Дидактичні матеріали з хімії по темі: Прості та складні речовини. Метали і неметали

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Прості та складні речовини. Метали і неметали.

І варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте формулу простої речовини:

а) Н2;

б) СО2;

в) Н2О;

г) HCl.

2. Позначте елементи неметали:

а) S;

б) Fe;

в) P;

г) Ca.

3. Елемент Оксиген утворює прості речовини:

а) кисень;

б) воду;

в) озон;

г) водень.

4. Знайдіть відповідність між назвами хімічних елементів і назвами простих речовин утворених ними:

1. Срібло А) Ферум
2. Залізо Б) Аргентум
3. Ртуть В) Плюмбум
4. Мідь Г) Меркурій
5. Свинець Д) Купрум

5. Про водень як просту речовину йдеться у реченні:

а) не входить до складу повітря;

б) вода – складна речовина, що містить водень.

6. Виберіть з переліку формули металічних елементів:

а) Ва;

б) S;

в) К;

г) Сu;

д) Fe;

е) C.

7. Виберіть формули складних речовин:

а) Н2;

б) Н2О;

в) Н2S;

г) О2.

8. Вкажіть фізичні властивості алюмінію:

а) має приємний запах;

б) рідина;

в) має металічний блиск;

г) сріблясто-сірого кольору.

9. Мова йде про Оксиген, коли кажуть:

а) риби дихають;

б) входить до складу води;

в) людина дихає;

г) утворюється під час розкладу гідроген пероксиду.

10. Заповніть таблицю формулами складних речовин поданих елементів:

N

Br

Ca

Na

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Найдрібніша частина речовини, яка має сталий склад і зберігає її _______, називається ______.

2. Речовини поділяються на _______ і ______.

3. Речовини, які складаються з атомів одного _______ називаються ________.

4. Речовини, які складаються з атомів двох і _________ називаються _______.

5. Прості речовини поділяються на _______ і _________.

6. Неметалічні елементи розміщуються у _______ періодичної системи.

7. За будовою речовини поділяються на речовини _______ будови і речовини _______ будови.

8. Складні речовини поділяються на ______, ________, _______, ________.

9. Усі метали мають _____ будову.

10. Хімічному елементу Феруму відповідає проста речовина ________.

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Який метал називається «крилатий»?

2. Який елемент виявили спочатку на Сонці, а потім на Землі.

3. Який метал хворіє на «чуму»

4. Без якого білого металу рослини не мали б зеленого забарвлення.

5. Рідкий метал.

6. Метал, що горить білим полум’ям.

 

                 
  1               
     2            
     3            
     4            
     5            
     6            
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Прості та складні речовини. Метали і неметали.

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Позначте формулу складної речовини:

а) NaCl;

б) 3О2;

в) Н2;

г) N2.

2. Позначте елементи метали:

а) Na;

б) Н;

в) Сu;

г) N.

3. Вкажіть ряд, який містить лише назви простих речовин:

а) водень, вода, кухонна сіль, кисень;

б) мідь, цукор, туман, залізо;

в) кисень, залізо, хлор, алюміній.

4. До складних речовин належать:

а) бром;

б) вода;

в) вуглекислий газ;

г) водень.

5. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента та назвою простої речовини, яку він утворює:

А. Оксиген 1. Вуглець
Б. Сульфур 2. Азот
В. Нітроген 3. Кисень
Г. Карбон 4. Водень
  5. Сірка

6. Вкажіть прості речовини:

а) кисень;

б) натрій хлорид;

в) магній оксид;

г) фтор.

7. Молекула простої речовини хлору складається з:

а) одного атома Хлору;

б) двох атомів Хлору;

в) трьох атомів Хлору;

г) чотирьох атомів Хлору.

8. Вкажіть рядок, що містить назви тільки складних речовин:

а) кисень, вода, алюміній оксид, мідь;

б) вода, натрій гідроксид, магній оксид, вуглекислий газ;

в) водень, парафін, вуглекислий газ, азот.

9. До неметалічних елементів належать:

а) S;

б) H;

в) Fe;

г) Na; д) Cl.

10. Складною називають речовину, молекули якої:

а) Складаються з атомів різних елементів;

б) містять атоми тільки одного елемента;

в) містять атоми усіх елементів;

г) змішані з молекулами інших речовин.

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Простою називають речовину, яка _________.

2. Молекула азоту складається з ___________.

3. Вода, повітря, цукор, парафін це ____________.

4. Складною називають речовину, молекула якої ________.

5. Хімічному елементу Купруму відповідає проста речовина ___________.

6. Неметали мають _________ будову.

7. Бром, водень, кисень це – _________.

8. Цинк, залізо, срібло, магній – це елементи _____.

9. Молекула простої речовини водню складається з _________,

10. Прості речовини поділяються на _________ і ____________.

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Газ жовто-зеленого кольору.

2. Універсальний розчинник.

3. Найлегший газ.

4. Необхідний для дихання газ.

5. Газ без кольору і запаху.

6. Неметал, що проводить електричний струм.

               
   1            
   2            
   3            
   4            
   5            
   6            
               

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Прості та складні речовини Метали і неметали. (31.4 KiB, Завантажень: 30)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,340sec