Дидактичні матеріали з хімії по темі: Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів

Дидактичні матеріали з хімії по темі:  Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів

Тести

Варіант 1                                           

1. Вкажіть формулу кислотного оксиду:

А) СО2;  Б) К2О;  В) Al2O3;  Г) CO.

2. Вкажіть назву оксиду Cl2O7:

А) хлор ( VII ) оксид;  Б) хлор ( V ) оксид;

В) хлор ( ІІІ ) оксид;  Г) хлор ( І ) оксид.

3. Запропонуйте формулу  купрум ( ІІ ) оксиду:

А) СаО;  Б) CuO;  В) Cu2O;  Г) K2O.

4. Встановіть послідовність:

Оксиди – це…

А) утворені;  Б) один з яких Оксиген;

В) двома елементами;  Г) складні речовини

5. Вкажіть формули амфотерних оксидів:

А) N2O5;  Б) CO2;  В) ZnO;  Г) BaO;  Д) Fe2O3.

6. Вкажіть назви оксидів, які є основними:

А) магній оксид;      Б) силіцій ( ІV ) оксид;    В) натрій оксид;

Г) алюміній оксид;  Д) сульфур ( VІ ) оксид.

7. Встановіть відповідність між класифікацією та формулою оксиду:

1) основний;                            А) СаО;

2) кислотний;                           Б) Al2O3;

3) амфотерний.                        В) CO2;

Г) Na2O.

8. Встановіть відповідність між назвою оксиду та його формулою:

А) нітроген ( І ) оксид;              1) NO2;

Б) купрум ( ІІ ) оксид;               2) N2O;

В) нітроген ( ІV ) оксид;           3) Cu2O;

Г) купрум ( І ) оксид.                4) CuO.

9. Встановіть відповідність між класифікацією оксиду та його назвою:

1) кислотний;                          А) ферум ( ІІІ ) оксид;

2) амфотерний;                       Б) сульфур ( VІ ) оксид;

3) основний.                            В) карбон ( ІV ) оксид;

Г) силіцій ( ІV ) оксид.

10. Вкажіть кількість речовини 4,48 л сульфур ( VІ ) оксиду.

А) 0,02;  Б) 0,2;  В) 2;  Г) 22.

Тести

Варіант 2

1. Вкажіть формулу основного оксиду:

А) SiО2;  Б) Na2О;  В) Fe2O3;  Г) ZnO.

2. Вкажіть назву оксиду N2O3:

А) нітроген ( V ) оксид;  Б) нітроген ( ІV ) оксид;

В) нітроген ( ІІІ ) оксид;  Г) нітроген ( ІІ ) оксид.

3. Запропонуйте формулу  фосфор ( ІІІ ) оксиду:

А) Р2О5;  Б) Fe2O3;  В) FeO;  Г) Р2О3.

4. Оксиди поділяють на …

5. Вкажіть формули кислотних оксидів:

А) Р2O5;  Б) CO;  В) ZnO;  Г) BaO;  Д) SО2.

6. Вкажіть назви оксидів, які є амфотерними:

А) нітроген ( V ) оксид;  Б) ферум ( ІІІ ) оксид;  В) купрум ( І ) оксид;

Г) цинк оксид;                 Д) калій оксид.

7. Встановіть відповідність між класифікацією оксиду та його формулою:

А) амфотерний;                1) MgO;

Б) кислотний;                   2) SiO2;

В) основний.                     3) ZnO;

4) P2O5.

8. Встановіть відповідність між формулою оксиду та його назвою:

А) Mn2O7;                       1) сульфур ( ІV ) оксид;

Б) SO2;                            2) сульфур ( VІ ) оксид;

В) SO3;                            3) манган ( ІV ) оксид;

Г) MnO2.                         4) манган ( VІІ ) оксид;

5) манган (VІ ) оксид.

9. Встановіть відповідність між класифікацією та назвою оксидів:

А) кислотний;                1) алюміній оксид;

Б) основний;                  2) купрум ( ІІ ) оксид;

В) амфотерний.             3) цинк оксид;

4) нітроген ( V ) оксид.

10. Вкажіть кількість речовини 22,4 г кальцій оксиду.

А) 0,04;  Б) 0,4;  В) 4;  Г) 44.

Графічний хімічний диктант

Варіант 1

   Завдання. У таблиці під кожним номером твердження поставте «+», якщо ви погоджуєтеся, «-» – не погоджуєтеся.

1. Оксиди – це складні речовини, до складу яких входить два хімічних

елемента один з яких є Оксиген.

2. Основним оксидам відповідають основи.

3. До складу кислотних оксидів входять типові металічні хімічні елементи.

4. Назви оксидів утворюються так: назва елемента + валентність елемента +

слово «оксид».

5. N2O5 – кислотний оксид.

6. Оксид Р2О3 має назву фосфор ( V ) оксид.

7. У даному переліку CO2, ZnO, K2O, Al2O3, Fe2O3 переважають формули

амфотерних оксидів.

8. У даному переліку BaO, CuO, SO3, CaO, WO3 переважають оксиди з

валентністю хімічного елемента VI.

9.  NaO, Ca2O, Si2O3 усі формули оксидів складені вірно.

10. CaO, ZnO, Li2O  усі формули оксидів складені вірно.

 

Номер

твердження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 Графічний хімічний диктант

Варіант 2

   Завдання. У таблиці під кожним номером твердження поставте «+», якщо ви погоджуєтеся, «-» – не погоджуєтеся.

1. Оксиди класифікують на кислотні, амфотерні.

2. Кислотним оксидам відповідають кислоти.

3. До складу основних оксидів входять типові неметалічні хімічні елементи.

4. Амфотерні оксиди проявляють властивості лише кислотних оксидів.

5. FeO – амфотерний оксид.

6. Оксид СuO має назву купрум ( ІІ ) оксид.

7. У даному переліку Na2O, SiO2, CaO, Al2O3, Cu2O переважають формули

основних  оксидів.

8. У даному переліку NO2, Al2O3, SO2, Cr2O3, MnO2 переважають оксиди з

валентністю хімічного елемента III.

9.  Mg2O, KO, PO4 усі формули речовин складені невірно.

10. Na2O, P2O5, BaO усі формули речовин складені невірно.

 

Номер

запитання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Гра «Дешифрувальник»

 

Варіант 1

     За принципом телефонного диска зашифровано назву оксидів певного типу. Прочитайте її.

 

 

 

 

Шифр : 5-4-7-5-6-7-6-4

Варіант 2

 

     За принципом телефонного диска зашифровано назву оксидів певного типу. Прочитайте її.

Шифр : 6-7-6-6-1-6-4

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Оксиди, їх склад і назви Класифікація оксидів (29.1 KiB, Завантажень: 45)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,316sec