду.

2. Взаємодією водню із неметалом можна добути оксигеновмісні кислоти.

3. Солі, утворені нелеткими кислотними оксидами при нагріванні не

розкладаються.

4. Сульфур ( ІV ) оксид не взаємодіє із водою.

5. Оксигеновмісні кислоти можна добути реакцією між кислотою і сіллю та

між кислотою і кислотним оксидом.

6. Кислотні оксиди можна добути лише взаємодією простих речовин із

киснем.

7. Пропущеними речовинами у рівняннях реакцій

А) SO2 + H2O ® _______;  Б) HNO3 ® ____ ­+ O2­ + H2O.

А) H2SO3;  Б) NO2.

8. Усі рівняння реакцій можливі.

А) Mg(OH)2 ®;  Б) SiO2 + H2O ®.

9. Написати рівняння реакцій за поданою схемою не можливо

Ag2CO3 ® O2 ® P2O5 ® H3PO4.

10. Сульфур ( ІV ) оксид можна отримати двома способами.

 

Кросворд

Варіант 1

 

Розгадайте кросворд.

 

  1. При розкладі основи утворюється вода та …..
  2. Реакцією між воднем та неметалом можна добути кислоти….
  3. Кислоту до складу якої входить цей елемент не можна отримати взаємодією оксиду із водою.
  4. Умовою взаємодії солі із кислотою є утворення….

 

 

Кросворд

Варіант 1

 

Розгадайте кросворд.

 

  1. Продукт взаємодії простих речовин із киснем.
  2. Основа цього елементу не розкладається під час нагрівання.
  3. Кислоти, що здатні розкладатися під час нагрівання.
  4. Солі яких кислотних оксидів стійкі до нагрівання.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей (32.3 KiB, Завантажень: 13)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,735sec