Дидактичні матеріали з хімії по темі: Поняття про амфотерні гідроксиди

Дидактичні матеріали з хімії по темі:  Поняття про амфотерні гідроксиди

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть, як одним словом назвати здатність сполуки виявляти основні та

    кислотні властивості:

А) періодичність;  Б) амфотерність;  В) амфітерність;  Г) амфоперність.

2. Вкажіть амфотерний гідроксид:

А) Мg(OH)2;  Б) Cr(OH)3;  В) KOH;  Г) Fe(OH)2.

3. Вкажіть, яка сполука утвориться коли до цинк гідроксиду додати

калій оксид:

А) калій цинкат;  Б) кальцій цинкат.

4. Запропонуйте пропущену речовину у рівнянні реакції

Al(OH)3 + 3 NaOH = ? + 3 H2O:

А) NaAlO2;  Б) NaAlO3;  В) Na3AlO3;  Г) Na2AlO3.

5. Вкажіть сполуки із якими взаємодіятиме ферум ( ІІІ ) гідроксид:

А) H2SO4;  Б) ZnO;  В) Na2O;  Г) CH4.

6. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції Fe(OH)3 ®t :

А) 3;  Б) 4;  В) 5;  Г) 6.

7. Запропонуйте відповідність між вихідними речовинами та

продуктами реакцій:

А) 2 Al(OH)3 + 3 SO3 ®;                      1) 2 NaAlO3 + 2 H2O;

Б) 2 Al(OH)3 + Na2O ®;                       2) 2 NaAlO3 + 3 H2O;

В) Al(OH)3 + NaOH ®;                        3) Na3AlO3 + 3 H2O;

Г) Al(OH)3 + 3 NaOH ®.                     4) Al2(SO4)3 + 3 H2O;

5) Al2(SO4)3 + H2O.

8. Запропонуйте відповідність між рівнянням реакції та пропущеною

речовиною у ньому:

А) Pb(OH)2 + 2 ? = K2PbO2 + 2 H2O;                    1) H3PO4;

Б) 3 Pb(OH)2 +  ? = Pb3(PO4)2 + 3 H2O;                2) P2O3;

В) 3 Pb(OH)2 +  2 ? = Pb3(PO4)2 + 6 H2O;             3) KOH;

Г) Pb(OH)2 +  ? = K2PbO2 + H2O.                          4) K2O;

5) P2O5.

9. Запропонуйте послідовність за допомогою якої можна перейти від натрію

до натрій метаалюмінату:

А) NaAlO2;  Б) NaOH;  В) Na;  Г) Al(OH)2;  Ґ) Na2O.

10. Запропонуйте масу натрій цинкату, якщо для реакції взяли 2 г

натрій оксиду та цинк гідроксид.

А) 4 г;  Б) 5 г;  В) 6 г;  Г) 8 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть, на які сполуки за фізичними властивостями схожі амфотерні

гідроксиди:

А) малорозчинні основи;   Б) нерозчинні основи;

В) луги;                                Г) кислоти.

2. Вкажіть амфотерний гідроксид:

А) Al(OH)3;  Б) Ca(OH)2;  В) Ba(OH)2;  Г) Fe(OH)2.

3. Вкажіть, яка сполука утвориться коли до алюміній гідроксиду додати

надлишок натрій гідроксиду:

А) натрій метаалюмінат;  Б) натрій ортоалюмінат.

4. Запропонуйте пропущену речовину у рівнянні реакції

Zn(OH)2 + 2 КOH = ? +  H2O:

А) KZnO;  Б) K2ZnO2;  В) KZnO2;  Г) KZnO3.

5. Вкажіть сполуки із якими взаємодіятиме хром ( ІІІ ) гідроксид:

А) CO;  Б) KOH;  В) SO3;  Г) Fe2O3.

6. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції Al(OH)3 ®t :

А) 2;  Б) 4;  В) 6;  Г) 8.

7. Запропонуйте відповідність між вихідними речовинами та

продуктами реакцій:

А) Zn(OH)2 + H2SO4 ®;                       1) Li2ZnO2 + 2 H2O;

Б) Zn(OH)2 + SO3 ®;                            2) ZnSO4 + H2­;

В) Zn(OH)2 + Li2O ®;                          3) ZnSO4 + H2O;

Г) Zn(OH)2 + 2 LiOH ®.                      4) Li2ZnO2 + H2O;

5) ZnSO4 + 2 H2O.

