Дидактичні матеріали з хімії по темі: Ковалентний зв’язок, його види – полярний і неполярний. Утворення полярного ковалентного зв’язку

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Ковалентний зв’язок, його  види – полярний  і  неполярний. Утворення полярного ковалентного  зв’язку. Утворення ковалентного  неполярного зв’язку

І варіант

1. Зазначте  хімічні знаки, розсташовані в порядку  зростання електронегативності елементів в ряді:

      а) Li,Na,K        б) I, Br, Cl           в) N, P, As        г)O, N, C

2Вкажіть тип  хімічного зв’язку в молекулі  хлору:

А) ковалентний  полярний       б) ковалентний неполярний   в) йонний

3.  Вкажіть тип  хімічного зв’язку  в молекулі  бромоводню.

А) ковалентний  полярний       б) ковалентний неполярний   в) йонний

4.  У  молекулі  сірководню спільна  електронна  пара зміщена до:

А) Гідрогену         б) Сульфуру     в)розсташована на однаковій відстані

5.  Зазначте  формулу сполуки з ковалентним неполярним зв’язком

А)N2                   б)NH3                      в) NO2                        г)N2O5

6.  Вкажіть електронну формулу, яка відповідає  молекулі  водню

. .                                  . .     . .

А) Н : Н          б)  Н   : СІ           в)  Н  :О:  Н          г) :О::О:

· ·                     ··   ··

7.   Установіть відповідність  між елементом  і будовою  його  атома

1) Si                             а) 2  3

2) B                              б) 2  8  3

3) Na                            в) 2  8  8

4) Ne                            г) 2  8  1

д) 2  8  4

8.   Вкажіть кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівнів в атома  Карбону:

а)  3       б) 4         в) 5        г) 6

9.  Позначте  форму  орбіталі  р-електронів

А) «чотирипелюсткова»              б) сферична

в)  об’ємна  вісімка                      г) кільцеподібна

10. Установіть  відповідність  між  символом хімічного елемента  та кількістю електронів  на зовнішньому рівні :

А)  H                             1. 2

Б)  P                             2. 7

В)  S                            3. 1

Г)  Cl                           4. 6

5. 5

 

ІІ варіант

1. Зазначте  хімічні знаки, розсташовані в порядку  спадання електронегативності елементів в ряді:

      а) Li,Na,K        б) I, Br, Cl           в) As, N, Р       г)С, N, О

2Вкажіть тип  хімічного зв’язку в молекулі  брому:

А) ковалентний  полярний       б) ковалентний неполярний   в) йонний

 

3.  Вкажіть тип  хімічного зв’язку  в молекулі  хлороводню.

А) ковалентний  полярний       б) ковалентний неполярний   в) йонний

4.  У  молекулі  хлороводню  спільна  електронна  пара зміщена до:

А) Гідрогену         б) Хлору     в) розташована на однаковій відстані

5.  Зазначте  формулу сполуки з ковалентним  полярним зв’язком

А)N2                   б)NH3                      в) O2                        г)Н2

6.  Вкажіть електронну формулу, яка відповідає  молекулі   хлороводню

. .                                  . .     . .

А) Н : Н          б)  Н   : СІ           в)  Н  :О:  Н          г) :О::О:

7.   Установіть  відповідність  між  символом хімічного елемента  та кількістю електронів  на зовнішньому рівні :

А) Li                               1. 2

Б) Mg                             2. 3

В) O                               3. 1

Г)  Al                             4. 6

5. 4

8.   Вкажіть кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівнів в атома  Нітрогену:

а)  3       б) 4         в) 5        г) 6

9.  Позначте  форму  орбіталі  S-електронів

А) «чотирипелюсткова»              б) сферична

в)  об’ємна  вісімка                      г) кільцеподібна

10. Установіть  відповідність  між  символом хімічного елемента  та кількістю електронів  на зовнішньому рівні :

А)  H                             1. 2

Б)  N                             2. 7

В)  O                            3. 1

Г)  Br                           4. 6

5. 5

 

 

 

Гра  «Хімічний  крос».  Закінчити  вислови:

 1. Здатність атомів  хімічних елементів  відтягувати  електрони  від  інших  атомів  називається . . .   (Електронегативність)
 2. Взаємодія  атомів,  яку  зумовлює  їх сполучення  в  молекули  чи  кристали, називається  . .  .  (Хімічний зв’язок)
 3. Зв’язок  між  атомами за  рахунок  спільних  електронних  пар називається  . . . (Ковалентний)
 4. Ковалентний зв’язок  між  атомами  з  однаковою  електронегативністю  називається . . . (Неполярний)
 5. Ковалентний  зв’язок  між  атомами  з  різною електронегативністю  називається  . . .  (Полярним)
 6. Система  з  двох  зарядів  називається  . . .  (Диполь)
 7. Здатність атомів  приєднувати певне число інших  атомів називають . . . ( валентністю).
 8. Електрони, які беруть  участь  в  утворенні  хімічних  зв’язків, називають . . .  (валентними)
 9. Формули в яких спільні електронні   пари  зображенні рисками називають . . .  (Структурними)
 10. Утворення  хімічного зв’язку  супроводжується  . . .  повної  енергії  системи  ( зменшенням).

 

Розгадайте  кросворд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Властивість елемента притягувати до себе спільні електронні пари  порівняно  з  іншими елементами  сполук.
 2. Зв’язок, утворенний  за рахунок  спільних  електронних  пар.
 3. Ковалентний  зв’язок,  у  якому  пара електронів  зсунута  до  одного  з  елементів.
 4. Ковалентний зв’язок, у якому  пара  електронів  не  зсунута  до  одного з елементів.
 5. Назва  сполуки з двох елементів.
 6. Система з двох  зарядів,  однакових  за  величиною  і протилежних за знаком.
 7. Вид хімічного  зв’язку, утворений за рахунок  електростатичної взаємодії.
 8. Інша назва складних  речовин.

 

Відповіді:1.Електронегативність.  2.Ковалентний. 3. Неполярний. 4.Полярний.  5. Бінарна.  6. Диполь. 7 Йонний. 8 Сполуки.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Ковалентний звязок (31.2 KiB, Завантажень: 28)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,324sec