Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні властивості спиртів

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні властивості спиртів

І варіант

1. Згадайте унаслідок взаємодії якої речовини з етанолом утворюється натрій

етилат:

а) Na2O;

б) NaOH;

в) Na;

г) NaCl.

2. Ідентифікуйте речовину, яка утворюється внаслідок дегідратації етанолу:

а) етан;

б) етен;

в) етин;

г) етаналь.

3. Передбачте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

1) СН3ОН + О2 →;                       а) С2Н4 + Н2О;

2) С2Н5ОН →;                              б) СО2 + Н2О;

3) СН3 – СН2 – ОН + НBr →;       в) С2Н5ОН + Н2↑;

4) СН3 – СН2 – ОН + К →.            г) С2Н5Br + Н2О.

4. Визначте відповідність між типом реакції та схемою рівняння реакції:

1) повне окиснення;   а) С2Н5ОН + Na →

2) заміщення;              б) С2Н5ОН + О2 →;

3) розкладу;                в) С2Н5ОН →;

4) обміну.                    г) С2Н5ОН + НCl →.

5. Зобразіть пропущену речовину у рівнянні реакції

СН3 – СН2 – ОН + ? → СН3 – СН2 – Cl +  Н2О.

а) НCl;

б) Cl2;

в) Cl;

г) Cl2О7.

6. Визначте тип реакції взаємодії метанолу з натрієм:

а) сполучення;

б) обміну;

в) сполучення;

г) заміщення.

7. Зобразіть пропущену речовину у рівнянні реакції ? → СН2 = СН2 + Н2О.

а) С2Н2;

б) С2Н4;

в) С2Н5ОН;

г) СН3ОН.

8. Визначте суму усіх коефіцієнтів у рівнянні реакції С3Н7ОН + О2 → СО2 + Н2О:

а) 18;

б) 20;

в) 25;

г) 28.

9. Передбачте густину спирту маса якого 5 г, а об’єм 3,2 мл:

а) 0,5625 г∕мл;

б) 1,5625 г∕мл;

в) 1,4625 г∕мл;

г) 1,5525 г∕ мл.

10. Визначте, який об’єм кисню потрібен на повне окиснення 15,3 г етанолу?

а) 21,35;

б) 22,35;

в) 23,35;

г) 24,35.

Хімічний диктант

1. Реактив на багатоатомний спирт.

2. Двохатомні спирти називають…

3. Спирти горять з утворенням – …

4. Спирт із лугами _______.

5. Дегідратація спиртів – це …

6. Для якісного визначення гліцерину використовують …

7. Між молекулами спиртів існує зв’язок…

8. Друга назва гліцерину …

9. Розчинність спирту у воді зі збільшенням молекулярної маси …

10. Продукт взаємодії спиртів з активними металами…

Розвяжіть кросворд:

1. Каталізатор спиртового бродіння глюкози.

2. Трьохатомний спирт.

3. Відщеплення води.

4. З неї виділяють етанол.

 

    3  
 1 2    
       4
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Хімічні властивості спиртів

ІІ варіант

1. Впізнайте речовину яка взаємодіє з етанолом з утворенням хлоретану:

а) Cl2;

б) НCl;

в) NaCl;

г) Cl2О5.

2. Ідентифікуйте продукти повного згоряння насичених одноатомних спиртів:

а) вода і карбон ( ІІ ) оксид;

б) вода і карбон ( ІV ) оксид;

3. Передбачте відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

1) Н3С – СН2 – ОН + О2 →;      а) С2Н5ОН;

2) СН2 = СН2 + Н2О →;            б) С2Н5Cl + Н2О;

3) Н3С – СН2 – ОН + НCl →;    в) С2Н5ОNa + Н2↑;

4) Н3С – СН2 – ОН + Na →.      г) СО2 + Н2О.

4. Визначте відповідність між назвою спирту та його застосуванням:

а) етанол;                                      1) для синтезу оцтової кислоти;

б) метанол.                                   2) у харчовій промисловості;

3) для добування формальдегіду;

в)  карбон ( ІV ) оксид і водень;

г) карбон ( ІV ) оксид і кисень.

5. Зобразіть пропущену речовину у рівнянні реакції:

Н3С – СН2 – ОН + К → Н3С – СН2 – ОК + ?:

а) Н2О;

б) Н2;

в) КН;

г) КОН.

6. Зобразіть пропущену речовину у схемі рівняння реакції:

СН3ОН + О2 → СО2 + ?:

а) Н2;

б) С;

в) Н2О;

г) СН4.

7. Визначте тип реакції взаємодії метанолу з гідроген хлоридом.

а) розкладу;

б) сполучення;

в) обміну;

г) заміщення.

8. Визначте суму усіх коефіцієнтів у рівнянні реакції

С4Н9ОН + О2 → СО2 + Н2О:

а) 16;

б) 18;

в) 20;

г) 22.

9. Передбачте масу спирту, об’єм  якого 3,9 мл ( густина 2,05 г ∕ мл ).

а) 0,7884 г;

б) 0,7995 г;

в) 7,884 г;

г)7,995 г.

10. Визначте скільки грам металічного натрію потрібно, щоб повністю

прореагувало 64,3 г етанолу?

а) 3,215 г;

б) 32,15 г;

в) 2,351 г;

г) 23,51 г.

 

Хімічний диктант

1. Продукт спиртового бродіння глюкози…

2. Внаслідок міжмолекулярної дегідратації спиртів утворюються …

3. Внаслідок окиснення спирту купрум оксидом утворюється …

4. Метанол добувають із …

5. Бромпропан – продукт взаємодії пропанолу з …

6. Солеподібні сполуки, що при нагріванні гідролізуються …

7. Взаємодія гліцерину з нітратною кислотою належить до реакції …

8. Спирти добувають … алкенів.

9. Взаємодія спиртів з карбоновими кислотами – реакція …

10. Купрум гліцерат – осад … кольору.

 

 

У схемі хімічних перетворень

 

1      етан        3

етен                                 хлоретан

2      етанол     4

 

цифрами 1,2,3,4 відповідають речовині: HCl, Cl2, H2О,H2,O2,H2O2.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Хімічні властивості спиртів (19.8 KiB, Завантажень: 26)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,493sec