Дидактичні матеріали з хімії по темі: Масова частка елемента в речовині

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Масова частка елемента в речовині.

І варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Масова частка елемента позначається символом:

а)    ;

б)    ;

в)  е.

2. Обчисліть масову частку Натрію в натрій оксиді Na2O.

а) 34%;

б) 56%;

в) 74%;

г) 93%.

3. Обчисліть масові частки елементів у ферум (ІІ) сульфіді.

4. Вкажіть в якій речовині масова частка Плюмбуму більша – в PbO чи PbO2?

5. Виведіть молекулярну формулу сульфур оксиду, масова частка Сульфуру в якому 40%, Оксигену – 60%, відносна молекулярна маса сполуки – 80.

6. Визначіть в якому оксиді масова частка Оксигену становить 56%:

а) N2O3;

б) P2O5;

в) Na2O;

г) CO2.

7. Знайти масове відношення елементів у кухонній солі, в якій на один атом Натрію припадає один атом Хлору.

8. Вкажіть відповідність між формулами речовин та масовими частками Оксигену в них:

А. CuO 1. 94%
Б. N2O5 2. 30%
В. Н2О2 3. 20%
Г. Fe2O3 4. 85%

9. Обчисліть масову частку кристалізаційної води в мідному купоросі (СuSO4·5H2О).

10. Обчисліть масову частку Нітрогену в нітратній кислоті, якщо відомо що вона складається з одного атома Гідрогену, одного атома Нітрогену і трьох атомів Оксигену.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Символ масової частки вимовляють __________.

2. Масова частка елемента у сполуці _________ це ______ елемента до ______ сполуки.

3. Часто вміст хімічного елемента в речовині виражають у _________.

4. Після обчислення масових часток хімічних елементів треба ________, щоб сума одержаних __________ становила __________.

5. Буква «ен» у формулі масової частки вказує на _____________.

6. Відомості про масові частки металічних елементів у рудах потрібні ________.

7. Масова частка дорогоцінного металу це є _______.

8. Запишіть формулу сірководню, молекула якого складається з одного атома Сульфуру і двох атомів Оксигену, та знайдіть масове відношення елементів.

9. Повітря містить     21% ________.

10. Запишіть формулу для обчислення масової частки елемента в речовині.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побудуйте діаграму

Обчисліть масову частку натрію у :

а) кухонній солі;

б) глауберовій солі;

в) питній соді.

У якій сполуці масова частка натрію найбільша.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Масова частка елемента в речовині.

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Масова частка хімічного елемента – це:

а) добуток відносної атомної маси цього елемента й маси сполуки;

б) різниця між відносною молекулярною масою сполуки й відносною атомною масою цього елемента;

в) відношення атомної маси цього елемента у сполуці до маси сполуки.

2. Вкажіть сполуки, в якій масова частка елемента, сполученого з Оксигеном, – найбільша:

а) BeO;

б) MgO;

в) CaO;

г) BaO.

3. У сульфатній кислоті H2SO4 масові частки елементів становлять:

а) Н – 2,0%;

б) S – 32,7%;

в) Н – 10,0%

г) О – 65,3%;

д) S – 33,3%.

4. До складу солі входять: Натрій (32,4%), Сульфур (22,53%) та Оксиген. Встановіть формулу солі.

5. Вкажіть формулу сполуки, у якій масова частка елемента, сполученого з Сульфуром, – найменша:

а) Li2S;

б) Na2S;

в) K2S;

г) Rb2S.

6. Масову частку хімічного елемента виражають у :

а) %;

б) г;

в) кг;

г) кг/м3.

7. В яких речовинах масова частка першого у формулі елемента більша:

NO чи NO2?

8. Обчисліть співвідношення мас елементів та їхні масові частки в глюкозі C6H12O6.

9. До складу речовини входять атоми Феруму й Сульфуру в масовому відношенні 7:4. Визначте формулу речовин і масові частки елементів у речовині.

10. Вивести хімічну формулу магній сульфату, якщо відомо, що до його складу входять 0,2 масові частки Магнію, 0,266 масових часток Сульфуру, 0,533 масові частки Оксигену.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Відношення атомної маси елемента у сполуці до маси сполуки – це ______.

2. масова частка хімічного елемента в сполуці позначається _____.

3. „Дубль – ве” – це позначення ________.

4. Запишіть формулу метану, молекула якого складається з одного атома Карбону і чотирьох атомів Оксигену, та знайдіть масове відношення елементів.

5. У відсотках або частках від одиниці виражають________.

6. Масова частка Сульфуру більша чи менша у SO2 чи SO3 ________.

7. Для обчислення масової частки елемента в речовині треба обчислити ______ сполуки.

8. Масова частка всіх елементів у сполуці дорівнює _______.

9. Об’ємна частка кисню в повітрі становить ______.

10. Обчисліть масову частку Хрому в хром оксиді __________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Речовина, що складається з одного атома карбону і чотирьох атомів Гідрогену.

2. Відношення атомної маси елемента до маси сполуки.

3. Як називається вода, що містить Дейтерій.

4. Нейтрально заряджена частина, що міститься в ядрі.

5. На планеті 5%.

                       
 1                      
2                      
 3                      
 4                      
 5                      
                       

 

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Масова частка елемента в речовині. (28.9 KiB, Завантажень: 25)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,339sec