Дидактичні матеріали з хімії по темі: Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

Дидактичні матеріали з хімії по темі:   Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть оксид, що в результаті взаємодії з водою утворює луг:

А) FeO;  Б) N2O5;  В) Na2O;  Г) CuO.

2. Вкажіть метал, який може взаємодіяти із розбавленою сульфатною

кислотою:

А) срібло;  Б) залізо;  В) мідь;  Г) ртуть.

3. Запропонуйте відповідність між кислотою та відповідним оксидом:

А) нітратна кислота;                         1) SO3;

Б) сульфатна кислота;                      2) SO2;

В) сульфітна кислота;                      3) SiO2;

Г) метасилікатна кислота.               4) N2O3;

5) N2O5.

4. Встановіть відповідність між класифікацією оксиду та його назвою:

1) кислотний;                                   А) кальцій оксид;

2) основний;                                     Б) карбон ( ІV ) оксид;

3) несолетворний;                            В) цинк оксид;

4) амфотерний.                                 Г) карбон ( ІІ ) оксид;

Ґ) калій оксид.

5. Встановіть відповідність між назвою кислоти та її класифікацією:

А) карбонатна;                                 1) одноосновна;

Б) метафосфатна;                             2) двохосновна;

В) сульфідна;                                   3) трьохосновна;

Г) ортофосфатна.                             4) оксигеновмісна;

5) безоксигенова.

6. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) Ca(OH)2 + H2SO4 ®;                 1) CaSO4 + H2­;

Б) CaO + H2SO4 ®;                        2) CaSO4 + CO2­ + H2O;

В) Ca + H2SO4 ®;                          3) CaSO4 + H2O;

Г) CaCO3 + H2SO4 ®.                    4) CaSO4 + 2 H2O.

5) CaSO4 + 2 CO2­ + 2 H2O.

7. Запропонуйте відповідність між можливістю взаємодії та реагентами:

1) реакція відбувається;                   А) P2O5 + H2O ®;

2) реакція не відбувається.               Б) CuO + HCl ®;

В) SO2 + MgO ®;

Г) Li2O + Mn(OH)2 ®.

8. Запропонуйте розташування металів у порядку зростання активності

взаємодії із кислотами:

А) Mn;  Б) Ni;  В) Mg;  Г) Zn.

9. Запропонуйте речовини замість пропусків у схемі перетворень

P ® 1 ® 2 ® Mg3(PO4)2:

А) Р2O5;  Б) HNO3;  В) H3PO4;  Г) Р2O3.

 

10. Встановіть масу сульфатної кислоти, що прореагувала з  купрум ( ІІ )

гідроксидом, якщо утворилося 25 г солі.

А) 14 г;  Б) 15 г;  В) 16 г;  Г) 17 г.

 

 

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть оксид, що в результаті взаємодії з водою утворює кислоту:

А) K2O;  Б) SO3;  В) SiO2;  Г) NiO.

2. Вкажіть метал, який не може взаємодіяти із ортофосфатною кислотою:

А) цинк;  Б) срібло;  В) станум;  Г) манган.

3. Запропонуйте відповідність між кислотою та відповідним оксидом:

А) ортофосфатна кислота;                         1) N2O5;

Б) карбонатна кислота;                              2) Р2O5;

В) нітратна кислота;                                   3) SO2;

Г) сульфітна кислота.                                 4) СO2;

5) СО.

4. Встановіть відповідність між класифікацією оксиду та його назвою:

1) кислотний;                                           А) алюміній оксид;

2) основний;                                             Б) нітроген ( І ) оксид;

3) несолетворний;                                   В) сульфур ( VІ ) оксид;

4) амфотерний.                                        Г) купрум ( ІІ ) оксид;

Ґ) фосфор ( V ) оксид.

5. Встановіть відповідність між назвою кислоти та її класифікацією:

А) бромідна;                                        1) одноосновна;

Б) нітратна;                                          2) двохосновна;

В) метасилікатна;                                3) трьохосновна;

Г) хлоридна.                                         4) оксигеновмісна;

5) безоксигенова.

6. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) 4 HNO3 ®;                                     1) Mg(NO3)2 + SO2­ + H2O;

Б) MgSO3 + HNO3 ®;                        2) Mg(NO3)2 + H2O;

В) MgO + HNO3 ®;                           3) Mg(NO3)2 + 2 H2O;

Г) Mg(OH)2 + HNO3 ®.                     4) 4 NO2­ + O2­ + 2 H2O.

