Дидактичні матеріали з хімії по темі: Реакції заміщення і обміну. Правила безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот

Дидактичні матеріали з хімії по темі:  Реакції заміщення і обміну. Правила безпеки під час роботи з кислотами. Використання кислот

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть, що можуть спричинити кислоти:

А) не шкідливі;

Б) більшість спричиняють серйозні отруєння, опіки шкіри;

В) усі спричиняють серйозні отруєння, опіки шкіри;

Г) лише деякі можуть спричинити опіки шкіри.

2. Вкажіть, як застосовують розчин борної кислоти:

А) як бактерицидний засіб;  Б) для виробництва пластмас;

В) як дезінфікуючий засіб;   Г) для консервування.

3. Вкажіть назву реакції між простою і складною речовинами, в результаті

якої утворюються нові проста і складна речовини:

А) сполучення;  Б) розкладу;  В) обміну;  Г) розкладу.

4. Вкажіть рівняння реакції обміну:

А) K2CO3 + H2SO4 = K2SO4 + CO2 + H2O;   Б) SO3 + H2O = H2SO4;

В) Mg + 2HCl = MgCl2 + H2O;                      Г) H2SiO3 = SiO2 + H2O.

5. Запропонуйте пропущені речовини у рівнянні реакції

MgO + ? = MgSO4 + ? :

А) SO3;  Б) H2SO4;  В) H2SO3; Г) H2;  Ґ) H2O.

6. Встановіть відповідність між типом реакції та схемою рівняння реакції:

1) заміщення;                           А) Сa(OH)2 + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O;

2) обміну.                                  Б) Al + HCl = AlCl3 + H2­;

В) Mg + H3PO4 = Mg3(PO4)2 + H2­;

Г) FeO + HBr = FeBr2 + H2O.

7. Запропонуйте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) 3 CaO + 2 H3PO4 ®;                 1) Ca3(PO4)2 + 3 H2­;

Б) 3 Ca(OH)2 + 2 H3PO4 ®;           2) Ca3(PO4)2 + 3 HCl;

В) 3 Ca + 2 H3PO4 ®;                    3) Ca3(PO4)2 + 6 H2O;

Г) 3 CaCl2 + 2 H3PO4 ®.               4) Ca3(PO4)2 + 3 H2O;

5) Ca3(PO4)2 + 6 HCl.

8. Встановіть відповідність між можливістю витіснити Гідроген із кислоти та

металом :

1) витісняє;                                А) Zn;

2) не витісняє.                            Б) Hg;

В) Cu;

Г) Fe.

9. Встановіть відповідність між схемою рівняння реакції та можливістю її

проходження; вкажіть реакції обміну та заміщення (для реакцій що

відбуваються):

А) Zn + HCl ®;                               1) можлива;

Б) NaOH + HBr ®;                         2) неможлива.

В) FeO + H2S ®;                             3) обміну;

Г) Na2SO3 + H2CO3 ®.                   4) заміщення.

10. Запропонуйте об’єм сульфур ( ІV ) оксиду, що виділиться при

взаємодії 10 г натрій сульфіту із хлоридною кислотою.

А) 1,7 л;  Б) 1,8 л;  В) 2,7 л;  Г) 2,8 л.

 

 

 

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть, що потрібно зробити, коли кислота потрапила на шкіру:

А) промити проточною водою, потім обробити шкіру розбавленим

розчином соди, ще раз помити водою;

Б) обробити шкіру розбавленим розчином соди і промити водою;

В) промити проточною водою, потім обробити шкіру розбавленим

розчином оцтової кислоти, ще раз помити водою;

Г) обробити шкіру розбавленим розчином соди, а потім – оцтової

кислоти і промити проточною водою.

2. Вкажіть, як застосовують розчин сульфатної кислоти:

А) для дезінфікування приміщень;

Б) заливають в акумулятори автомобілів;

Г) для виробництва смол;  Д) для консервування.

3. Вкажіть назву реакції, під час яких сполуки обмінюються своїми

складовими:

А) сполучення;  Б) розкладу;  В) обміну;  Г) розкладу.

4. Вкажіть рівняння реакції заміщення:

А) 4 HNO3 = 4 NO2­+ O2­ + 2 H2O;   Б) CuO + 2 HCl = CuCl2 + H2O;

В) P2O5 + 3 H2O = 2 H3PO4;         Г) Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2­.

5. Запропонуйте пропущені речовини у рівнянні реакції

Cu(OH)2 + ? = CuSO4 + ?:

А) H2SO4;  Б) H2SO3;  В) SO3;  Г) H2O;  Ґ) H2.

