Дидактичні матеріали з хімії по темі: Метанол. Етанол. Гліцерин

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Метанол. Етанол. Гліцерин.

I варіант

1. Згадайте, міжнародні назви спиртів утворюють від назв відповідних

вуглеводнів із додаванням суфікса…:

а) -аль;

б) -ол;

в) -ин;

г) -іл.

2. Впізнайте, загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

а) СnH2n+2;

б) СnH2n+1ОН;

в) СnH2n+1СНО;

г) CnH2n-2.

3. Згадайте назву насиченого одноатомного спирту за міжнародною

номенклатурою Н3С ─ СН ─ СН2 ─ СН ─ СН3.

│                     │

ОН                  СН3

а) 2-метил-4-пентанол;

б) 4-метил-2-пентанол;

в) 2,2-диметил-4-бутанол;

г) 2,4-диметил-2-бутанол.

4. Ідентифікуйте фізичні властивості етанолу:

а) нерозчинний у воді;

б) важчий за воду;

в) рідина;

г) без запаху.

5. Впізнайте структурну формулу гліцерину:

А) СН2 – СН2;  Б) СН2 – СН – СН2;  В) СН2 – СН – СН3;  Г) СН2 – СН –  СН2.

|          |              |         |        |              |          |                      |                    |

ОН     ОН         ОН    ОН   ОН         ОН     ОН                 ОН               ОН

 

6. Згадайте при потраплянні метанолу в організм у невеликих дозах ( 10 мл )

спричиняє:

а) розлад шлунка;

б) запаморочення;

в) сліпоту;

г) діарею.

7. Впізнайте функціональну групу спиртів:

а) гідроксильна;

б) карбонільна;

в) карбоксильна;

г) аміногрупа.

8. Передбачте послідовність утворення назви насиченого одноатомного спирту  за міжнародною номенклатурою:

а) починаючи від гідроксильної групи;

б) і також – місце гідроксильної групи;

в) перед назвою вказати місце і назву радикалу;

г) треба пронумерувати карбоновий ланцюг.

9. Співвставте молекулярні формули насичених одноатомних спиртів та

відповідні їм структурні формули:

А) С5Н11ОН;   1) Н3С – СН – СН – СН2 – СН3;

Б) С6Н13ОН.                   |         |

ОН    СН3

 

 

2) Н3С – СН – СН – СН3;

|        |

СН3  ОН

 

СН3  СН3

|       |

3) Н3С –  С  –   СН – СН3;

|

ОН

4) Н3С – СН – СН2 – СН2 – СН3.

|

ОН

10. Співвставте назву спирту та його фізичні властивості:

А) метанол;   1) густа сиропоподібна рідина;

Б) гліцерин.   2) має характерний запах;

3) легший за воду;

4) солодкий на смак.

Хімічний диктант

1. Спирти-оксигеновмісні органічні сполуки, у молекулах яких вуглеводневий радикал … сполучений з … групою.

2. Загальна формула насичених одноатомних спиртів…..

3. Типовими представниками насичених одноатомних спиртів є … та …

4. Молекулярна формула метанолу.

5. Етанол належить до одноатомних спиртів, оскільки до складу його молекули входить … група.

6. Електронна формула метанолу …

7. Назва спирту, який містить 7 атомів Карбону.

8. Міжнародні назви спиртів утворюють від назв відповідних … додаванням суфікса …

9. Міжнародна назва спирту формула якого С4Н9ОН

10. Насиченим одноатомним спиртам властива ізомерія, спричинена будовою і положенням …

Розвяжіть кросворд

1.  Речовини метанол, пропаном є.

2. Першовідкривач гліцерину.

3. Третій гомолог у гомологічному ряді спиртів.

4. Спосіб добування харчового етилового спирту у промисловості.

1
2
 3
 4

 

 

Метанол. Етанол. Гліцерин.

ІІ варіант

1. Визначте кількість ізомерів у спирту складу С4Н9ОН:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

2. Ідентифікуйте молекулярну формулу пентанолу:

а) С2Н5ОН;

б) С7Н15ОН;

в) С5Н11ОН;

г) С6Н13ОН.

3. Ідентифікуйте фізичні властивості метанолу:

а) газоподібний;

б) легший за воду;

в) не розчинний у воді;

г) без запаху.

4. Згадайте до яких спиртів належить гліцерин:

а) одноатомних;

б) двохатомних;

в) трьохатомних;

г) чотирьохатомних.

5. Засвойте фізичні властивості гліцерину:

а) має блакитний колір;

б) має характерний запах;

в) гіркий на смак;

г) сиропоподібна рідина.

6. Впізнайте застосування етанолу:

а) для виробництва пластмаси;

б) як розчинник;

в) для синтезу фенолформальдегідних смол;

г) для пом’якшення шкіри.

7. Передбачте послідовність у визначенні поняття спирти.

а) органічні сполуки;

б) одна або декілька гідроксильних груп;

в) оксигеновмісні;

г) до складу яких входить.

8. Зобразіть відповідність між структурною формулою речовини та її назвою за  міжнародною номенклатурою:

1) Н3С – СН – СН – СН2 – СН3;              а) 2,3,3-триметил-2-бутанол;

|         |                                      б) 2,3-диметил-2-бутанол;

СН3   ОН                                  в) 2-метил-3-пентанол;

2)  Н3С – СН – СН2 – СН – СН2 – СН2;    г) 3,5-диметил-1-гексанол.

|                  |                  |

СН3            СН3            ОН

 

СН3

|

3) Н3С – СН – С – СН3;

|        |

СН3  ОН

 

9. Співставте молекулярні формули насичених одноатомних спиртів та

відповідні їм структурні формули:

а) С6Н13ОН;   1) Н3С – СН2 – СН – СН – СН2 – СН3;

б) С7Н15ОН.                              |        |

ОН   СН3

СН3

|

2) Н3С – С –  СН – СН2 – СН3;

|      |

СН3  ОН

СН3

|

3) Н3С – СН – С  –  СН2;

|        |       |

ОН   СН3  СН3

4) Н3С – СН – СН2 – СН2 – СН2;

|                            |

ОН                       СН3

10. Співставте назву спирту та його фізичні властивості:

а) етанол;      1) без кольору і запаху;

б) гліцерин.   2) рідина;

3) має специфічний запах;

4) солодкий на смак.

Хімічний диктант

1. Структурна формула метанолу…

2. Етанол за нормальних умов …

3. Молекули метанолу і етанолу …

4. Полярність молекули визначає атом … як більш … елемент.

5. Формула спирту, який містить 5 атомів Карбону.

6. Міжнародна назва спирту, формула якого С2Н7ОН

7. Спирти мають кращу …, ніж алкани.

8. Між молекулами спирту існує слабкий … зв’язок.

9. Нижчі спирти …, вищі – …

10. Електронна формула етанолу.

Розвяжіть кросворд

1. Безбарвна сироподібна рідина, трохи солодка на смак.

2. Горить синюватим полум’ям.

3. Утворюється в результаті бродіння молочних продуктів.

4. Отрута.

 1
 2
 3
 4

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Метанол Етанол Гліцерин. (19.8 KiB, Завантажень: 29)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,658sec