Дидактичні матеріали з хімії по темі: Основні класи неорганічних сполук

Дидактичні матеріали з хімії по темі:  Основні класи неорганічних сполук

Тести                                             

Варіант 1

1. Вкажіть кислоту, серед наведених речовин:

А) Са(ОН)2;  Б) CaO;  В) H2SO4;  Г) CaSO4.

2. Вкажіть сіль, серед наведених речовин:

А) Na2O;  Б) NaOH;  В) HNO3; Г) NaNO3.

3. Пригадайте, клас речовин до складу якого входять два елементи, один з

яких  Оксиген…

А) оксиди;  Б) кислоти;  В) солі;  Г) основи.

4. Вкажіть зайві речовини:

А) MgO;  Б) Fe2O3;  В) Fe(OH)2;  Г) K2O;  Д) KOH;  Е) FeO.

5. Пригадайте, які речовини відповідають загальній формулі Е(ОН):

А) H2CO3;  Б) B2O3;  В) Mg(OH)2;  Г) KOH;  Д) KNO3.

6. Вкажіть оксиди, серед наведених формул:

А) СО2;  Б) Н2СО3;  В) SiO2;  Г) CH4;  Д) NH3.

7. Встановіть відповідність між класами речовин та формулами та:

1) кислоти;                        А) СО;

2) оксиди.                          Б) NaNO2;

В) HNO3;

Г) N2O5.

8. Встановіть відповідність між загальними формулами та формулами

речовин:

1) MenКЗm;                             А) NaOH;

2) Меn(OH)n;                         Б) Na2CO3;

В) MgSO4;

Г) Mg(OH)2.

9. Вкажіть масу 5 моль НСl.

А) 1,83 г; Б) 18,3 г; В) 183 г; Г) 1830 г.

10. Встановіть густину вуглекислого газу за воднем.

А) 0,2;  Б) 2;  В) 22;  Г) 22,2. 

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть основу, серед наведених речовин:

А) Ba(ОН)2;  Б) BaO;  В) H2SO4;  Г) BaSO4.

2. Вкажіть оксид, серед наведених речовин:

А) К2O;  Б) КOH;  В) HNO3; Г) КNO3.

3. Пригадайте, клас речовин до складу якого одна або декілька гідроксильних

груп:

А) оксиди;  Б) кислоти;  В) солі;  Г) основи.

4. Вкажіть зайві речовини:

А) Mg(NO3)2;  Б) HNO3;  В) HCl;  Г) HBr;  Д) H2SiO3;  Е) К3PO4;

5. Пригадайте, які речовини відповідають загальній формулі ЕnOm:

А) H2SiO3;  Б) Al2O3;  В) Fe(OH)2;  Г) K2O;  Д) KNO3.

6. Вкажіть солі, серед наведених формул:

А) Na2СО3;  Б) Н2СО3;  В) H2SiO2;  Г) Al2(SO4)3;  Д) Al2O3.

7. Встановіть відповідність між класами речовин та формулами:

1) солі;                              А) H3PO4;

2) кислоти.                       Б) HF;

В) NaF;

Г) Fe(OH)2.

8. Встановіть відповідність між загальними формулами та формулами

речовин:

1) EnOm;                                А) Ca(OH)2;

2) Em(OH)m;                          Б) CaO;

В) K2O;

Г) CO2.

9. Вкажіть об’єм  3 моль N2O5.

А) 6,72 л; Б) 2,24 л; В) 22,4 л; Г) 67,2 л.

10. Встановіть густину метану ( СН4 ) за повітрям.

А) 0,055;  Б) 0,55;  В) 5,5;  Г) 55. 

Хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. Допишіть речення, вставте пропущені слова, випишіть потрібні речовини. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

1. Закінчіть речення. Прості речовини – це..

2. Закінчіть речення. Оксиди – це…

3. Закінчіть речення. Кислоти – це…

4. Вставте пропущені слова.

Основи – це ___________ речовини, які складаються з йону металу та

__________ групи.

5. Вставте пропущені слова.

Солі – це ___________ речовини, які складаються з йону металу  та

__________ залишку.

6. Випишіть формули кислот: Ca(OH)2, CO2, H3PO4, KNO3, HNO3.

7. Випишіть формули оксидів: NH3, N2O5, HNO2,  P2O3, PH3.

8. Речовини CO2, K2O, Al2O3 належать до одної класу. Вкажіть цей клас…

9. Знайдіть помилки.

Оксиди – це прості речовини, які складаються з трьох хімічних елементів

один з яких Оксиген.

10. Знайдіть помилку. Оксиди мають загальну формулу Ме(ОН)n.

 

Варіант 2

   Завдання. Допишіть речення, вставте пропущені слова, випишіть потрібні речовини. Для відповіді необхідно написати номер завдання, а через риску – відповідь.

 

1. Закінчіть речення. Складні речовини – це..

2. Закінчіть речення. Основи – це…

3. Закінчіть речення. Солі – це…

4. Вставте пропущені слова.

Кислоти – це ___________ речовини, які складаються з йону металу  та

__________ залишку.

 

5. Вставте пропущені слова.

Оксиди – це ___________ речовини, які складаються з ____________ та

атома Оксигену.

6. Випишіть формули основ: KOH, K2O, KNO2, Fe(OH)3, Fe2(SO4)3.

7. Випишіть формули солей: H2SiO3, Na2SiO3, HPO3, KPO3, H3PO4.

8. Речовини Ca(OH)2, КOH, Ba(ОН)2 належать до одного класу. Вкажіть цей

клас…

9. Знайдіть помилки.

Основи – це прості речовини, які складаються з йону металу та кислотного

залишку.

10. Знайдіть помилку. Солі мають загальну формулу Меm(Кз)n.

 

Кросворд

 

Варіант 1

   Завдання. Прочитайте назви класів неорганічних сполук. Рухатися можна в різні сторони, крім по діагоналі.

 

 

Варіант 2

   Завдання. Прочитайте назви класів неорганічних сполук. Рухатися можна в різні сторони, крім по діагоналі.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Основні класи неорганічних сполук (28.8 KiB, Завантажень: 31)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,324sec