8. Запропонуйте відповідність між рівнянням реакції та пропущеною

речовиною у ньому:

А) Cr(OH)3 + 3 ? = K3CrO3 + 3 H2O;                    1) N2O3;

Б) 2 Cr(OH)3 + 3 ? = 2 K3CrO3 + 3 H2O;              2) HNO3;

В) Cr(OH)3 + 3 ? = Cr(NO3)3 + 3 H2O;                 3) KOH;

Г) 2 Cr(OH)3 + 3 ? = 2 Cr(NO3)3 + 3 H2O.           4) K2O;

5) N2O5.

9. Запропонуйте послідовність за допомогою якої можна перейти від калію

до цинк сульфату:

А) K2O;  Б) K2ZnO2;  В) K;  Г) Zn(OH)2;  Ґ) ZnSO4.

10. Запропонуйте масу натрій метаалюмінату, якщо для реакції взяли 8 г

натрій гідроксиду та алюміній гідроксид.

А) 14,6 г;  Б) 16,4 г;  В) 18,6 г;  Г) 20,4 г.

 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Амфотерні гідроксиди, як ___________ взаємодіють із лугами і основними

оксидами.

2. За фізичними властивостями амфотерні гідроксиди подібні до __________.

3. Хром ( ІІІ ) гідроксид, ферум ( ІІ ) гідроксид, алюміній гідроксид,

ферум ( ІІІ ) гідроксид. Зайвою речовиною у даному переліку є _________.

4. З якими речовинами взаємодіятиме цинк гідроксид:

хлоридна кислота, ферум ( ІІ ) гідроксид, натрій гідроксид,

карбон ( ІV ) оксид, алюміній оксид.

5. Заповніть пропуск Al(OH)3 + ______ = Na3AlO3 + _H2O.

6. Заповніть пропуск Sn(OH)2 + ______= SnSO4 + _____.

7. Не вірно записаними схемами рівняння реакції є:

а) Pb(OH)2 + NaOH = Na2PbO2 + H2O;  б) Al(OH)3 ® AlO + H2O;

в) Fe(OH)2 + HCl = FeCl3 + H2O.

8. Закінчіть рівняння реакції, якщо це можливо:

а) Sn(OH)2 + K2O ®;  б) Sn(OH)2 + H2SO4 ®;  в) Sn(OH)2 + Cu(OH)2 ®.

9. Здійсніть перетворення, якщо відомо лише продукти реакції:

а) ____+ _____= натрій метаалюмінат + вода.

б) ____ +_____= літій цинкат + вода.

в) ____+ _____= цинк бромід + вода.

10. Отримайте калій ортохромат двома способами.

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть відповідні рівняння реакцій. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Амфотерні гідроксиди, як ___________ взаємодіють із кислотами і

кислотними оксидами.

2. Амфотерність – здатність сполуки виявляти _______ та __________

властивості.

3. Ферум ( ІІІ ) гідроксид, цинк гідроксид, купрум ( ІІ ) гідроксид,

плюмбум ( ІІ ) гідроксид. Зайвою речовиною у даному переліку є _______.

4. З якими речовинами взаємодіятиме ферум ( ІІІ ) гідроксид:

калій гідроксид, цинк оксид, метафосфатна кислота,

натрій оксид, манган ( ІІ ) гідроксид.

5. Заповніть пропуск Cr(OH)3 + _____= KCrO2 + __H2O.

6. Заповніть пропуск Pb(OH)2 + 2 ____= Pb(NO3)2 + 2 ___.

7. Не вірно записаними схемами рівняння реакції є:

а) Fe(OH)3 ® Fe2O3 + H2O;  б) Cr(OH)3 + Na2O = NaCrO2 + H2O;

в) Zn(OH)2 + N2O5 = N2ZnO2 + H2O.

8. Закінчіть рівняння реакції, якщо це можливо:

а) Pb(OH)2 + NaOH ®;  б) Sn(OH)2 + ZnO ®;  в) Sn(OH)2 + SO3 ®.

9. Здійсніть перетворення, якщо відомо лише продукти реакції:

а) ____+ _____= натрій ортоалюмінат + вода.

б) ____ +_____= цинк ортофосфат + вода.

в) ____+ _____= ферум ( ІІІ ) нітрат + вода.

10. Отримайте натрій метахромат двома способами.

 

 

Схема «Квітка»

Варіант 1

   Завдання. Запишіть усі можливі рівняння реакцій.

 

Варіант 2

   Завдання. Запишіть усі можливі рівняння реакцій.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Поняття про амфотерні гідроксиди (20.0 KiB, Завантажень: 18)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,326sec