Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні властивості алканів

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні властивості алканів

Варіант 1.

1.   Згадайте  назву речовини формула  якої С7Н16:

а) пентан;

б) гептан;

в) гексан;

г) октан.

2. Встановіть відповідність  між назвами вуглеводнів та   структурними       формулами:

1. Пропан           а) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

2. пентан            б) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

3. гептан            в) СН3 – СН2 – СН3

4. октан              г) СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

3. Встановіть  відповідність  між  назвами насичених вуглеводнів і відповідними дикалами:

1. метан             а) пропіл

2.  етан              б)  метил

3.  бутан            в) етил

4.  пропан          г) бутил

4.  Встановіть послідовність:

а) ізомери  – це;

б) молекул;

в) речовини, що  мають;

г) однаковий склад;

д) але різну будову.

5.  Встановіть послідовність  збільшення відносної молекулярної маси         вуглеводнів :

а) пентан;

б) етан;

в) бутан;

г) пропан.

6.  Встановіть послідовність   створення  номенклатури насичених вуглеводнів:

а) вказується місце атомів, що  розгалужуються;

б) вибір найдовшого ланцюга;

в) вибір замісника;

г) найдовший ланцюг атомів Карбону номерується, починаючи з того                              кінця, да якого ближче відгалуження;

д) перед назвою вуглеводню зазначається цифрами місце радикалів та                               їх назва  за алфавітом

7. Розрахуйте  об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.), що утворюється в результаті  згоряння 5 моль етану

а) 22,4 л;

б) 224 л;

в) 11,2 л;

г)112 л

8. Вкажіть суму коефіцієнтів правої частини рівняння горіння етану

а)  5;

б) 15;

в) 10;

г) 20.

9. Визначіть масу гексану, що утворюється за реакцією Вюрца, якщо на                                                         в взаємодію з   хлорпропаном використано  натрій масою  23 г.

а) 43;

б)4,3;

в)430;

г) 143.

10.   Вкажіть  пропущений  коефіцієнт в рівнянні реакції ?

С2Н5СІ+2Na     C4H10 + 2NaCl

а) 3;

б)2;

в) 1;

г) 4

Хімічний диктант

1. Тип реакції заміщення алканів на атоми галогенів.

2. Реакція відщеплення водню від молекули алкану.

3. Насичені вуглеводні горять з утворенням …

4. Найхарактерніший тип реакції для насичених вуглеводів.

5. Алкани вступають у реакцію з …

6. Бромна вода в разі пропускання крізь неї насичених вуглеводів…

7. У  гомологічному ряді насичених  вуглеводнів за зростання кількості атомів Карбону температура кипіння …

8. Вільний радикал це …

9. Реакції, в результаті яких відбувається ланцюг послідовних перетворень, називають …

10. При сильному нагріванні без доступу повітря насичені вуглеводні …

Розвяжіть кросворд

1. Процес, що протікає із зменшенням числа атомів Карбону в кінцевих продуктах порівняно з вихідними.

2. Однакова молекулярна формула.

3. Реакції окиснення з виділенням тепла і світла

4. Назва одновалентного радикалу.

           
     2      
   1    3 4  
           
           
           
           
           
           

 

 

 

 

Хімічні властивості алканів

Варіант 2.

1.  Згадайте  число ізомерів вуглеводню С6Н14 :

а) 2;

б) 3;

в)4;

г) 5.

2. Згадайте  назву   радикалу    С2Н5* :

а) метил;

б) етил;

в) пропіл;

г) бутил.

3.  Встановіть відповідність між назвами вуглеводнів  та структурними                формулами:

а)  етан                   1. СН3  – (СН2)2 – СН3

б)  бутан                 2. СН3 – ( СН2)4 – СН3

в)  гексан                3. СН3 – (СН2)7 – СН3

г)  нонан                 4. СН3 – СН3

4. Встановіть відповідність між назвами та формулами речовин:

1. Дихлорметан                а) ССІ4

                           2. трихлорметан              б)  СН3СІ

3. хлорметан                     в)  СН2СІ2

4. тетрахлорметан           г)  СНСІ3

5.  Встановіть  послідовність:

а) Ізомери –

б) склад  молекули

в) що мають однаковий

г) але різну будову

д) це речовини,

6.    Встановіть послідовність

а) і в зв’язку з цим

б) називають вільними радикалами

в) Частинки, які мають

г) невикористанні валентності,

д) неспарені електрони

7. Вкажіть суму коефіцієнтів, в рівнянні реакції горіння етину:

а) 11;

б)12;

в) 13;

г) 14.

8.   Доповніть рівняння реакції С3Н8  + ?О2     3СО2 + 4Н2О

а) 1;

б)2;

в)5;

г)6.

9.   Вкажіть формулу  хлорпохідного насиченого вуглеводню, що має                  відносну молекулярну  масу 237 .   Масові частки  Карбону і Гідрогену відповідно 10,1%  і 89,9%.

а) ССІ4;

б)С2СІ6;

в)С3СІ8;

г)СН3СІ.

10.    Розрахуйте  скільки літрів хлору потрібно, щоб добути 202г  хлор-                   метану:

а) 2,239;

б) 22,4 л ;

в) 12,397л;

г) 123,97л.

 

Хімічний диктант

1. Продукт дегідрування етану …

2. При температурі 1500оС з метану добувають …

3. Тетрахлорметан утворюється внаслідок реакції …

4. Метан утворює з киснем і повітрям … суміші.

5. Як розчинники використовуються такі галогенопохідні метану …

6. Вкажіть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції: С2Н62=…

7. Метод добування алканів із кальцій карбіду…

8. Формула бутану…

9. Розщеплення алканів за підвищеної температури з можливим використанням каталізатора та підвищеного тиску.

10. Окисно-відновна взаємодія з киснем, що призводить до утворення вуглекислого газу та води – це …

 

З’єднайте стрілочками із центральною речовиною тільки ті речовини, що можуть із нею взаємодіяти, запишіть рівняння хімічних реакцій.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Хімічні властивості алканів (19.2 KiB, Завантажень: 25)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,505sec