Дидактичні матеріали з хімії по темі: Основні поняття хімії

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Основні поняття хімії

Тести

Варіант 1

1. Вкажіть,  яке явище відображає почорніння срібної ложки:

А) фізичне ;  Б) хімічне;  В) фізико-хімічне;  Г) власний варіант відповіді.

2. Вкажіть просту речовину:

А) CO2;  Б) H2O;  В) H2;  Г) SO3.

3. Вкажіть у якій сполуці валентність Фосфору найвища:

А) P2O3;  Б) Ca3P2;  В) P2O5;  Г) PH3.

4. Вкажіть, що означає запис 3 Н2:

А) три атоми Гідрогену;  Б) два атоми Гідрогену;

В) три молекули водню;  Г) дві молекули водню.

5. Запропонуйте правилі коефіцієнти у рівнянні реакції СuO + H2 = Cu + H2O:

А) 1, 2, 1, 1;  Б) 1, 1, 1, 1;  В) 2, 1, 1, 2;  Г) 1, 1, 1, 2.

6. Запропонуйте відповідність між формулами сполук та відповідними

відносними молекулярними (формульними) масами:

А) AgNO3;                           1) 74;

Б) H2SO4;                             2) 98;

В) Ca(OH)2;                         3) 142;

Г) P2O5.                                4) 170;

5) 210.

7. Вкажіть відповідність між хімічним елементом, його відносною атомною

масою та валентністю:

А) Al;          1) 27;             а) І;

Б) Ba;          2) 28;             б) ІІ;

В) Si;           3) 39;             в) ІІІ;

Г) K.            4) 137.           г) ІV.

8. Запропонуйте відповідність між хімічною формулою та валентністю

атомів металів:

А) Fe2O3;                    1) I;

Б) MnO;                      2) II;

В) Cu2O;                     3) III;

Г) PbO2.                      4) IV;

5) V.

9. Встановіть відповідність між рівнянням реакції та сумою усіх коефіцієнтів:

А) Cu + O2 = CuO;                            1) 3;

Б) P + O2 = P2O5;                               2) 4;

В) Na2O + H2O = NaOH;                  3) 5;

Г) S + O2 = SO2.                                4) 8;

5) 11.

10. Вкажіть у якій речовині масова частка Карбону буде більша MgCO3 ,

Na2CO3.

А) більша у MgCO3;  Б) більша у Na2CO3;  В) однакова.

 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть,  яке явище відображає танення сніжинки:

А) фізичне ;  Б) хімічне;  В) фізико-хімічне;  Г) власний варіант відповіді.

2. Вкажіть складну речовину:

А) H2;  Б) Mg;  В) N2;  Г) NO.

3. . Вкажіть у якій сполуці валентність Нітрогену найнижча:

А) N2O3;  Б) NH3;  В) N2O5;  Г) N2O.

4. Вкажіть, що означає запис 4 N:

А) чотири молекули азоту;   Б) чотири атоми Нітрогену;

В) атом Нітрогену;                Г) молекула азоту.

5. Запропонуйте правилі коефіцієнти у рівнянні реакції N2 + H2 = NH3:

А) 1, 2, 3;  Б) 3, 2, 1;  В) 1, 3, 2;  Г) 2, 3, 1.

6.  Запропонуйте відповідність між формулами сполук та відповідними

відносними молекулярними (формульними) масами:

А) H3PO4;                              1) 28;

Б) MgSO4;                             2) 32;

В) SiH4;                                 3) 78;

Г) Al(OH)3.                            4) 98;

5) 120.

7. Вкажіть відповідність між хімічним елементом, його відносною атомною

масою та валентністю:

А) С;             1) 11;             а) І;

Б) Na;           2) 12;             б) ІІ;

В) Mg;          3) 23;             в) ІІІ;

Г) B.             4) 24.              г) ІV.

8. Запропонуйте відповідність між хімічною формулою та валентністю

атомів неметалів, крім Оксигену:

А) P2O5;                           1) I;

Б) Cl2O3;                          2) II;

В) NO;                             3) III;

Г) SO2.                             4) IV;

5) V.

