Дидактичні матеріали з хімії по темі: Оксиген. Кисень. Добування кисню в лабораторії

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Оксиген. Кисень. Добування кисню в лабораторії.

І варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Відносна молекулярна маса кисню дорівнює:

а) 16;

б) 8;

в) 32;

г) 48.

2. Уміст кисню в повітрі за масою становить:

а) 21%;

б) 23%

в) 52%;

г) 65%.

3. Кисень першим відкрив:

а) Дж.Прістлі;

б) К.Шеєле;

в) Мао-Хоа;

г) А.Лавуазьє.

4. Мова йде про Оксиген, коли кажуть:

а) риби дихають;

б) людина дихає;

в) входить до складу води;

г) утворюється під час розкладу гідроген пероксиду.

5. Формула кисню:

а) О3;

б) О2;

в) О.

6. У лабораторії кисень одержують у процесі:

а) взаємодії складних речовин;

б) зрідження повітря;

в) взаємодії простих речовин;

г) розкладання оксигеновмісних сполук.

7. Кисень одержують розкладом калій перманганату, формула якого:

а) K2MnO4;

б) MnO2;

в) KNO3;

г) KMnO4.

8. За стандартних умов кисень має такі властивості:

а) малорозчинний у воді;

б) рухлива блакитна рідина;

в) газ без запаху;

г) легший за повітря.

9. До зниження вмісту кисню призводить:

а) вирубування лісових масивів;

б) спалювання палива;

в) фотосинтез;

г) збільшення кількості водоростей у Світовому океані.

10. Валентність Оксигену дорівнює:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) VI.

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Назвіть найпоширеніший елемент-неметал на Землі ________.

2. Назва, якого елемента неметалу в перекладі з латини означає «Той, що породжує кислоти?»

3. Речовина, що підтримує горіння ___________.

4. Речовина, молекули якої містять три атоми Оксигену ________.

5. Сам не горить, а горіння підтримує _________.

6. Який неметал найпоширеніший в організмі людини _________.

7. В якій атмосфері ми живемо __________.

8. Речовина, що прискорює реакцію, але сама в ході реакції не витрачається.

9. Головна складова повітря _________.

10. Скільки всього відомо елементів неметалів __________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. За якої умови відбуватиметься реакція магнію з киснем.

2. Необхідний для дихання газ.

3. Яку валентність має атом Оксигену.

4. Сировиною для одержання якої речовини є кисень.

5. Яке повітря більш важке – сухе чи вологе.

6. Вчений що відкрив „вогняне повітря”

                   
 1                  
 2                  
 3                  
 4                  
 5                  
 6                  
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Оксиген. Кисень. Добування кисню в лабораторії.

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Відносна атомна маса Оксигену дорівнює:

а) 30;

б) 32;

в) 16;

г) 48.

2. Уміст кисню в повітрі за об’ємом становить:

а) 65%;

б) 52%;

в) 24%;

г) 21%.

3. Першим дослідив властивості кисню:

а) К.Шельє;

б) А.Лавузьє;

в) Мао-Хоа;

г) Дж.Прістлі.

4. Мова йде про Оксиген як хімічний елемент, коли кажуть:

а) переносить гемоглобін крові;

б) входить до складу цукру;

в) дихають тварини;

г) входить до складу повітря.

5. У промисловості кисень одержують у процесі:

а) взаємодії складних сполук;

б) зрідження повітря;

в) взаємодії простих речовин;

г) розкладання оксигеновмісних сполук.

6. Щоб зібрати кисень у пробірку, її тримають:

а) униз дном;

б) догори дном;

в) під кутом 45% догори дном;

г) горизонтально.

7. За стандартних умов кисень має такі властивості:

а) важчий за повітря;

б) не розчиняється у воді;

в) синя тверда речовина;

г) газ.

8. Установіть відповідність між застосуванням кисню та властивостями, які його зумовлюють:

1. Кисневі подушки А. Підвищує дихання
2. Зварювання металів Б. Підтримує горіння
3. Кисневі маски В. Процес супроводжується досягненням високої температури
4. Спалювання пального в двигунах  

9. Кисень одержують шляхом розкладу гідроген пероксиду, формула якого:

а) H2O;

б) H2O2;

в) K2O;

г) HCl.

10. Властивість кисню, на якій ґрунтується збирання його методом витіснення води:

а) малорозчинний у воді;

б) важчий за повітря;

в) безбарвний газ.

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Вміст Оксигену в організмі становить ___________.

2. Вкажіть елемент, якому відповідає значення атомної маси 16 ________.

3. Валентність кисню у сполуці Al2O3 становить ________.

4. Основними складовими повітря є ________, ___________.

5. За звичайних умов кисень – це ________, ________.

6. Реакції одержання речовин в лабораторії є реакціями _________.

7. Процес утворення кисню в природі має назву ___________.

8. Елемент Оксиген утворює прості речовини _________ і ________.

9. Каталізатор – це речовина, яка __________.

10. Позначте хімічну формулу кисню ___________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Процес взаємодії речовин з киснем.

2. Кисень у лабораторії добувають із.

3. Кисень збирають способом витіснення.

4. Манган оксид є …

5. Зрідженням повітря добувають кисень у …

                         
 1                        
 2                        
 3                        
 4                        
 5                        
                         

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Оксиген Кисень Добування кисню в лабораторії. (30.5 KiB, Завантажень: 23)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,328sec