Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні рівняння

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні рівняння

І варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Суть хімічної реакції полягає у:

а) перегрупуванні молекул;

б) перебудові ядер;

в) перегрупуванні атомів;

г) перегрупуванні атомів і молекул.

2. У рівнянні Сu+O2=2CuO перед першою формулою треба поставити коефіцієнт:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

3. Вкажіть групу коефіцієнтів у  рівнянні Ag2O          Ag+O2  :

а) 4,2,1;

б) 2,4,1;

в) 1,4.2;

г) 1,2,3.

4. Вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні СО+О2          СО2.

а) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 9.

5. У кінці рівняння 2Аl(OH)3=Al2O3+… потрібно вставити:

а) Н2О;

б) 3Н2О;

в) 3Н2;

г) Н2.

6. Установіть послідовність розстановки коефіцієнтів у рівнянні реакції PH3+O2         P2O5+H2O

а) 1;

б) 3;

в) 4;

г) 2.

7. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні N2+H2          NH3

а) 4;

б) 5;

в) 6;

г) 8.

8. Вставте в рівнянні хімічної реакції пропущену формулу і підберіть коефіцієнти. Al+…        Al2S3. Сума коефіцієнтів становить:

а) 2;

б) 4;

в) 6;

г) 8.

9. Складіть хімічне рівняння такого процесу: сполучення нітроген (V) оксиду з водою з утворенням нітратної кислоти та розрахуйте суму всіх коефіцієнтів.

10. Складіть рівняння реакції розкладу води на просторі речовини й розрахуйте суму всіх коефіцієнтів.

 

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Хімічне рівняння – це ________.

2. Назвіть способи запису хімічної реакції ________.

3. Чим принципово відрізняється схема реакції від рівняння реакції _________.

4. Для чого використовують коефіцієнти в рівнянні реакції.

5. Які ще допоміжні знаки використовують для запису схем ________.

6. Речовини, які вступають у реакцію називають _________.

7. Хімічні рівняння складають на основі закону ___________.

8. Під час хімічних реакцій _________ хімічних елементів _________ і _____, відбувається лише їх _____________.

9. Під час складання хімічного рівняння в лівій його частині записують формули _______ а в правій _________.

10. Допишіть рівняння реакції K+S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Стан системи, при якій швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної.

2. Реакції, що відбуваються у взаємно протилежних напрямках.

3. Речовина, з якої виготовляють шкільні парти.

4. Речовини, що вступають у хімічну реакцію.

5. В лівій частині рівняння записують формули.

6. Допоміжний знак для запису хімічної реакції.

                 
 1                
 2                
 3                
 4                
 5                
 6                
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні матеріали з хімії по темі: Хімічні рівняння

ІІ варіант

Виберіть одну правильну відповідь.

1. У рівнянні AgBr          Ag+Br2 перед першою формулою треба поставити коефіцієнт:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

2. Позначте вихідні речовини у схемі реакції FeO+HCl          FeCl2+H2O

Сума коефіцієнтів становить:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

3. Зобразіть з допомогою хімічних формул схеми реакцій: Залізо+кисень        ферум(ІІІ) оксид. Сума коефіцієнтів становить:

а) 3;

б) 5;

в) 7;

г) 9.

4. У рівнянні 2Н2О=H22 перед формулою водню потрібно поставити коефіцієнт:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

5. Вкажіть групу коефіцієнтів у рівнянні Fe+Cl2         FeCl3

а) 3,2,1;

б) 3,2,2;

в) 2,3,2;

г) 2,2,3.

6. У кінці рівняння 2KClO3=2KCl+ потрібно дописати:

а) 3О2;

б) Н2О;

в) 2Cl2O3;

г) 3Н2.

7. Установіть послідовність коефіцієнтів у рівнянні хімічної реакції:

Mg3N2+HCl         MgCl2+NH3

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 6.

8. Пункт, у якому описується хімічна реакція:

а) під дією електричного струму вода розкладається на кисень і водень;

б) під час кип’ятіння вода переходить у газоподібний стан.

9. Складіть рівняння реакції такого процесу: взаємодія алюмінію з хлором з утворенням алюміній хлориду та розрахуйте суму всіх коефіцієнтів.

10. При нагріванні плюмбум (ІІ) карбонату утворився плюмбум (ІІ) оксид масою 22,3 г і карбон (IV) оксид масою 4,4 г. Яка маса плюмбум карбонату розклалася? Складіть рівняння реакції.

 

 

 

 

 

Хімічний диктант

Допишіть речення або вставте пропущенні слова в них

1. Умовне зображення реакції з допомогою хімічних формул і символів ________.

2. Реагенти – це речовини, які _________.

3. Кількість атомів до і після реакції ____________.

4. Хімічне рівняння – це умовне зображення фізичного явища за допомогою хімічних формул (так чи ні) .

5. Умовою виникнення перебігу реакції є ________.

6. Індекс – це число __________.

7. Допишіть рівняння реакції Аl+O2

8. Перегрупування атомів відбувається під час __________.

9. Речовини, що утворюються в результаті реакцій називають ________.

10. Перетворення одних речовин на інші відбувається під час _________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розв’яжіть кросворд

1. Речовини, що утворюються в результаті реакції називають.

2. Перегрупування атомів відбувається під час.

3. Спосіб запису хімічної реакції.

4. Сума коефіцієнтів у реакції горіння фосфору.

5. У формулі води число 2є.

6. Реакція що відбувається у живій природі.

                       
    1                  
     2                  
   3                    
  4                     
   5                    
   6                    
                       
                       

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Дидактичні матеріали з хімії по темі Хімічні рівняння (31.7 KiB, Завантажень: 19)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,371sec