9. Встановіть відповідність між рівнянням реакції та сумою усіх коефіцієнтів:

А) P2O5 + H2O = H3PO4;                            1) 3;

Б) C + O2 = CO2;                                        2) 4;

В) H2 + Cl2 = HCl;                                     3) 5;

Г) Ca + O2 = CaO.                                      4) 6;

5) 9.

10. Вкажіть формулу речовини, що складається з атомів Карбону масова

частка якого – 12%, Кальцію – 40%, Оксигену – 48%.

А) Ca2CO3;  Б) CaC2O3;  В) CaCO3;  Г) Ca3CO3. 

Хімічний диктант

Варіант 1

1. Атом – це…

2. Суміш – це…

3. Хімічний елемент – це…

4. Розплавляння заліза – це явище…

5. Відносна молекулярна маса дорівнює…

6. Чи в усіх випадках відбувається хімічна реакція:

А) закип’ятили воду. Спостерігається утворення бульбашок;

Б) у хлоридну кислоту помістили шматок крейди. Виділився газ.

В) змішали розчини барій хлориду і сульфатної кислоти. Випав осад.

Г) м’ясо загнило. Відчутно запах.

7. Вкажіть валентність хімічних елементів у формулах речовин: Cl2O, P2O3,

Ca3N2,  V2O5, Mn2O7.

8. Вкажіть пропущені коефіцієнти у схемах рівнянь реакцій:

А) C + O2 = CO2;  Б) K + H2O = KOH + H2­;  В) H2SO4 = SO2­ + O2­ + H2O.

9. Встановіть відносні молекулярні (формульні) маси речовин: MgO, С6Н12О6,

Mg3(PO4)2.

10. Масова частка Нітрогену у сполуці Zn(NO3)2 дорівнює….

 

Хімічний диктант

Варіант 2

1. Молекула – це…

2. Речовина – це…

3. Відносна атомна маса показує…

4. Горіння деревини – це явище…

5. Формульна маса дорівнює…

6. Чи в усіх випадках відбувається хімічна реакція:

А) у розчинах оцтової кислоти помістили кристали соди. Виділився газ;

Б) негашене вапно помістили у воду. Температура води підвищилась;

В) у воді розчинили цукор. Вода набула солодкого смаку;

Г) мідну пластину нагріли в полум’ї. пластина потемніла.

7. Вкажіть валентність хімічних елементів у формулах речовин: Cl2O3, N2O3,

Al2S3,  SO3, PH3.

8. Вкажіть пропущені коефіцієнти у схемах рівнянь реакцій:

А) Ba + O2 = BaO;                Б) CO2 + NaOH = Na2CO3 + H2O;

В) Fe(OH)3 = Fe2O3 + H2O.

9. Встановіть відносні молекулярні (формульні) маси речовин: Сl2O3,

С12Н22О11, Fe2(SO4)3.

10. Масова частка  Карбону у сполуці С6Н12О6 дорівнює….

 

Піраміда

Варіант 1

  Нижче    наведена   чотирьохповерхова   піраміда,  ″цеглинками″   якої

є    хімічні   сполуки.   Найдіть    такий  шлях    з   вершини   піраміди    до  її

основи,    щоби     сума     відносних   молекулярних     мас     речовин,   що   знаходяться    на    цьому   шляху,   була    максимальною.   При  визначенні   наступного   кроку    слід    мати    на    увазі,    що    можна   вибирати   лише

одну    із   двох   цеглин,     безпосередньо   прилягаючої   до   попередньої.

                                         

Піраміда

Варіант 2

Нижче    наведена   чотирьохповерхова   піраміда,  ″цеглинками″   якої

є    хімічні   сполуки.   Найдіть    такий  шлях    з   вершини   піраміди    до  її

основи,    щоби     сума     відносних   молекулярних     мас     речовин,   що   знаходяться    на    цьому   шляху,   була    максимальною.   При  визначенні   наступного   кроку    слід    мати    на    увазі,    що    можна   вибирати   лише

одну    із   двох   цеглин,     безпосередньо   прилягаючої   до   попередньої.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Основні поняття хімії (29.6 KiB, Завантажень: 41)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,341sec