Дидактичні матеріали з хімії по темі: Стан електронів в атомі

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Стан  електронів в атомі

І варіант

1. Позначте  форму  орбіталі  S-електронів

А) «чотирипелюсткова»              б) сферична

в)  об’ємна  вісімка                      г) кільцеподібна

2. Орбіталі, що  складають  другий  рівень

А) s                 б) p,d             в) s,p                г) s,p,d

 

3.  Номер  періоду  вказує  на кількість:

А) електронів       б) протонів      в) нейтронів       г)енергетичних  рівнів

4.   Вкажіть  кількість електронів  в  атомі  Сульфуру

А)15              б)16                в)32                  г) 30

5.   Вкажіль  кількість енергетичних  рівнів  в  атома  № 13

А)1                б) 2                в)3                    г) 4

6.   Найсильніше  притягуються  до  ядра

А) s-орбіталі       б) p-орбіталі         в) d-орбіталі       г) f-орбіталі

7.  Вкажіть найбільше  число  електронів, що  можуть перебувати  на  одній  s-орбіталі

А) 1              б)  2                в) 4                 г) 8

8.  Вкажіть заряд  ядра  атома Алюмінію

А) 12             б) 13               в) 14               г) 15

9.   Вкажіть кількість  протонів  в ядрі атома  Li

А) 1               б) 2                 в) 3                 г) 4

10.  Назвіть елемент за такими даними: знаходиться у V групі, відносна молекулярна  маса  вищого  оксиду 62

А) Nа             б) P               в) Ag              г) K

 

ІІ  варіант

1. Позначте  форму  орбіталі  р-електронів

А) «чотирипелюсткова»              б) сферична

в)  об’ємна  вісімка                      г) кільцеподібна

2. Орбіталі, що  складають   перший  рівень

А) s               б) p,d               в) s,p                г) s,p,d

3.  Номер  періоду  вказує  на кількість:

А) електронів       б) протонів      в) нейтронів       г)енергетичних  рівнів

4.   Вкажіть  кількість електронів  в  атомі  Цинку

А)15              б)16                в)32                  г) 30

5.   Вкажіть  кількість енергетичних  рівнів  в  атома  № 15

А)1                б) 2                в)3                    г) 4

6.   Найслабше   притягуються  до  ядра

А) s-орбіталі       б) p-орбіталі         в) d-орбіталі       г) f-орбіталі

7.  Вкажіть найбільше  число  електронів, що  можуть перебувати  на  одній  s-орбіталі

А) 1              б)  2                в) 4                 г) 8

8.  Вкажіть заряд  ядра  атома   Фосфору

А) 12             б) 13               в) 14               г) 15

9.   Вкажіть кількість  протонів  в ядрі атома  Берилію:

А) 1               б) 2                 в) 3                 г) 4

10.  Назвіть елемент за такими даними: знаходиться у V групі, відносна молекулярна  маса  вищого  оксиду 108

А) N              б) P               в) As              г) K

 

 

 

 

 

Вставити  пропущені  слова

1. Простір  біля ядра  атома, де електрон перебуває  найчастіше називається   . . .    ( орбіталь)

2. Існують  такі  види  орбіталей  : а). . . ;     б) . . . ; в). . . ; г) . . .    (s,p,d,f)

3. На s-орбіталі  максимум  розміщується . . . електрони, а на  р-орбіталі –  . . .

Електронів.     (2 і 6 відповідно)

4. На заряд  ядра  атома і кількість електронів  вказує . . . число.  ( Протонне)

5. Кількість  енергетичних  рівнів  визначається  за  номером  . . . (Періоду)

6. Кількість електронів  на  зовнішньому  рівні  для  елементів  головних     підгруп  визначається  за номером . . .  (Групи)

7. Радіус  атома – це  відстань  від  . . . до  . . .   (від  ядра до останньої оболонки)

8. Кількість електронів на зовнішньому рівні вказує номер . . .  (групи)

9. На  одній  орбіталі  може перебувати  не більше . . .  електронів  (двох)

10. Елементи другого  періоду  містять  … і … електрони.

 

 

Розгадати  кросворд

 

 

Л

1

Е

2

3

К

4                  к

Т

5

6

Н

О

Р

 

7

                                    8

  1. Якщо  два електрони  мають  різні  напрямки  обертання, то ці електрони  мають . . .  спіни.
  2. Тип  атомів, що характеризується  однаковим  протонним  числом.
  3. Якщо  два  електрони  мають  однакові  напрямки  обертання, то ці  електрони  мають . . . спіни.
  4. У  тих  місцях, куди електрон  під  час  руху  потрапляє  найчастіше, виникає . . .
  5. Простір  поблизу  ядра, в  якому  найімовірніше  перебування  електрона.
  6. Простір  навколо ядра  у  формі  хвилі  можна  уявити як  електронну …
  7. Хімічно  неподільна  найдрібніша  часточка  речовини.
  8. Власний  рух  електрона.

 

Відповіді:1.Протилежні. 2.Елемент. 3.Паралельні. 4. Електронна  густина.

  1. Орбіталь. 6. Хмара. 7. Атом. 8. Спін.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Стан електронів в атомі (29.5 KiB, Завантажень: 16)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,322sec