Дидактичні матеріали з хімії по темі: Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група. Використання оцтової кислоти.

І варіант

1. Пригадайте для отримання оцту використовують кислоту:

а) метанову;

б) етанову;

в) пропанову;

г) бутанову.

2. Ідентифікуйте речовину при взаємодії якої є оцтовою кислотою утворюється  купрум ( ІІ ) ацетат:

а) мідь;

б) купрум ( І ) оксид;

в) купрум ( ІІ ) оксид;

г) купрум ( І ) гідроксид.

3. Пригадайте колір лакмусу у розчині етанової кислоти:

а) червоний;

б) рожевий;

в) безбарвний;

г) синій.

4. Пригадайте під час введення у вуглеводневий радикал карбонових кислот     галогенів їх активність:

а) зростає;

б) спадає;

в) спочатку зростає, а потім спадає;

г) залишається без змін.

5. Пригадайте, при гідруванні етаналю утворюється:

а) етанова кислота;

б) етанол;

в) етен;

г) етин.

6. Впізнайте речовини яким характерна група -СНО:

а) С3Н7СОН;

б) С2Н5ОН;

в) СН3СООН.

7. Зобразіть відповідність між загальною формулою речовин та їх загальною

назвою за міжнародною номенклатурою:

1) СnH2n;                                       а) алкіни;

2) CnH2n-2;                                     б алкени;

3) CnH2n+1 СHО;                           в) насичені карбонові одноосновні кислоти;

4) CnH2n+1COOH.                         г) альдегіди.

8. Передбачте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

1) 2СН4 →;                   а) С2Н4 + Н2О;

2) С2Н4 →;                    б) С2Н6;

3) С2Н4 + Н2 →;           в) С2Н2 + Н2↑;

4) С2Н5ОН →.              г) С2Н2 + 3Н2↑.

9. Виберіть послідовність перетворення речовин від метану до етаналю:

         а) етанол;

б) етин;

в) етен;

г) метан.

1.карбонові кислоти;

2. альдегіди;

3. спирти;

4. вуглеводні.

 

10. Зобразіть відносну молекулярну масу бутанової кислоти:

а) 92;

б) 90;

в) 88;

г) 86.

Хімічний диктант

1. Карбонові кислоти – … сполуки, у молекулах яких … радикал, сполучений з … групою.               О

2. Група атомів – С       називається …

ОН

3. Загальна формула карбонових кислот …

4. Солі мурашиної кислоти називають …

5. Хімічна формула олеїнової кислоти…

6. Карбонільна функціональна група – це:…

7. При відновленні мурашиного альдегіду утворюється …

8. Вищі кислоти …, …, … речовини.

9. Якісна реакція на мурашину кислоту …

10. Карбонові кислоти реагують з металами, … до водню.

Розвяжіть кросворд

1. Кислота, що міститься у корені рослини.

2. Вперше мурашину кислоту одержав.

3. Входить до складу козячого масла.

4. Інша назва кальцієвої солі.

5. Містить лимонну кислоту.

  1   3      
    2   4 5  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Оцтова кислота. Функціональна карбоксильна група.

Використання оцтової кислоти.

ІІ варіант

1. Пригадайте яка кислота використовується у харчовій промисловості як

консервувальний засіб та смакова приправа:

а) олеїнова;

б) стеаринова;

в) пальмінтинова;

г) етанова.

2. Ідентифікуйте речовину при взаємодії якої з етановою кислотою утворюється магній ацетат та виділяється водень:

а) магній оксид;

б) магній гідроксид;

в) металічний магній;

г) магній  сульфат.

3. Пригадайте колір фенолфталеїну в розчині етанової кислоти:

а) червоний;

б) рожевий;

в) безбарвний;

г) синій.

4. Пригадайте із збільшенням вуглеводневого радикалу активність кислот:

а) зростає;

б) спадає;

в) спочатку зростає, а потім спадає;

г) залишається без змін.

5. Пригадайте, при неповному окисненні етанолу утворюється:

а) оцтова кислота;

б) мурашина кислота;

в) мурашиний альдегід;

г) оцтовий альдегід.

6. Впізнайте речовини яким характерна група -ОН:

а) карбонові кислоти;

б) альдегіди;

в) спирти;

г) вуглеводні.

7.  Виберіть послідовність перетворення речовин від етилену до етанової

кислоти:

а) С2Н5ОН;

б) СН3СООН;

в) С2Н4;

г) СН3СНО.

8. Виберіть послідовність перетворення речовин від етанолу до  бензену:

а) ацетилен;

б) етанол;

в) етилен;

г) бензен.

9. Зобразіть пропущену речовину у рівнянні реакції: 2С2Н5─СООН + Мg → ? + Н2↑:

а) (С2Н5─СОО)2Мg;

б) С2Н5─СООМg;

в) С2Н5─СООМg2;

г) С2Н5─СОО2Мg2.

10. Зобразіть відносну молекулярну масу пентанової кислоти:

а) 88;

б) 102;

в) 116;

г) 130.

Хімічний диктант

1. Структурна формула оцтової кислоти …

2. За міжнародною номенклатурою назви кислот утворюють від назв … з додаванням суфікса …

3. Подібно до неорганічних кислот оцтова кислота змінює забарвлення…

4. Насичені одноосновні карбонові кислоти –  це карбонові кислоти, у молекулах яких … карбонільна група і … вуглеводневий радикал.

5. Електронна формула мурашиної кислоти

6. Нижчі карбонові кислоти – … з різким запахом.

7. Зі збільшенням кількості атомів Карбону … зменшується.

8. Карбонільна група входить до складу …

9. Карбонові насичені одноосновні кислоти ізомерні …

10. Хімічна формула стеаринової кислоти …

Розвяжіть кросворд

1. Кислота, що міститься у сосновій хвої.

2. Вища карбонова кислота.

3. З неї виділили пальмітинову кислоту.

4. Місце утворення яблучної кислоти.

                     
1                    
  2                  
    3                
      4              
                     

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Оцтова кислота Функціональна карбоксильна група Використання оцтової кислоти. (19.9 KiB, Завантажень: 33)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,544sec