Дидактичні матеріали з хімії по темі: Поняття про органічні сполуки. Особливості будови атома Карбону

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Поняття про органічні сполуки. Особливості будови атома Карбону.

Варіант1

1. Вкажіть валентність Карбону в органічних сполуках:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) IV.

2. Вкажіть тип гібридизації орбіталей атома Карбону:

а) 1р;

б) sp2;

в) sp3.

3. Вкажіть елементи – органогени:

а) Карбон;

б) Натрій;

в) Хлор;

г) Магній.

4. Вкажіть хімічні зв’язки, які утворюються між атомами Карбону, а також з атомами інших елементів в органічних сполуках:

а) йонні;

б) ковалентні полярні;

в) водневі;

г) ковалентні неполярні.

5. Назвіть послідовний карбоновий ланцюг з трьох атомів Карбону (усі зв’язки одинарні)

а)                         б)                                             в)

С=С-С-            С=С-С-                                     С=С=С-

6. До органічних речовин належать:

а) крейда;

б) цукор;

в) нафта;

г) спирт.

7. Вкажіть прізвище вченого, що вперше синтезував органічні речовини з неорганічних:

а) Менделєєв;

б) Велер;

в) Бутлеров;

г) Ломоносов.

8. Органічні речовини мають будову:

а) молекулярну;

б) немолекулярну;

в) йонну.

9. Органічна хімія – це розділ:

а) молекулярної біології;

б) хімії;

в) фізики.

10. Вперше жир синтезував:

а) Бертло;

б) Кекуле;

в) Кольбе.

Хімічний диктант

1. Органічні сполуки – це сполуки, що утворені…

2. Найчастіше в складі органічних сполук зустрічаються хімічні елементи…

3. Органічна хімія – галузь хімічної науки, яка вивчає …

4. На початку ХІХ століття вважалося, що органічні сполуки… хімічним способом.

5. Віталістична теорія пояснювала утворення органічних речовин під впливом…

6. Синтези органічних речовин … з неорганічних спростували …

7. До органічних сполук належать …

8. Органічних речовин значно … ніж …

9. Органічні речовини можуть … будову.

10. Між атомами в молекулах органічних … існують … зв’язки.

Розвяжіть кросворд

1.Хімічний елемент IV групи.

2. Основоположник органічної хімії.

3. Сполука з Гідрогеном, що має неприємний запах.

4. З них добувають органічні речовини.

  1   3    
    2   4  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

Поняття про органічні сполуки. Особливості будови атома Карбону.

ІІ варіант

1. Теорію хімічної будови органічних сполук створив:

а) Ломоносов;

б) Менделєєв;

в) Бутлеров.

2. Формули, які відображають порядок сполучення атомів у молекулі називають:

а) молекулярні;

б) йонні;

в) структурні.

3. Атоми Карбону можуть утворювати:

а) ланцюги;

б) цикли;

в) ланки.

4. До органічних речовин належать:

а) мед; б) вугілля; в) газ.

5. До складу органічних речовин входять  елементи:

а) H;

б) Al;

в) F;

г) P.

6. Хімічна будова – це:

а) порядок сполучення атомів у молекулі;

б) електронна формула;

в) хімічне рівняння.

7. Основною властивістю органічних речовин є:

а) розклад;

б) горючість;

в) заміщення.

8. Ідеалістичні погляди в ХІХ ст.. називали:

а) хімічними;

б) алхімічними;

в) віталістичними.

9. Вкажіть синтетичні органічні речовини:

а) нафта;

б) капрон;

в) шерсть;

г) лавсан.

10. До органічних речовин належить кислота:

а) сульфатна;

б) хлоридна;

в) яблучна.

Хімічний диктант

1. Переважна більшість неорганічних речовин мають … будову.

2. Органічні та неорганічні речовини об’єднує те, що вони можуть …

3. Розрізняють такі види органічних речовин …

4. До природних органічних речовин належать …

5. До синтетичних органічних речовин належать: …

6. Карбон в органічних сполуках проявляє валентність …

7. Органічні речовини мають … температури плавлення.

8. Неорганічні речовини мають … температури плавлення.

9. Велер вперше добув …

10. Карбонатну кислоту зараховують до … речовин.

Історико-хімічний тест

Запитання Варіант1 Варіант ІІ Варіант ІІІ
Що таке «філософський камінь» «еліксир молодості» «ятрохімія»?
Що в перекладі означає поняття «хемейя» «атом» «молекула»?
Який закон відкрив Д.І.Менделєєв М.В. Ломоносов Ж.Л.Пруст?
Назвіть одне будь-яке відкриття А.Л.Лавуазьє Дж.Дальтона Р.Бойля

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Поняття про органічні сполуки Особливості будови атома Карбону. (17.8 KiB, Завантажень: 26)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,326sec