Дидактичні матеріали з хімії по темі: Поняття про оксиди. Повільне окиснення і горіння

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Поняття про оксиди. Повільне окиснення і горіння.

І варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Горіння – це хімічна реакція, під час якої:

а) виділяється тепло і світло;

б) поглинається світло;

в) поглинається тепло;

г) утворюються прості речовини.

2. Вкажіть формулу хлор (V) оксиду:

а) Сl2О;

б) Сl2О7;

в) Сl2О3;

г) Сl2О5.

3. Валентність Феруму в сполуці Fe2О3 становить:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) IV.

4. Вкажіть, у якій з наведених формул оксидів валентність сполученого з Оксигеном елемента – найвища:

а) SO2;

б) K2O;

в) P2O5;

г) BaO.

5. Позначте назву речовини, формула якої СuO:

а) купрум (ІІ) оксид;

б) купрум (І) оксид;

в) силіцій оксид;

г) сульфур оксид.

6. Окиснення – це реакція:

а) речовин з воднем;

б) речовин з Оксигеном;

в) речовин з киснем;

г) речовин з Гідрогеном.

7. Встановіть відповідність між формулами та назвами:

1. PbO2 А. нітроген оксид
2. CrO3 Б. плюмбум оксид
3. N2O5 В. натрій оксид
4. Na2O Г. хром оксид

8. Вкажіть умови виникнення горіння:

а) підвищення температури;

б) підвищення тиску;

в) вільний доступ повітря;

г) наявність каталізатору.

9. Вкажіть формули оксидів:

а) HCl;

б) Ag2O;

в) SiO2;

г) H3PO4.

10. Знайдіть і запишіть формулу нітроген оксиду, що містить Нітроген і Оксиген у масових відношеннях 7:8.

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Процес горіння в разі зменшення кількості кисню _________.

2. Сполуки утворені двома елементами називають _______.

3. Хімічна назва оксиду складається з ______.

4. Якщо елемент має змінну валентність, то він __________.

5. Якщо з киснем сполучаться складні речовини, то утворюються _______.

6. Назва процесу, що призводить до зменшення вмісту кисню в повітрі ______.

7. У вигляді простої  речовини кисень міститься у ________.

8. Горіння палива обов’язково супроводжується ________ тепла.

9. Кисень збирають витісненням повітря, тримаючи пробірку ___________.

10. У повітрі найбільший об’єм має _________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжи кросворд

Вписуючи відповідні назви у вертикальні стовпці у виділеному горизонтальному рядку утворюється назва найпоширенішого елемента на Землі.

1. Проста речовина, утворена елементом Гідрогеном.

2. Речовина, що прискорює хімічну реакцію, але сама при цьому не витрачається.

3. Речовини, до складу яких входять два елементи, один з яких Оксиген.

4. Реакції взаємодії речовин з киснем.

5. Реакції окиснення з виділенням теплоти і світла.

6. Промисловий спосіб добування кисню з води.

7. Продукт розпаду перманганату.

                 
      3  4   6   7  
   1              
     2      5      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

~1\TemD �)otp�<h�:1\clip_image005.gif” v:shapes=”_x0000_s1027″>NF3+H2O        N2O3+HF.

 

а) 5;

б) 6;

в) 10;

г) 12.IV рівень

1. Установіть формулу оксиду, в якому масова частка Калію 83%.

2. Здійсніть перетворення:

KMnO4        O2        MnO2

Контрольна робота №3

ІІ варіант

І рівень

1. Позначте значення Ar(O):

а) 8;

б) 16;

в) 32;

г) 44.

2. Ферум у сполуках виявляє валентність:

а) І, ІІ;

б) І, ІІІ;

в) ІІ, IV;

г) ІІ, ІІІ.

3. Позначте кількість електронів у атомі Феруму:

а) 18;

б) 26;

в) 28;

г) 56.

4. Речовина, формула якої – СО2 називається:

а) карбон (ІІ) оксид;

б) карбон (IV) оксид;

в) чадний газ;

г) сльозогінний газ.

5. Валентність Мангану у сполуці Mn2O7  становить:

а) IV;

б) V;

в) VI;

г) VII.

6. Окиснення – це реакція:

а) речовин з воднем;

б) речовин з Оксигеном;

в) речовин з киснем;

г) речовин з Гідрогеном.

ІІ рівень

1. Вкажіть, у якій з наведених формул оксидів валентність сполученого з Оксигеном елемента – найвища:

а) SO2;

б) K2O;

в) P2O5;

г) BaO.

2. Вкажіть тип реакції і розcтавте коефіцієнти NH3+O2        N2+H2O:

а) розкладу;

б) заміщення;

в) сполучення.

3. Вкажіть, у скільки разів атом Феруму легший від атома Криптону:

а) у 1,5 разу;

б) у 2 рази;

в) у 2,5 разу;

г) у 3 рази.

ІІІ рівень

1. Визначте масову частку Оксигену в калій перманганаті.

2. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції: FeS2+O2         Fe2O3+SO2:

а) 10;

б) 15;

в) 20;

г) 25.

IV рівень

1. Установіть формулу оксиду, в якому масова частка Силіцію 47%.

2. Здійсніть перетворення:

KMnO4         O2          MnO2

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Поняття про оксиди Повільне окиснення і горіння. (27.3 KiB, Завантажень: 27)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Поняття про оксиди Повільне окиснення і горіння.1 (15.7 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,327sec