Дидактичні матеріали з хімії по темі: Окисно-відновні реакції їх значення

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Окисно-відновні реакції їх значення

Варіант 1

1. Вкажіть, які властивості проявляє водень у реакції з азотом?

а) окисні;

б) відновні;

в) окисно-відновні.

2. Вкажіть визначення відновника:

а) речовина, яка віддає електрони і при цьому окислюється;

б) речовина, яка віддає електрони і при цьому відновлюється;

в) речовина, яка отримує електрони і при цьому окислюється;

г) речовина, яка отримує електрони і при цьому відновлюється.

3. Вкажіть визначення окисно-відновної реакції:

а) реакція, в якій беруть участь тільки складні речовини;

б) реакція, під час перебігу якої змінюються ступені окиснення         елементів у сполуках;

в) реакція, яка відбувається в розчинах.

4. У реакції Zn+H2SO4=ZnSO4+H2  :

а) Гідроген у речовині H2SO4 відновлюється;

б) Гідроген у речовині H2SO4 окиснюється;

в) Сульфур у речовині H2SO4 відновлюється;

г) Сульфур у речовині H2SO4 окиснюється.

5. Виберіть твердження щодо реакції:

Zn+HNO3       Zn(NO3)2+H2O+NH4NO3:

а) ступені окиснення Цинку й Нітрогену змінюються;

б) окисником є Цинк;

в) Нітроген приймає п’ять електронів;

г) окисником є Оксиген.

6. Виберіть формулу речовини, яка є окисником у реакції НI+K2Cr2O7       CrI3+I2+KI+H2O:

а) HI;

б) K2Cr2O7;

в) CrI3;

г) I2.

7. Доберіть коефіцієнти в рівнянні реакції KCLO3+H2C2O4      K2CO3+CLO2+CO2+H2O та підрахуйте їхню суму:

а) 8;

б) 13;

в) 31;

г) 36.

8. Установіть який коефіцієнт слід поставити перед окисником у схемі рівняння: Mg+HNO3       Mg(NO3)2+N2O+H2O:

а) 6;

б) 8;

в) 10;

г) 12.

9. Визначте роль води в реакції 2K+2H2O       2KOH+H2:

а) окисник;

б) відновник;

в) окисник та відновник одночасно;

г) речовина, яка не виявляє ні окисних, ні відновних властивостей.

10. Обчисліть та вкажіть загальну суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння, схема якого – KМnO4+H2SO4+FeSO4       MnSO4+K2SO4+Fe2(SO4)3+H2О:

а) 6;

б) 12;

в) 20;

г) 28.

 Хімічний диктант

 Закінчіть речення або вставте пропущені слова

1. Речовина, що віддає електрони має назву …

2. Позитивно заряджений йон Алюмінію …

3. Процес віддачі електронів називають …

4. Ступінь окиснення простих речовин дорівнює…

5. Коефіцієнти в рівняннях окисно-відновних реакцій підбирають методом…

6. Число електронів, які … відновник, завжди дорівнює …, які … окисник.

7. Метали у хімічних реакціях є …

8. Реакції, що відбуваються зі зміною ступенів окиснення називають…

9. Ступінь окиснення Гідрогену у сполуках з неметалічними елементами

10. Процес фотосинтезу є …

Розв’яжіть кросворд

1. Позитивно заряджена частинка.

2. Приклад окисно-відновної реакції у природі.

3. Процес віддачі електронів.

4. Ступінь окиснення Сульфуру у сульфатній кислоті.

5. Тільки приєднує електрони.

1

                 
 

2

                 
   

3

               
     

4

             
   

5

               
                     

 

 

Окисно-відновні реакції їх значення

Варіант 2.

1. Виберіть твердження щодо речовини, яка виявляє лише окисні властивості:

а) тільки приєднує електрони;

б) тільки віддає електрони;

в) не змінює ступені окиснення елементів, якими утворена.

2. Процес відновлення відбувається, коли:

а) нейтральні атоми перетворюються на негативно заряджені йони;

б) нейтральні атоми перетворюються на позитивно заряджені йони;

в) позитивний заряд йона збільшується;

г) негативний заряд йона зменшується.

3. Вкажіть, які властивості проявляє алюміній з хлоридною кислотою:

а) відновні;

б) окисні;

в) окисно-відновні.

4. Вкажіть окисно-відновну реакцію:

а) FeO+CO         ;

б) FeO+HCl          .

5. Виберіть формулу сполуки, яка може бути лише окисником:

а) NH3;

б) H2S;

в) KNO3;

г) KCl.

6. Вкажіть твердження щодо реакції Cl2+KOH        KCl+KClO3+H2O:

а) коефіцієнт біля хлору 6;

б) коефіцієнт біля калій хлориду 5;

в) сума коефіцієнтів у правій частині рівняння 18;

г) сума коефіцієнтів у лівій частині рівняння 18.

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння схема якого:

CuS+HNO3     CuSO4+NO2+H2O:

а) 3;

б) 9;

в) 13;

г) 16.

8. Доберіть коефіцієнти в рівнянні реакції та підрахуйте їхню суму:

Br2+KOH+Cl2        KCl+KBrO3+H2O:

а) 22;

б) 26;

в) 31;

г) 36.

9. Виберіть схему перетворення, яка є процесом окиснення:

а) KMnO4      MnO2 ;

б) H3PO4       PH3;

в) HClO      HCl;

г) CO      CO2 .

10. Складіть рівняння реакції між залізом та купрум сульфатом. Вкажіть окисник та відновник.

Хімічний диктант

Варіант ІІ

1. Речовина, що приймає електрони має назву…

2. Негативно заряджений йон Сульфуру…

3. Процес приєднання електронів має назву…

4. Окисно-відновні реакції – це … двох процесів …

5. Речовина, частина якої містить окиснювані атоми виконує в реакції функцію…

6. Типовими окисниками є …

7. Ступінь окиснення елементів у простих речовинах ніколи не збігається з …

8. У реакції магнію з сульфатною кислотою, магній…

9. У техніці добування металів є …

10. Ступінь окиснення Мангану у калій перманганаті дорівнює…

Цікава задача

У лабораторії хлор добувають дією концентрованої хлоридної кислоти на такі сильні окисники як калій перманганат. У ході реакції крім галогену утворюються два хлориди й вода. складіть рівняння реакції та вкажіть число прийнятих електронів.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Окисно-відновні реакції їх значення (19.3 KiB, Завантажень: 41)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,527sec