Дидактичні матеріали з хімії по темі: Реакції нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Реакції нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть, що таке реакція нейтралізації:

А) реакція між лугом і кислотою;

Б) реакція між основою і кислотою;

В) реакція між основним оксидом і кислотою;

Г) реакція між основою і кислотним оксидом.

2. Вкажіть основу, для якої не характерний термічний розклад:

А) Cu(OH)2;  Б) Ca(OH)2;  В) NaOH;  Г) Mg(OH)2.

3. Встановіть реакцію нейтралізації:

А) 2 NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O;       Б) Cu(OH)2 + SO3 = CuSO4 + H2O;

В) Cu(OH)2 + H2SO4 = CuSO4 + 2 H2O;  Г) NaOH + FeCl2 = Fe(OH)2 + NaCl.

4. Вкажіть пропущену речовину рівнянні реакції Fe(OH)2 =t ? + H2O­:

А) FeO;  Б) Fe2O3;  В) Fe(OH)3;  Г) FeS.

5. Встановіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції

Pb(OH)2 + H3PO4 = Pb3(PO4)2 + H2O:

А) 6;  Б) 8;  В) 10;  Г) 12.

6. Запропонуйте відповідність між типом реакції та схемою рівняння реакції:

1) реакція нейтралізації;                    А) Mn(OH)2 + H2S ®;

2) не є реакцією нейтралізації.          Б) Mn(OH)2 + SO2 ®;

В) NaOH + HI ®;

Г) NaOH + CO2 ®.

7. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) Mg(OH)2 + SO3 ®;                 1) BaSO4 + 2 KOH;

Б) Mg(OH)2 + H2SO4 ®;             2) BaSO4 + 2 H2O;

В) Ba(OH)2 + H2SO4 ®;              3) MgSO4 + 2 H2O;

Г) Ba(OH)2 + K2SO4 ®.              4) MgSO4 + H2O;

5) MgSO4 + 2 KOH.

8. Запропонуйте відповідність між можливістю реакції та схемою

рівняння реакції:

1) можлива;                               А) Cu(OH)2 ®;

2) неможлива.                           Б) NaOH ®;

В) Mn(OH)2 ®;

Г) Ni(OH)2 ®.

9. Запропонуйте послідовність в перетворенні сполук від заліза до

ферум ( ІІ ) оксиду:

А) Fe(OH)2;  Б) FeO;  В) Fe;  Г) FeCl2.

10. Встановіть масу кальцій гідроксиду під час розкладу якого виділилося 6 г

кальцій оксиду.

А) 6 г;  Б) 7 г;  В) 8 г;  Г) 9 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть, які сполуки утворюються після проходження реакції

нейтралізації:

А) сіль і вода;  Б) сіль і кислота;  В) сіль і основа;  Г) кислота і основа.

2. Вкажіть основу, для якої не характерний термічний розклад:

А) Pb(OH)2;  Б) Mg(OH)2;  В) Fe(OH)2;  Г) KOH.

3. Встановіть реакцію нейтралізації:

А) Fe(OH)2 + 2 HCl = FeCl2 + 2 H2O;

Б) 2 KOH + Fe(NO3)2 = 2 KNO3 + Fe(OH)2;

В) Fe(OH)2 + SO3 = FeSO4 + H2O;

Г) Fe(OH)2 + H2SO4 = FeSO4 + 2 H2O.

4. Вкажіть пропущену речовину рівнянні реакції Cu(OH)2 =t ? + H2O­:

А) CuO;  Б) Cu2O;  В) CuOH;  Г) CuS.

5. Встановіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції

NaOH + H2SiO3 = K2SiO3 + H2O:

А) 5;  Б) 7;  В) 9;  Г) 11.

6. Запропонуйте відповідність між типом реакції та схемою рівняння реакції:

1) реакція нейтралізації;                      А) Са(OH)2 + H2SO4 ®;

2) не є реакцією нейтралізації.           Б) Ca(OH)2 + SO3 ®;

В) KOH + N2O5 ®;

Г) KOH + HCl ®.

7. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) 6 NaOH + P2O5 ®;                  1) Mg3(PO4)2 + 6 H2O;

Б) 3 NaOH + H3PO4 ®;                2) Mg3(PO4)2 + H2­;

В) 3 Mg(OH)2 + H3PO4 ®;           3) Na3PO4 + 3 H2O;

Г) 3 Mg(OH)2 + P2O5 ®.              4) 2 Na3PO4 + 3 H2O;

5) Mg3(PO4)2 + 3 H2O.

8. Запропонуйте відповідність між можливістю реакції та схемою

рівняння реакції:

1) можлива;                               А) Fe(OH)2 ®;

2) неможлива.                            Б) KOH ®;

В) Mg(OH)2 ®;

Г) Ca(OH)2 ®.

9. Запропонуйте послідовність в перетворенні сполук від магнію до

магній оксиду:

А) Mg(OH)2;  Б) MgO;  В) Mg;  Г) MgSO4.

10. Встановіть масу сульфатної кислота, що витратилася на нейтралізацію

13 г калій гідроксиду.

А) 13 г;  Б) 23 г;  В) 26 г;  Г) 46 г.

 

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. У таблиці під кожним номером твердження поставте «+», якщо ви погоджуєтеся, «-» – не погоджуєтеся.

 

1. Продуктом реакції нейтралізації є сіль і вода.

2. Калій гідроксид і натрій гідроксид можуть розкладатися при нагріванні.

3. Cu(OH)2 + 2 HCl = CuCl2 + H2O. Це приклад реакції нейтралізації.

4. Fe(OH)2 ®. Дана реакція можлива.

5. У розчині купрум ( ІІ ) гідроксиду фенолфталеїн стає малинового кольору.

6. У рівнянні реакції NaOH + SO2 = ? + H2O пропущеною речовиною є

Na2SO4

7. Ni(OH)2 ®. Загальна сума коефіцієнтів у закінченому рівнянні реакції

дорівнює 4.

8. У водному розчині дана реакція відбувається: Fe(OH)2 + BaCl2 ®.

9. Здійснити перетворення за цією схемою здійснити не можливо:

Cu ® CuO ® CuSO4 ® Cu(OH)2 ® CuO.

10. Знайдіть масу кальцій гідроксиду що витратиться на нейтралізацію

3 г хлоридної кислоти. Правильна відповідь: 4,6 г.

 

Номер

запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відповідь

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. У таблиці під кожним номером твердження поставте «+», якщо ви погоджуєтеся, «-» – не погоджуєтеся.

 

1. Реакція нейтралізації – це реакція між основою і кислотним оксидом.

2. Основи розкладаються під час нагрівання на відповідний оксид та воду.

3. Са(OH)2 + SO3 = CaSO4 + H2O. Це приклад реакції нейтралізації.

4. NaOH ®. Дана реакція не можлива.

5. У розчині ферум ( ІІ ) гідроксиду фенолфталеїн не змінює своє

забарвлення.

6. У рівнянні реакції ? + HCl = FeCl2 + H2O пропущеною речовиною є Fe.

7. Pb(OH)2 ®. Загальна сума коефіцієнтів у закінченому рівнянні реакції

дорівнює 3.

8. У водному розчині дана реакція відбувається: КОН + FeCl2 ®.

9. Здійснити перетворення за цією схемою здійснити не можливо:

Na ® Na2O ® NaOH ® Na2O ® Na2CO3.

10. Знайдіть масу ферум ( ІІ ) оксиду, що утворився внаслідок розкладу 8 г

ферум ( ІІ ) гідроксиду. Правильна відповідь: 6 г.

 

Номер

запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відповідь

 

Гра «Дешифрувальник»

 

Варіант 1

     За принципом телефонного диска зашифровано назву реакції.

Прочитайте її.

Шифр : 6-2-4-7-7-1-5-4-3-1-8-4-4

Варіант 2

     За принципом телефонного диска зашифровано загальну назву основ, які розкладаються при нагріванні. Прочитайте її.

 

Шифр : 6-2-7-6-3-9-4-6-6-1

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Реакції нейтралізації Розкладання нерозчинних основ у процесі нагрівання (31.9 KiB, Завантажень: 22)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,817sec