Дидактичні матеріали з хімії по темі: Правила безпеки під час роботи з лугами. Використання основ

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Правила безпеки під час роботи з лугами. Використання основ

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть, що можуть спричинити луги:

А) роз’їдають багато матеріалів, спричиняють опіки шкіри, слизових

оболонок, сильно вражають очі;

Б) роз’їдають багато матеріалів, не спричиняють опіки шкіри, але

вражають очі;

В) роз’їдають усі матеріали, спричиняють опіки шкіри, очі не вражають;

Г) роз’їдають багато матеріалів, спричиняють опіки шкіри, очі не

вражають.

2. Вкажіть, які основи набули широкого застосування:

А) гідроксиди Кальцію і Калію;   Б) гідроксиди Кальцію і Натрію;

Б) гідроксиди Калію і Натрію;      Г) гідроксиди Кальцію і Літію.

3. Вкажіть, яка основа може спричинити опіки шкіри:

А) купрум ( ІІ ) гідроксид;   Б) магній гідроксид;

В) купрум ( І ) гідроксид;    Г) калій гідроксид.

4. Запропонуйте основу яка використовується у будівництві:

А) кальцій гідроксид;   Б) калій гідроксид;

В) натрій гідроксид;     Г) барій гідроксид.

5. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) натрій гідроксид + сульфур ( IV ) оксид;   1) ZnO + H2O;

Б) натрій гідроксид + сульфатна кислота;      2) Na2SO3 + H2O;

В) натрій гідроксид + цинк гідроксид;            3) Na2SO4 + H2O;

Г) цинк гідроксид + нітратна кислота.            4) Na2ZnO2 + H2O;

5) Zn(NO3)2 + H2O.

6. Вкажіть із якими речовинами може взаємодіяти купрум ( ІІ ) гідроксид:

А) сульфідна кислота;  Б) натрій нітрат;  В) сульфур ( VІ ) оксид;

Г) калій гідроксид;  Ґ) магній оксид.

7. Встановіть відповідність між основою та її застосування :

1) Ca(OH)2;                         А) при виробництві мила;

2) NаОН.                             Б) при виготовленні зубних паст;

В) у цукровій промисловості;

Г) для очистки нафти.

8. Запропонуйте послідовність ваших дій, якщо розчин лугу потрапив на

руку:

А) знову промити водою;

Б) негайно змити великою кількістю проточної води;

В) обробити шкіру розчином оцтової кислоти.

9. Запропонуйте послідовність у перетворенні від натрію до

калій ортоалюмінат:

А) K3AlO3;  Б) Na2O;  В) Na;  Г) Al(OH)3;  Ґ) NaOH.

10. Запропонуйте масу гашеного вапна, яке утвориться із 10 г негашеного.

А) 11 г;  Б) 13 г;  В) 15 г;  Г) 18 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть, що потрібно робити коли розчин лугу потрапив на руку:

А) промити у великій кількості води, обробити шкіру розчином оцтової

кислоти, знову промити водою;

Б) промити у великій кількості води, обробити шкіру розчином сульфатної

кислоти, знову промити водою;

В) обробити шкіру розчином оцтової кислоти, промити водою, знову

обробити – розчином кислоти;

Г) обробити шкіру розчином сульфатної кислоти, промити водою, знову

обробити – розчином кислоти;

2. Вкажіть, застосування кальцій гідроксиду:

А) як в’язучий матеріал у будівництві;    Б) при виробництві мила;

В) як ліки;    Г) у шкіряній промисловості.

3. Вкажіть, яка основа може пошкодити слизові оболонки:

А) ферум ( ІІІ ) гідроксид;  Б) натрій гідроксид;

В) нікель ( ІІ ) гідроксид;   Г) хром ( ІІІ ) гідроксид.

4. Запропонуйте основу яка використовується для виробництва мила:

А) кальцій гідроксид;   Б) магній гідроксид;

В) калій гідроксид;       Г) манган ( ІІ ) гідроксид.

5. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

А) Ca(OH)2 + HNO2 ®;    1) алюміній хлорид + вода;

Б) KOH + N2O5 ®;            2) кальцій нітрат + вода;

В) Al(OH)3 + HCl ®;        3) калій метаалюмінат + вода;

Г) Al(OH)3 + KOH ®.      4) калій нітрит + вода;

5) алюміній нітрат + вода.

6. Вкажіть із якими речовинами може взаємодіяти ферум ( ІІІ ) гідроксид:

А) нітратна кислота;  Б) натрій карбонат;  В) фосфор ( V ) оксид;

Г) натрій гідроксид;  Ґ) кальцій оксид.

7. Встановіть відповідність між основою та її застосування :

1) Ca(OH)2;                             А) у шкіряній промисловості;

2) NаОН.                                 Б) у сільському господарстві;

В) у добуванні багатьох речовин;

Г) при виробництві ліків.

8. Запропонуйте послідовність у певному твердженні.

А) та їхніми речовинами;   Б) працювати;

В) з лугами;                         Г) будьте особливо обережними

9. Запропонуйте послідовність у перетворенні від літію до

купрум ( ІІ ) оксиду:

А) Li2O;  Б) CuO;  В) Li;  Г) Cu(OH)2;  Ґ) LiOH.

10. Запропонуйте об’єм вуглекислого газу, що про взаємодіяв із 5 г

їдкого натру.

А) 0,14 л;  Б) 1,4 л;  В) 14 л;  Г) 140 л.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Якщо розчин лугу потрапив на руку, негайно змийте його великою

кількістю….

2. Луги та їх розчини на дотик….

3. У сільському господарстві і у цукровій промисловості використовують…

4. Для виробництва мила і ліків використовують…

5. Широкого застосування набули гідроксиди…

6. Встановіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції між купрум ( ІІ )

гідроксидом і хлоридною кислотою.

7. Вкажіть із якими речовинами взаємодіють луги.

8. Випишіть речовини з якими не взаємодіє хром ( ІІІ ) гідроксид:

вода, магній гідроксид, бромідна кислота, карбон ( ІV ) оксид,

натрій гідроксид, цинк оксид, купрум ( ІІ ) оксид.

9. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою

кальцій гідроксид ® вода ® натрій гідроксид ® натрій хлорид ®

агрентум хлорид

10. Добудьте натрій нітрат трьома способами.

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Якщо розчин лугу потрапив на руку, потрібно обробити шкіру розчином…

2. Луги та їхні розчини спричиняють….

3. Для виробництва зубних паст і в будівництві використовують ….

4. Для очистки нафти та в шкіряній промисловості використовують….

5. Опіки шкіри та слизових оболонок можуть спричинити лише…

6. Встановіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції між натрій гідроксидом і

ферум ( ІІ ) хлоридом.

7. Вкажіть із якими речовинами можуть взаємодіяти амфотерні гідроксиди.

8. Випишіть речовини з якими не може взаємодіяти ферум ( ІІ ) гідроксид:

натрій нітрат, розклад при нагріванні, нітратна кислота,

фосфор ( V ) оксид, барій оксид, натрій гідроксид, силіцій ( ІV ) оксид.

9. Напишіть рівняння реакцій за поданою схемою

алюміній гідроксид ® вода ® барій гідроксид ® барій хлорид ®

барій сульфат.

10. Добудьте калій ортофосфат трьома способами.

 

 

Кросворд

Варіант 1

4

2

3

1

Розгадайте кросворд.

 

 

 

 

 

 

  1. Інша назва розчинних основ.
  2. Луги на дотик….
  3. Інша назва Са(ОН)2 _________ вапно.
  4. Луги спричиняють __________ шкіри рук.

 

 

Кросворд

Варіант 2

Розгадайте кросворд.

 

  1. Який орган сильно вражають луги.
  2. Цією речовиною луги звивають із рук.
  3. Гідроксид цього елемента використовують для виробництва мила.
  4. Гідроксид цього елемента використовують для виробництва зубних паст.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Правила безпеки під час роботи з лугами Використання основ (30.3 KiB, Завантажень: 11)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 1,129sec