Дидактичні матеріали з хімії по темі: Основи, їх склад і назви. Класифікація основи

Дидактичні матеріали з хімії по темі:  Основи, їх склад і назви. Класифікація основи

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть формулу ферум ( ІІІ ) гідроксиду:

А) Fe(OH)2;  Б) Fe(OH)3;  В) Bi(OH)3;  Г) Mg(OH)3.

2. Вкажіть групу речовин, яка містить лише нерозчинні у воді основи:

А) KOH, NaOH, Fe(OH)3;               Б) Cu(OH)2, Zn(OH)2, Ba(OH)2;

В) Cu(OH)2, Ni(OH)2, Fe(OH)2;      Г) NaOH, Ba(OH)2, KOH;

3. Вкажіть групу речовин, яка містить лише трьохкислотні основи:

А) Cu(OH)2, Fe(OH)3, Bi(OH)3;    Б) Ni(OH)2, KOH, Cr(OH)3;

В) Al(OH)3, Fe(OH)3, Cr(OH)3;     Г) Al(OH)3, Fe(OH)3, NaOH.

4. Вкажіть формули основ які не існують:

А) KOH;  Б) AgOH;  В) Hg(OH)2;  Г) Pb(OH)2.

5. Встановіть відповідність між назвою гідроксиду та його формулою:

А) купрум ( ІІ ) гідроксид;               1) Mg(OH)2;

Б) манган ( ІІ ) гідроксид;                2) Mn(OH)2;

В) магній гідроксид;                        3) Co(OH)3;

Г) купрум ( І ) гідроксид.                4) Cu(OH)2;

5) CuOH.

6. Встановіть відповідність між формулою гідроксиду та відповідним

оксидом:

1) Fe(OH)3;                                      А) Na2O;

2) Fe(OH)2;                                      Б) Fe2O3;

3) NaOH;                                         В) NiO;

4) Ni(OH)2.                                      Г) FeO;

Ґ)  Ni2O3.

7. Запропонуйте відповідність між класифікацією основи та її назвою:

1) розчинний;                                 А) ферум ( ІІ ) гідроксид;

2) малорозчинний;                         Б) манган ( ІІ ) гідроксид;

3) нерозчинний.                             В) кальцій гідроксид;

Г) натрій гідроксид.

8. Запропонуйте відповідність між класифікацією основи та її назвою:

1) однокислотний;                         А) літій гідроксид;

2) двохкислотний;                          Б) магній гідроксид;

3) трьохкислотний.                        В) купрум ( ІІ ) гідроксид;

Г) ферум ( ІІІ ) гідроксид.

9. Встановіть послідовність:

А) складається із катіонів;  Б) і гідроксид-аніонів ОН;

В) основа –сполука, що;  Г) металічного елемента Мn+.

10. Знайдіть масу 3,5 моль натрій гідроксиду.

А) 40 г;  Б) 80 г;  В) 140 г;  Г) 180 г.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть формулу купрум ( ІІ ) гідроксиду:

А) Cu(OH)2;  Б) CuOH;  В) Ca(OH)2;  Г) Cr(OH)3.

2. Вкажіть групу речовин, яка містить лише луги:

А) КOH, NaOH, Ba(OH)2;      Б) Cu(OH)2, LiOH, NaOH;

В) Cu(OH)2, КOH, Cr(OH)3;   Г) Mn(OH)2, КOH, Ba(OH)2.

3. Вкажіть групу речовин, яка містить лише двохкислотні основи:

А) Ca(OH)2, Mn(OH)2, NaOH;      Б) Ba(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3;

В) Ni(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2;    Г) Cr(OH)3, Mn(OH)2, Al(OH)3.

4. Вкажіть малорозчинні основи:

А) кальцій гідроксид;          Б) ферум ( ІІ ) гідроксид;

В) манган ( ІІ ) гідроксид;   Г) магній гідроксид.

5. Встановіть відповідність між назвою гідроксиду та його формулою:

А) кальцій гідроксид;                    1) КOH;

Б) ферум ( ІІ ) гідроксид;              2) Ca(OH)2;

В) ферум ( ІІІ ) гідроксид;            3) Fe(OH)2;

Г) калій гідроксид.                        4) Fe(OH)3;

5) Со(ОН)3.

