Дидактичні матеріали з хімії по темі: Відносна молекулярна маса речовини

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Відносна молекулярна маса речовини.

І варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Вкажіть відносну молекулярну масу сульфатної кислоти (H2SO4)?

а) 49;

б) 98;

в) 70;

г) 86.

2. Встановіть відповідність між формулами речовин та їх молекулярними масами:

А. О2 1. 28
Б. N2 2. 18
В. H2O 3. 64
Г. SO2 4. 32

3. Відносна молекулярна маса речовини позначається:

а) Ar;

б) m;

в) Mr.

4. Відносна молекулярна маса озону О3 дорівнює:

а) 14;

б) 32;

в) 48;

г) 64.

5. Обчисліть відносні молекулярні маси спирту – C2H5OH і глюкози C6H12O6.

6. Молекула фосфатної кислоти складається з трьох атомів Гідрогену, одного атома Фосфору, чотирьох атомів Оксигену. Напишіть формулу й обчисліть відносну молекулярну масу.

7. Розмістіть сполуки в порядку зростання відносних молекулярних мас:

а) SO2;

б) H2S;

в) Na2SO4.

8. Яку формулу має озон, молекула якого складається з атомів Оксигену і має відносну масу 48?

9. Молярна маса – це маса:

а) однієї молекули;

б) одного атома;

в) одного моль речовини.

10. Відносна молекулярна маса сполуки Феруму з Оксигеном становить 160. Молекула містить 3 атома Оксигену. Виведіть її формулу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Відносна молекулярна маса речовини це -_________.

2. Відносна молекулярна маса позначається – __________.

3. Одиниця вимірювання відносної молекулярної маси ________.

4. Щоб визначити молекулярну масу речовини, слід обчислити ______.

5. Відносна молекулярна маса води _________.

6. Формула для обчислення відносної молекулярної маси речовини.

7. Відносні молекулярні маси однієї з сполук Нітрогену з Оксигеном і вуглекислого газу однакові. Напишіть хімічні формули цих сполук.

8. Хімічна формула фосфор (V) оксиду становить _______, а відносна молекулярна маса дорівнює ________.

9. Відносна молекулярна маса сульфат йону становить _________.

10. Відносна молекулярна маса кисню ________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Відносна молекулярна маса азоту.

2. Відносна молекулярна маса вуглекислого газу.

3. Відносна молекулярна маса 18 у.

4. Єталоном молекулярної маси є.

5. Відносна молекулярна маса глюкози.

           
 1          
 2          
 3          
 4          
 5          
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Відносна молекулярна маса речовини

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Вкажіть відносну молекулярна масу кальцій карбонату СаCO3.

а) 82;

б) 96;

в) 100;

г) 120.

2. Встановіть відповідність між формулами речовин та їх молекулярними масами:

А. P2O5 1. 2
Б. H2 2. 81
В. Al2O3 3. 142
Г. ZnO 4. 102

 3. Значення відносної молекулярної маси 34 відповідає речовині:

а) N2O;

б) H2S;

в) NaF.

4. Відносна молекулярна маса речовини – це :

а) маса молекули в грамах;

б) маса молекули в будь-яких умовних одиницях;

в) відношення маси молекули до 1/12 частини маси атома Карбону.

5. Відносна молекулярна маса вуглекислого газу становить:

а) 22;

б) 44;

в) 48;

г) 98.

6. Розмістіть сполуки в порядку спадання відносних молекулярних мас:

а) СаО;

б) О2;

в) Р2О5;

г) NaCL.

7. Складіть хімічну формулу сполуки, що складається з одного атома Феруму та трьох атомів Хлору, та визначте відносну молекулярну масу.

8. Відносна молекулярна маса азоту дорівнює:

а) 28;

б) 42;

в) 14;

г) 56.

9. Відносна молекулярна маса сполуки Алюмінію з Оксигеном становить 102. Молекула містить 3 атома Оксигену. Виведіть її формулу.

1. Na2O

10. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин у піраміді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 523;

Відповідь: 684.

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Відносна молекулярна маса водню __________.

2. Запишіть формулу вуглекислого газу ___ та обчисліть відносну молекулярну масу ______.

3. Записати формулу „пе два о п’ять” ____ та обчислити відносну молекулярну масу.

4. Маса молекули будь – якої речовини дорівнює _________.

5. Обчисліть Mr кухонної солі _________.

6. Сума атомних мас елементів помножених на їх індекси – це _______.

7. Атоми складаються з ________.

8. Відносна атомна маса обчислюється як ________.

9. Відносна молекулярна маса хлор йону становить ________.

10. Обчисліть відносну молекулярну масу глюкози (С6Н12О6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Газ відносна молекулярна маса якого 2.

2. Відносна молекулярна маса галогену 160.

3. Відносна молекулярна маса чадного газу.

4. Газ без кольору з різким запахом, трохи важчий за повітря.

5. Відносна молекулярна маса 29.

                     
 1                    
 2                    
 3                    
 4                    
 5                    
                     

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Відносна молекулярна маса речовини. (30.8 KiB, Завантажень: 26)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,671sec