5) 4 HNO2 + 2 H2O.

7. Запропонуйте відповідність між можливістю взаємодії та реагентами:

1) реакція не відбувається;              А) BaO + H2O ®;

2) реакція відбувається.                    Б) CO2 + Fe(OH)2 ®;

В) N2O5 + CaO ®;

Г) SO3 + HPO3 ®.

8. Запропонуйте розташування металів у порядку зменшення активності

взаємодії із кислотами:

А) Cd;  Б) Cr;  В) Fe;  Г) Al.

9. Запропонуйте речовини замість пропусків у схемі перетворень

Ba ® 1 ® 2 ® BaSO4:

А) SO3;  Б) BaO;  В) Ba(OH)2;  Г) H2SO4.

 

 

10. Запропонуйте об’єм сульфур ( VІ ) оксиду, якщо маса сульфатної

кислоти 4 г.

А) 0,8 л;  Б) 0,9 л;  В) 1 л;  Г) 1,1 л.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Напишіть «так», якщо ви погоджуєтеся із твердженням, «ні» – не погоджуєтеся.

 

1. Карбонатна кислота, сульфідна кислота, метасилікатна кислота –

двохосновні кислоти.

2. Ферум ( ІІ ) оксид, купрум ( ІІ ) оксид, натрій оксид – кислотні оксиди.

3. Натрій оксид може взаємодіяти із водою та хлоридною кислотою.

4. Отрофосфатна кислота не взаємодіє із залізом та магнієм.

5. Сульфатна кислота взаємодіє із барій хлоридом. Якщо так, то запишіть

рівняння реакції.

6. Манган ( ІІ ) гідроксид взаємодіє з водою. Якщо так, то запишіть

рівняння реакції.

7. За збільшенням активності взаємодії із кислотами метали розташовані

вірно: Al, Zn, Cr, Fe.

8. При взаємодії 2 моль води із калій оксидом утворюється 4 моль калій

гідроксиду.

9. Записати рівняння реакцій за даним перетворенням неможливо

Cu ® CuO ® Cu(OH)2 ® Cu(NO3)2.

10. Знайдіть масу натрій хлориду, що утворився внаслідок взаємодії 2,5 моль

хлоридної кислоти із натрій гідроксидом. Запишіть тип реакції.

Відповідь: 147 г, обміну.

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Напишіть «так», якщо ви погоджуєтеся із твердженням, «ні» – не погоджуєтеся.

 

1. Ортофосфатна кислота, бромідна кислота, хлоридна кислота –

безоксигенові кислоти.

2. Сульфур ( ІV ) оксид, фосфор ( V ) оксид – кислотні оксиди.

3. Нітроген ( V ) оксид може взаємодіяти із водою та карбон ( ІV ) оксидом.

4. Хлоридна кислота взаємодіє із сріблом та міддю.

5. Сульфатна кислота взаємодіє із ферум ( ІІ ) сульфідом. Якщо так, то

запишіть рівняння реакції.

6. Калій оксид взаємодіє із магній гідроксидом. Якщо так, то запишіть

рівняння реакції.

7. За зменшенням активності взаємодії із кислотами метали розташовані

вірно: Mg, Zn, Cd, Ni.

8. При взаємодії 1 моль сульфур ( VІ ) оксиду із барій оксидом утворилося

2 моль солі.

9. Записати рівняння реакцій за даним перетворенням можливо

H2SO4 ® SO2 ® MgSO3 ® MgCl.

10. Знайдіть масу цинку, що прореагував із хлоридною кислотою, якщо

виділилося 5 л водню. Вкажіть тип реакції. Відповідь: 13 г, обміну.

 

 

 

 

 

Схема

Варіант 1

 

    Завдання 1. Запишіть усі можливі рівняння реакцій між сульфур ( VІ ) оксидом та запропонованими сполуками.

Завдання 2. Обрахуйте масу продуктів реакції взаємодії 3 л сульфур ( VІ ) оксиду із сполукою біля стрілки № 3.

 

 

Схема

Варіант 2

 

Завдання 1. Запишіть усі можливі рівняння реакцій між хлоридною кислотою та запропонованими сполуками.

Завдання 2. Обрахуйте масу продуктів реакції взаємодії 10,5 г хлоридної кислоти із сполукою біля стрілки № 1.

 

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів (32.1 KiB, Завантажень: 17)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,325sec