6. Встановіть відповідність між формулою основи та відповідним основним

оксидом:

А) К2O;                                         1) Ca(OH)2;

Б) CuO;                                         2) NaOH;

В) CaO;                                         3) CuOH;

Г) Cu2O.                                        4) КOH;

5) Cu(OH)2.

7. Запропонуйте відповідність між назвою основи та її класифікацією:

А) купрум ( ІІ ) гідроксид;          1) нерозчинний;

Б) барій гідроксид;                      2) луг;

В) магній гідроксид;                   3) малорозчинний.

Г) плюмбум ( ІІ ) гідроксид.

8. Запропонуйте відповідність між класифікацією основи та її назвою:

1) трьохкислотний;                      А) барій гідроксид;

2) двохкислотний;                        Б) ферум ( ІІ ) гідроксид;

3) однокислотний.                        В) калій гідроксид;

Г) алюміній гідроксид.

9. Запропонуйте послідовність в утворенні назви основи:

А) у дужках записується валентність, якщо змінна;

Б) друге слово «гідроксид»;

В) перше слово назва металічного елемента.

10. Знайдіть масу 2,5 моль ферум ( ІІІ ) гідроксиду.

А) 275,6г;  Б) 267,5 г;  В) 276,5 г;  Г) 257,6 г.

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть потрібні формули речовин. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Основи – це …

2. Основи за кількістю гідроксидних груп поділяють на…

3. Луги – це…

4. Що спільного у натрій гідроксиду, калій гідроксиду та барій гідроксиду?

5. Що спільного у магній гідроксиду, купрум ( ІІ ) гідроксиду та

кальцій гідроксиду?

6. Напишіть формули манган ( ІІ ) гідроксиду та калій гідроксиду.

7. Зазначте кількість гідроксидних груп у ферум ( ІІ ) гідроксиді та

барій гідроксиді.

8. Зазначте основи, які відповідають магній оксиду та манган ( ІІ ) оксиду.

9. Запропонуйте формули оксидів до складу яких входять катіони Li+ та Ca2+.

10. Які хімічні елементи завжди входять до складу основи?

 

Хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. Допишіть речення,  дайте відповіді на запитання, напишіть потрібні формули речовин. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Назви основ утворюються так…

2. Основи за розчинністю у воді поділяють на…

3. Кількість гідроксидних груп у основі відповідає…

4. Що спільного у манган ( ІІ ) гідроксиду, ферум ( ІІІ ) гідроксиду та

купрум ( ІІ ) гідроксиду?

5. Що спільного у літій гідроксиду, калій гідроксиду та натрій гідроксиду?

6. Напишіть формули магній гідроксиду та ферум ( ІІІ ) гідроксиду.

7. Зазначте кількість гідроксидних груп у кальцій гідроксиді та

хром ( ІІ ) гідроксиді.

8. Зазначте основи, які відповідають натрій оксиду та плюмбум ( ІІ ) оксиду.

9. Запропонуйте формули оксидів до складу яких входять катіони Ba2+  та K+.

10. Зазначте загальну формулу основ. 

Гра «Дешифрувальник»

 

Варіант 1

     А) За принципом телефонного диска зашифровано іншу назву розчинних основ. Прочитайте її.

 

Шифр : 5-8-2-4

 

Б) За принципом телефонного диска зашифровано назву ОН. Прочитайте її.

 

Шифр : 2-4-2-7-6-5-7-4-2 – 1-6-4-6-6

 

Варіант 2

    А) За принципом телефонного диска зашифровано назву речовини у якій розчиняються деякі основи.  Прочитайте її.

 

Шифр : 1-6-2-1

 

 

Б) За принципом телефонного диска зашифровано Історична назва речовини, формула якої КОН.  Прочитайте її.

 

Шифр : 4-2-5-2 – 5-1-5-4

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Основи, їх склад і назви Класифікація основи (30.9 KiB, Завантажень: 29)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,323sec