6. Встановіть відповідність між типом реакції та схемою рівняння реакції:

1) заміщення;                                А) Сa + HBr = CaBr2 + H2­;

2) обміну.                                       Б) KOH + H2S = K2S + H2O;

В) Zn + HI = ZnI2 + H2­;

Г) AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3.

7. Запропонуйте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) 3 Ba + 2 H3PO4 ®;                           1) Ba3(PO4)2 + 3 H2O;

Б) 3 BaO + 2 H3PO4 ®;                        2) Ba3(PO4)2 + 6 H2O;

В) 3 BaCl2 + 2 H3PO4 ®.                      3) Ba3(PO4)2 + 3 H2­;

Г) 3 Ba(OH)2 + 2 H3PO4 ®;                 4) Ba3(PO4)2 + 6 HCl.

5) Ba3(PO4)2 + 8 HCl.

8. Встановіть відповідність між можливістю витіснити Гідроген із кислоти та

металом :

1) витісняє;                                        А) Al;

2) не витісняє.                                    Б) Ag;

В) Ni;

Г) Pt.

9. Встановіть відповідність між схемою рівняння реакції та можливістю її

проходження; вкажіть реакції обміну та заміщення (для реакцій що

відбуваються):

А) K2O + HCl ®;                               1) можлива;

Б) Al + H2SO4 ®;                               2) неможлива.

В) Cu + H3PO4 ®;                              3) обміну;

Г) Fe(OH)2 + H3PO4 ®.                     4) заміщення.

10. Запропонуйте масу алюмінію, що прореагував із розбавленою

сульфатною кислотою масою 4 г.

А) 0,7 г;  Б) 7 г;  В) 0,8 г;  Г) 8 г.

 

 

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Реакція обміну – це…

2. Ваші дії, якщо кислота потрапила на шкіру рук…

3. Як потрібно розбавляти кислота?

4. Яке застосування має сульфатна кислота?

5. Яке застосування хлоридної кислоти?

6. Якого типу є реакція 2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 +3 H2­?

7. Із запропонованих схем рівнянь реакцій закінчіть лише реакції обміну:

А) FeO + H2SO4 ®;           Б) Zn + HCl ®;

В) CO2 + H2O ®;              Г) Cu(OH)2 + H2S ®.

8. Знайдіть зайву схему рівнянь реакції:

А) Mn + H3PO4 ®;  Б) Ba + HCl ®;  В) Ca(OH)2 + HI ®.

9. Напишіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) між хлоридною

кислотою і такими речовинами:

залізо, калій оксид, мідь, натрій гідроксид, сульфатна кислота.

Вкажіть реакцію обміну.

10. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі

перетворення:

P ® P2O5 ® H3PO4 ® K3PO4. Вкажіть реакцію заміщення або обміну.

 

 

 

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Реакція заміщення – це…

2. Що можуть спричинити кислоти…

3. Яке застосування має ортофосфатна кислота?

4. При розбавлені сульфатної кислоти, додають кислоту до води. Чому?

5. Яке застосування має нітратна кислота?

6. Якого типу є реакція Na2O + 3 H3PO4 = 2 Na3PO4 + H2O?

7. Із запропонованих схем рівнянь реакцій закінчіть лише реакції

заміщення:

А) H2SiO3 ®;  Б) Fe + H2SO4 ®;  В) Al + HBr ®;  Г) CaO + HCl ®.

8. Знайдіть зайву схему рівнянь реакції:

А) MgO + H2S ®;  Б) Ni + HCl ®;  В) Cu(OH)2 + H2SO4 ®.

9. Напишіть рівняння реакцій (якщо вони відбуваються) між іодидною

кислотою і такими речовинами:

магній, сульфур ( ІV ) оксид, срібло, цинк, кальцій карбонат.

Вкажіть реакцію заміщення.

10. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі

перетворення:

SO2 ® SO3 ® H2SO4 ® ZnSO4. Вкажіть реакцію заміщення або обміну.

 

Кросворд

Варіант 1

      Розгадайте кросворд.

 

  1. Реакція між простою і складною речовинами, в результаті якої утворюються нові проста і складна речовини.
  2. Кислота, що використовується для отримання добрив, мийних засобів.
  3. Застосування борної кислоти.
  4. Більшість кислот може спричинити…

 

 

Кросворд

Варіант 2

      Розгадайте кросворд.

 

 

  1. Реакція, під час якої сполуки обмінюються своїми складовими.
  2. ……доливають до води, щоб її розбавити.
  3. Кислота, що використовується для виробництва добрив, вибухових речовин, барвників.
  4. кислота, що використовується для виробництва барвників, ліків, очищення нафтопродуктів, добування інших кислот.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Реакції заміщення і обміну Правила безпеки під час роботи з кислотами Використання кислот (34.9 KiB, Завантажень: 24)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 1,325sec