Дидактичні матеріали з хімії по темі: Валентність хімічних елементів

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Валентність хімічних елементів.

І варіант                                   

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Дано ряд хімічних сполук: Al2O3, Fe2O3, Cr2O3 у них валентність атомів металів дорівнює:

а) двом;

б) трьом;

в) одиниці;

г) чотирьом.

2. Знайдіть помилку в запропонованих формулах:

a) Al2O3;

б) K2O2;

в) CO2.

3. Вкажіть валентність Купруму в оксиді Сu2O:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) IV.

4. Вкажіть формулу карбон (ІІ) оксиду:

а) CО2;

б) CO;

в) SO2.

5. Установіть відповідність між валентностями неметалів і формулами оксидів:

1. Р2О5 А) IV
2. NO2 Б) I
3. NO В) V
4. N2O Г) IV

6. Установіть відповідність між назвами та формулами таких речовин:

1. Сульфур (IV) оксид А) BaO
2. Фосфор (V) оксид Б) CaI2
3. Кальцій йодид В) P2O5
4. Барій оксид Г) SO2

7. Знаючи валентність елементів напишіть формули сполук:

а) силіцій оксид;

б) сульфур (VІ) оксид;

в) барій хлорид;

г) магній сульфат

8. Вкажіть елемент з постійним значенням валентності:

а) О;

б) Р;

в) S;

г) Fe.

9. Валентність Натрію в сполуках дорівнює:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) V.

10. Позначте речовину, в якій валентність Сульфуру найвища:                          

а) Н2S;

б) SO3;

в) SO2;

г) CaS.

 

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Вища валентність елемента, як правило, дорівнює _______.

2. Найвище значення валентності _______.

3. Валентність водню дорівнює ______.

4. Складіть формулу ферум (ІІІ) оксиду.

5. Валентність алюмінію у алюміній оксиді дорівнює ______.

6. Вкажіть максимальну валентність за Гідрогеном та Оксигеном елементів Силіцію й Цинку.

7. Знаючи, що Флуор одновалентний, складіть формули флуоридів елементів: Феруму, Калію, Купруму.

8. Як усі елементи можна поділити за їх валентністю ______.

9. Назвіть одновалентні елементи _______.

10. Який елемент має валентність три ________.

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд.

1. Валентність кисню у сполуках.

2. Властивість атомів з’єднуватися з певним числом атомів.

3. Значення валентності  атома Гідрогену дорівнює.

4. Максимальне значення валентності дорівнює.

5. Алюміній у сполуках проявляє  валентність.

6. Цинк. Магній. Кальцій-проявляють валентність.

 

                       
      1                 
   2                    
       3                
  4                     
      5                
      6                
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Валентність хімічних елементів.                  

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Вкажіть валентність Гідрогену у сполуках:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) IV.

2. Вкажіть валентність Феруму в сполуці Fe2O3.

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) IV.

3. Установіть послідовність розміщення формул сполук у порядку зростання валентності Нітрогену в них:

а) NO;

б) NO2;

в) N2O3;

г) N2O.

4. Встановіть відповідність між символами хімічного елемента й значення його валентності:

А. Na 1. І
Б. B 2. ІІ
В. Al 3. ІІІ
Г. Li 4. IV
  5. VI

5. Вкажіть формулу сполуки, в якій Хлор має валентність V:

а) Cl2O3;

б) Cl2O5;

в) Cl2O;

г) Cl2O7.

6. Вкажіть, у якій із наведених формул речовин валентність сполученого з Оксигеном елемента найнижча:

а) Cr2O3;

б) SO2;

в) FeO;

г) Al2O3.

7. Вкажіть валентність Мангану в сполуці Mn2O7:

а) V;

б) VI;

в) VII;

г) VIII.

8. Вкажіть символ елемента, який має сталу валентність І:

а) Al;

б) Ca;

в) Na;

г) Pb.

9. Заповніть вільні клітинки формулами сполук:

  ОН (І) SO4(II) PO4 (III)
Cu (I)      
Fe (II)      
Al      

10. Вкажіть ряд, у якому всі елементи двовалентні:

а) Na2O; HCl; Al2O3;

б) CaO; ZnS; NO;  в) SO2; H2O; CO2.

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Алюміній у сполуках завжди ____________.

2. Валентність Купруму у сполуці Сu2O становить _______.

3. Валентність це здатність атомів утворювати ______.

4. Сума одиниць валентності атомів одного елемента дорівнює ________.

5. За кількістю атомів ________ в сполуках можна визначити валентність іншого ________.

6. Валентність елементів в оксидах визначають за _________.

7. Група атомів PO4 має валентність ________.

8. Змінну валентність у сполуках проявляє елемент __________.

9. Валентність Натрію в сполуках дорівнює _________.

10. Значення валентності елемента вказують у хімічній формулі ______ цифрою.

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд.

1. Валентність позначають.

2. Хлор у сполуках найчастіше.

3. Учадному газі Карбон виявляє валентність.

4. Назвіть трьохвалентний метал.

5. Упероксиді гідрогену Гідроген виявляє валентність.

6. Семивалентний елемент..

                             
     1                        
   2                          
   3                          
   4                          
   5                          
   6                          
                             

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Валентність хімічних елементів. (31.6 KiB, Завантажень: 34)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,338sec