Дидактичні матеріали з хімії по темі: Метан. Гомологи метану. Молекулярні, електронні та структурні формули

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Метан. Гомологи метану. Молекулярні, електронні та структурні формули.

Варіант  1.

1. Вирізнити  молекулярну формулу метану:

а) СО2 ;

б) СН4;

в) С2Н2;

г) С6Н6.

2. Вкажіть загальну формулу  алканів:

а) С nH2n;

б) CnH2n-2;

в) CnH2n+2;

г) CnH2n+1.

3.  Вирізнити  алкани:

а) С8Н18;

б)С8Н16;

в) С5Н10;

г)С6Н6.

4.  Вкажіть  гомолог   метану:

а) С3Н6;

б) С3Н8;

в) С3Н4;

г) С4Н8 .

5.  Впізнати фізичні властивості метану:

а) легший за повітря та добре  розчиняється у воді;

б) важчий  за повітря та  добре  розчиняється у воді;

в) легший за повітря та погано розчиняється у воді.

6.  Згадайте  суфікс  з  допомогою  якого утворюють алкани:

а)  -ен;

б) –ан;

в) –ин;

г) -ол

7.   Вкажіть тип зв’язку, який властивий алканам:

а) подвійний;

б) потрійний;

в)одинарний;

г) два подвійних.

8. Згадайте  назву радикалу  СН3:

а) метил;

б) пропіл;

в) етил;

г) пентил.

9.  Вкажіть гібридизацію  атомних орбіталей в алканів:

а) sp-;

б)  sp3-;

в) ss-;

г) sp2.

10. Встановіть  відповідність між молекулярними формулами та назвами:

1. СН4           а)пропан

2. С3Н8          б)етан

3. С5Н12         в)метан

4. С2Н6          г) пентан

 

Хімічний диктант

1. Молекулярна формула метану …

2. Метан – це …. безбарвний

3. Метан – у воді ….

4. У природі метан зустрічається в складі …

5. Метан утворює з киснем і повітрям …. суміші.

6. За звичайних умов метан не окислюється…

7. Об’ємна частка метану …

8. Структурна формула метану …

9. Застосування метану як палива базується на його властивості.

10. Тип зв’язку у молекулі метану…

 

Розвяжіть кросворд

1. Болотяний газ.

2.  З метану добувають.

3. Утворюється під час реакції.

4. Накопичення метану.

 1

                   
   2                  
     3                
     4                

 

 

Метан. Гомологи метану. Молекулярні, електронні та структурні формули.

Варіант 2.

1. Впізнайте  молекулярну формулу етану:

а) СН4;

б)С2Н6;

 в) С3Н8 ;

 г) С4Н10.

        2.   Вкажіть гомолог  пропану:

а) С2Н2;

б)С3Н8;

                 в) С3Н6;

                г)С3Н4.

        3.   Згадайте  суфікс у назвах  радикалів насичених вуглеводнів:

а) – ил;

б) – ен;

в) – ин;

г) – ан.

4.    Вкажіть  тип зв’язку, який характерний алканам:

а) два подвійних;

б) одинарний;

в) подвійний;

г) потрійний.

      5.    Згадайте  назву вуглеводню в якого 5 атомів Карбону:

         а) пропан;

б) бутан;

в) пентан;

г) гексан.

6. Вкажіть валентний кут між  осями  гібридизованих орбталей  в               насичених  вуглеводнях:

а) 1200 ;

б) 1800 ;

в) 109,50 ;

г)3600  .

7.  Впізнайте  форму молекули  метану:

а)  тетраедрична ;

б) трикутна;

в) сферична;

г) лінійна.

8. Згадайте   загальну формулу  алканів:

а) СnH2n+2;        

б)  CnH2n;

в) CnH2n-2; 

г) CnH2n-6;

9. Згадайте  назву  алкану, що має 6 атомів Карбону:

а) пентан;

б) октан;

в) гексан;

г) гептан.

10.  Встановіть відповідність між назвами алканів та структурними формулами:

1. етан              а) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

2. пропан         б) СН3 – СН3

                   3. пентан          в) СН3 – СН2 – СН2 – СН3

4. бутан            г) СН3 – СН2 – СН3

 

 

Хімічний диктант

1. Структурна формула метану …

2. Під дією ультрафіолетового проміння метан вступає в реакцію з хлором, яка називається реакцією …

3. На метан не діють …

4. У результаті нагрівання метану до високої температури без доступу повітря він піддається реакції.

5. Молекулярна маса метану…

6. Метан належить до …. сполук

7. Основну масу природного газу становить …

8. Метан … за повітря.

9. Метан утворюється врезультаті …

10. Метан міститься …

 

Гра «дешифрування»

         Явище, під час якого хімічний елемент утворює кілька простих речовин.

3 ЄЖЗ

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Метан Гомологи метану Молекулярні, електронні та структурні формули. (18.6 KiB, Завантажень: 31)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,318sec