Дидактичні матеріали з хімії по темі: Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції.

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть із якою речовиною взаємодіятиме ферум ( ІІ ) гідроксид:

А) карбон ( IV ) оксид;  Б) натрій хлорид;  В) цинк;  Г) купрум ( ІІ ) оксид.

2. Вкажіть сполуку із якою не взаємодіятиме ортофосфатна кислота:

А) натрій гідроксид;          Б) купрум ( ІІ ) оксид;

В) нітроген ( V ) оксид;    Г) магній.

3. Вкажіть сполуки, які здатні розкладатися під дією температури:

А) Cu(OH)2;  Б) NaOH;  В) HCl;  Г) HNO3.

4. Віднайдіть рівняння реакції нейтралізації:

А) MgO + HCl ® MgCl2 + H2O;  Б) Fe(OH)2 + H2SO4 ® FeSO4 + H2O;

В) KOH + HBr ® KBr + H2O;  Г) KOH + CO2 ® K2CO3 + H2O.

5. Встановіть суму усіх коефіцієнтів у схемі рівняння реакції

Р2O5 + Mg3(PO4)2 ®:

А) 6;  Б) 8;  В) 10;  Г) 12.

6. Встановіть відповідність між схемою рівняння реакції та типом реакції:

А) Ni(OH)2 ®;                          1) заміщення;

Б) SO2 + H2O ®;                      2) розкладу;

В) NaOH + CO2 ®;                  3) сполучення;

Г) Fe + HCl ®.                         4) обміну;

5) нейтралізації.

7. Встановіть відповідність між можливістю їх взаємодії реагентів та

речовинами:

1) взаємодія можлива;             А) натрій нітрат + аргентум ( І ) хлорид;

2) взаємодія неможлива.          Б) хлоридна кислота + мідь;

В) натрій гідроксид + манган ( ІІ ) карбонат;

Г) карбон ( ІV ) оксид + калій оксид.

8. Віднайдіть кількість сульфур ( VІ ) оксиду, що прореагував із 2 моль води.

А) 0,5 моль;  Б) 1 моль;  В) 2 моль;  Г) 4 моль.

9. Запропонуйте послідовність речовин у схемі перетворень

Вa ® ? ® ? ® ? ® ? ® CuO:

А) Cu(OH)2;  Б) Ba(OH)2;  В) BaCl2;  Г) BaO.

10. Вкажіть масу ферум ( ІІ ) оксиду, що утворився із 5 моль ферум ( ІІ )

гідроксиду.

А) 120 г;  Б) 180 г;  В) 360 г;  Г) 420 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть із якою речовиною взаємодіятиме цинк хлорид:

А) залізо;  Б) вода;  В) карбонатна кислота;  Г) натрій гідроксид.

2. Вкажіть із якою речовиною не взаємодіятиме алюміній гідроксид:

А) барій гідроксид;     Б) сульфатна кислота;

В) хром ( ІІІ ) оксид;   Г) фосфор ( V ) оксид.

3. Вкажіть сполуки, які здатні розкладатися під дією температури:

А) CaSO3;  Б) CaSiO3;  В) Ba(OH)2;  Г) H2SO4.

4. Віднайдіть рівняння реакції, що не відповідають добуванню

манган ( ІІ ) гідроксиду:

А) MnCl2 + NaOH ® Mn(OH)2 + NaCl;

Б) MnO + H2O ® Mn(OH)2;

В) MnCO3 + NaOH ® Mn(OH)2 + Na2CO3;

Г) Mn(NO3)2 + Ba(OH)2 ® Mn(OH)2 + Ba(NO3)2.

5. Встановіть суму усіх коефіцієнтів у схемі рівняння реакції

Al(OH)3 + Ba(OH)2 ®:

А) 6;  Б) 8;  В) 10;  Г) 12.

6. Встановіть відповідність між схемою рівняння реакції та типом реакції:

А) Cu + ZnCl2 ®;                          1) заміщення;

Б) Pb(OH)2 + HBr ®;                    2) нейтралізації;

В) MgO + SO3 ®;                          3) сполучення;

Г) Fe(OH)3 ®.                                4) обміну;

5) розкладу.

7. Встановіть відповідність між можливістю їх взаємодії реагентів та

речовинами:

1) взаємодія можлива;          А) сульфатна кислота + натрій оксид;

2) взаємодія неможлива.       Б) натрій нітрат + барій хлорид;

В) силіцій ( ІV ) оксид + вода;

Г) купрум ( ІІ ) гідроксид + фосфор ( V ) оксид.

8. Віднайдіть кількість сульфатної кислоти, що прореагувала із 3 моль

барій гідроксиду.

А) 1 моль;  Б) 1,5 моль;  В) 2 моль;  Г) 3 моль.

9. Запропонуйте послідовність речовин у схемі перетворень

Mn(NO3)2 ® ? ® ? ® ? ® ? ® :Na2SO3

А) Mn(OH)2;  Б) MnSO3;  В) SO2;  Г) MnO.

10. Запропонуйте об’єм сульфур ( ІV ) оксиду, що утворився внаслідок

взаємодії натрій сульфіту кількістю речовини 3 моль із хлоридною

кислотою.

А) 22,4 л;  Б) 44,8 л;  В) 67,2 л;  Г) 89,6 л.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Заповніть пропуски, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Оксиди взаємодіють із….

2. Луги не взаємодіють із….

3. Солі взаємодіють із…

4. Кількість речовини…

5. Складіть рівняння реакції одержання манган ( ІІ ) хлориду манган ( ІІ )

карбонат.

6. Складіть рівняння реакції одержання з алюміній оксиду алюміній

гідроксид.

7. Складіть рівняння реакції одержання з міді купрум ( ІІ ) ортофосфат.

8. Здійсніть перетворення

Mn ® MnO ® MnCl2 ® Mn(OH)2 ® MnSO4 ® Mn(NO3)2.

9. Дайте назву усім сполукам що беруть участь у перетворенні в

попередньому завданні. Вкажіть тип кожної реакції.

10. Знайдіть масу цинк гідроксиду, що утворився внаслідок взаємодії 12 г

натрій гідроксиду із цинк хлоридом.

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Заповніть пропуски, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Кислоти взаємодіють із…

2. Основи не взаємодіють із…

3. Амфотерні гідроксиди взаємодіють із….

4. Молярний об’єм…

5. Складіть рівняння реакції одержання з сульфатної кислоти купрум ( ІІ )

сульфату.

6. Складіть рівняння реакції одержання з ферум ( ІІ ) оксиду ферум ( ІІ )

гідроксид.

7. Складіть рівняння реакції одержання з силіцій ( ІV ) оксиду метасилікатну

кислоту.

8. Здійсніть перетворення P ® P2O5 ® H3PO4 ® K3PO4 ® Al(OH)3 ® Al2O3.

9. Дайте назву усім сполукам, що беруть участь у перетворенні в

попередньому завданні. Вкажіть тип кожної реакції.

10. Знайдіть об’єм карбон ( ІV ) оксиду, що утворився внаслідок розкладу

кальцій карбонату кількістю речовини 4 моль.

 

Схема

Варіант 1

   Напишіть рівняння реакцій за схемами.

 

Схема

Варіант 2

   Напишіть рівняння реакцій за схемами.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції (32.1 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,341sec