Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні властивості алкенів і алкінів

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні властивості алкенів і алкінів

Варіант 1.

1.   Зазначте  тип  реакції ацетилену з воднем:

а) заміщення;

б) гідрування;

в) дегідрування;

г) гідратація.

2.   Вкажіть коефіцієнт перед формулою кисню в рівнянні горіння ацетилену:              а) 1;

б) 3;

в) 5;

г) 7.

3.  Вкажіть тип зв’язку характерний для  алкінів:

а) одинарний;

б) подвійний;

в) ароматичний;

г) потрійний.

4.    Встановіть  відповідність  між молекулярними формулами вуглеводнів  та їх назвами:

1. С4Н8                            а) бутин

2. С4Н6                            б) пентан

3. С5Н10                                в) пентин

4. С5Н8                             г) бутен

5. Встановіть відповідність  між вихідними  речовинами та продуктами

Реакції :

1. 2СН4  1500 С                   а) С2Н4   +  Н2

2.  СН    СН + 2Н2  Pt,Ni    б) СН     СН  + 3Н2

3.  С2Н6   Ni,t                      в) ( – СН2 – СН2– )n

4. n СН2=СН2                              г) СН3 – СН3

6.    Доповніть рівняння реакції  С4Н8 + ? О2       4СО2  +  4Н2О:

а) 4;

б) 5;

в) 6;

г) 7.

7.    Розрахувати масу етену який, реагуючий  з воднем, утворює 8 г Етану:                а) 64г;

б) 6,4 г;

в) 3,2;

г) 4,6г.

8. Віднайдіть молекулярну формулу  вуглеводню масою  16,8г, що приєднує  6,72 л бромоводню:

а) С2Н2;

б) С3Н6;

в) С4Н10;

г) С4Н8.

9. Обчисліть кількість речовини  ацетилену  об’ємом 67,2 л (н.у.):

а) 1 моль;

б) 2 моль;

в) 3 моль;

г) 4 моль.

10.   Розрахуйте густину етену за повітрям:

а) 0,724;

б) 0,966;

в) 0,828;

г) 0,856.

Хімічний диктант

1. Реакція приєднання водню.

2. Сполука, що утворюється за реакцією тримеризації ацетилену.

3. Єтилен горить на повітрі з утворенням…

4. Метод добування алкінів з кальцій карбіду.

5. Для ацетилену характерною є реакція …

6. Етилен … розчин калій перманганату.

7. За місцем кратного зв’язку ненасичені вуглеводні приєднують і складні речовини, зокрема…

8. Етилен у промисловості одержують шляхом термічного розкладу.

9. Назва приєднання водню до етилену.

10. На повітрі горить кіптявим полум’ям.

З’єднайте стрілочками із центральною речовиною тільки ті речовини, що можуть із нею взаємодіяти, запишіть рівняння хімічних реакцій.

 

Хімічні властивості алкенів і алкінів

Варіант  2.

1.   Вкажіть тип реакції етилену  з воднем:

а) гідрування;

б) дегідрування;

в) гідратація;

г) дегідратація.

2.   Вкажіть коефіцієнт  перед  формулою кисню в рівнянні реакції горіння             Етену:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

3.    Вкажіть  продукт  реакції  гідрування  етену:

а) пропан;

б) етан;

в) метан;

г) етин.

4.     Вкажіть  реактив    для  розпізнавання   етиленових  вуглеводнів:

а) СІ2;

б) Н2;

в) Br2;

г) О2.

5.     Встановіть відповідність між  вихідн. речовинами та продуктами реакції:

1. СН2=СН2 + Н                        а) СН3 – СН2 – СН3

                            2. СН3 – СН =СН  + Н2                   б)  СН2 – СН2Br

3. СН2 = СН2 + Br2                       в) СН3 – СН3

4. СН2=СН2 + НBr                       г) СН2Br – CH2Br

6.     Встановіть відповідність між вихідними речовинами  та продуктами              реакції:

1. СН2 – СН2  + Н2О                    а) СН2 = СН2

2. СН    СН  + Н2                          б) СН2 = СНСІ

3. СН     СН  +НСІ                        в) СН3 – СН2ОН

4. СН     СН  + Br2                         г) CHBr = CHBr

7.  Вкажіть молекулярну формулу  вуглеводню де масова частка Карбону        і  Гідрогену відповідно 85,7% і 14,3%, а густина його парів за воднем 21:                      а) С3Н8 ;

б) С3Н6;

в) С3Н4;

г) С4Н8.

8. Визначте   суму  коефіцієнтів  в рівнянні реакції горіння  етину:

а) 11;

б) 12;

в) 13;

г) 14.

9.   Допишіть рівняння  хімічної  реакції  СН2 = СН2 +  ?      СН3 – СН3 :

а) О2;

б) Н2;

в) СІ2;

г) Н2О.

10.   Визначте  скільки літрів кисню для  повного  згоряння 2 моль етилену              (н.у.):

а) 44,8 л;

б) 67,2л;

в) 134л;

г) 96л.

Хімічний диктант

1. Знебарвлює розчин калій перманганату і бромну воду …

2. Реакція приєднання води …

3. Ацетилен горить на повітрі з утворенням…

4. Продукт приєднання водню до ацетилену.

5. Ацетилен одержують з метану за таким рівнянням …

6. Продукт полімеризації ацетилену…

7. Продукт приєднання хлороводню до ацетилену.

8. Процес сполучення багатьох … у більші називають …

9. Приєднання галогеноводнів до ненасичених сполук відбувається за … механізмом.

10. Етилен реагує з галогеноводнями за правилом.

 

З’єднайте стрілочками із центральною речовиною тільки ті речовини, що можуть із нею взаємодіяти, запишіть рівняння хімічних реакцій.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Хімічні властивості алкенів і алкінів (19.1 KiB, Завантажень: 22)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,859sec